• darkblurbg

scheiden op latere leeftijd

scheiden op latere leeftijd

Scheiden na 55 is een realiteit die een groeiend aantal mensen in hun latere jaren tegenkomen, dit brengt veel zorgen en vragen met zich mee. Ik wil je hierbij steun bieden

Scheiden of blijven

Scheiden of blijven

Het nieuwe scheiden is bij elkaar blijven. Tips en een voorbeeld   Samenwonen na scheiding. Ik kom het geregeld tegen dat stellen samen in hun koopwoning blijven wonen nadat zij het besluit hebben genomen te scheiden. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: -ze zijn goede vrienden maar geen geliefden meer en blijven voor hun kind samen in het huis wonen -niet snel een andere woning kunnen vinden en dan samen onder één dak blijven wonen; waarna dit onbedoeld steeds langer duurt -spijt hebben van de scheiding -beslissingen uitstellen, zoals wat gaan we met de woning doen, waar ga ik…

Wat is co ouderschap

Wat is co ouderschap

Je wil het beste voor je kinderen, zelfs als het leven een onverwachte wending neemt. Ik begrijp maar al te goed dat jij, als liefhebbende ouder in het midden van een scheiding, enkele essentiële vragen hebt over hoe je de relatie met je kinderen kunt behouden en hen een stabiele opvoeding kunt blijven bieden. CO OUDERSCHAP is een van de meest effectieve manieren om een evenwichtige en liefdevolle relatie met je kinderen te behouden, zelfs na een scheiding. In dit blog behandel ik de juridische aspecten die erbij komen kijken. Ik voorzie je van de nodige kennis zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en een betekenisvolle rol kunt blijven spelen in het leven van je kinderen.

Birdnesting: Samenwerken voor het welzijn van de kinderen

Birdnesting: Samenwerken voor het welzijn van de kinderen

Als scheidende ouder zit je in een complexe fase van je leven. Er moet veel worden geregeld, je overziet nog niet alle consequenties van de te nemen beslissingen en je maakt je zorgen over de kinderen. Het is moeilijk neutraal te blijven en irritaties te vermijden, maar het belang van de kinderen staat voorop. Je wilt alleen het beste voor hen. Hoe kunnen jullie nu zorgen voor de kinderen? En waar gaat iedereen wonen?

Investeren in huis partner

Investeren in huis partner

VERGOEDINGSRECHTEN SAMENWONERS.- Als je samen een toekomst opbouwt, komt het geregeld voor dat de ene partner eigen geld investeert in een goed, welke eigendom is van de andere partner. Krijg je dit geld terug, als je uit elkaar gaat? Heb je een vergoedingsrecht? > met enkele belangrijke tips! Tot slot: informatie over vergoedingsrecht gehuwden

Kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen

ALIMENTATIE BEREKEN: Kinderalimentatie tabel : de behoefte en draagkracht voor kinderalimentatie; nbi berekenen. Ook geef ik antwoord op de vraag: Wanneer kan kinderalimentatie herberekend worden? en Kinderalimentatie bij co ouderschap berekenen ? aangepast februari 2024.

Partneralimentatie vragen

Partneralimentatie  vragen

Ik heb vaak vragen over partneralimentatie gekregen. Op de 6 meest gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: wanneer recht op partneralimentatie? Hoelang? hoe berekend? fiscale gevolgen?

Scheiding 8 veelgestelde vragen

Scheiding  8 veelgestelde vragen

SCHEIDINGSMEDIATOR GRONINGEN : 8 VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCHEIDING. Ik krijg vaak vragen over echtscheiding en scheiding (geregistreerd partnerschap). Op de 8 meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: de echtscheidingsprocedure, wat doet een scheidingsmediator, scheiden met een onwillige partner en beëindiging geregistreerd partnerschap

Kinder alimentatie vragen

Kinder alimentatie  vragen

Ik krijg vaak vragen over kinderalimentatie. Op de 8 meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: kinderalimentatie; kindgebonden budget; kinderalimentatie en ouderschapsplan; Kinderalimentatie en niet-wijzigingsbeding : mag dat?

Pensioen na scheiding

Pensioen na scheiding

Pensioen na scheiding is natuurlijk een belangrijk onderwerp om goed over na te denken. Hoewel sommigen het pensioen ver voor zich uitschuiven, is de ander bezig te zorgen voor een goede oude dag. Ik zal in dit artikel achtereenvolgend kort laten zien hoe de regeling vroeger was; zoals de regeling nu is en hoe het toekomstige recht > (Wps 2022) Laatste bericht: mei 2022 minister heeft inwerkingtreding vooruitgeschoven naar januari 2027

Afzien van partneralimentatie

Afzien van partneralimentatie

AFZIEN VAN PARTNERTNERALIMENTATIE kan dat? 2) Kan je voorafgaand aan het huwelijk al afstand doen van partneralimentatie? 3) Hoe zit het dan met een bijstandsuitkering? Wat is bijstandsverhaal? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen en tenslotte een voorbeeld.

ECHTSCHEIDING boedelscheiding

ECHTSCHEIDING  boedelscheiding

Echtscheiding. Welke procedure moet gevolgd worden om tot boedelscheiding te komen? verzoekschriftprocedure of dagvaardingsprocedure? Wat zijn de verschillen? Dit leg ik in dit artikel uit. En geef een voorbeeld waarbij de ontbinding van de VOF wordt gevorderd.

alimentatie na 18 jaar

alimentatie  na 18 jaar

Verschil tussen berekening kinderalimentatie en alimentatie jongmeerderjarige. Hoe wordt de behoefte aan een bijdrage vastgesteld? Behoeftelijstje of WSF-DUO-norm? Wanneer een procedure? Wat moet je stellen in de procedure?

UIT ELKAAR MET KOOPWONING

UIT ELKAAR MET KOOPWONING

Familierecht Groningen: relatievermogensrecht: uit elkaar met koopwoning Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Hoe zit het met de vergoedingsrechten voor de met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie als de een zegt meer betaald te hebben dan de ander?

Echtscheiding en koopwoning

Echtscheiding en koopwoning

Echtscheiding en eigen woning, de gezamenlijke woning is niet verdeeld. Kan één van de deelgenoten de woning ter beschikking geven aan iemand anders of moet deze beslissing samen (beide deelgenoten) genomen worden?

Groningen echtscheiding

Groningen echtscheiding

De kosten van de procedure in Familiezaken: Gebruikelijk is dat ieder de eigen proceskosten draagt. Een enkele keer wijkt de rechter af van dit gebruik. Ik geef een voorbeeld waarbij de rechter één van de partijen in de forfaitaire kosten van de ander heeft veroordeeld

kinderalimentatie rekenen

kinderalimentatie rekenen

Vaststelling kinderalimentatie na echtscheiding. Hoe wordt dit berekend als de vader in zijn nieuwe relatie ook kinderen heeft die hij heeft erkend. Berekening kinderalimentatie SAMENGESTELD GEZIN

geregistreerd partnerschap

geregistreerd partnerschap

geregistreerd partnerschap ontbinden omdat geregistreerd partnerschap niet in alle landen wordt erkend. Voorbeeld: Tina en Rob verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend.

Kinderalimentatie de berekening-

Kinderalimentatie de berekening-

Kinderalimentatie gevraagd aan degene bij wie de kinderen hoofdzakelijk verblijven. Dit is een uitzondering op de gebruikelijke regel dat er kinderalimentatie wordt betaald aan degene die de kinderen hoofdzakelijk verzorgd. Tevens bevat dit artikel een voorbeeld hoe de berekening van kinderalimentatie plaatsvindt.

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

Samenwoners zonder samenlevingscontract zijn samen hypothecaire lening aangegaan voor niet-gezamenlijke koopwoning. Zij gaan uit elkaar, en nu? Ze zijn samen hoofdelijk aansprakelijk voor schuld.

Gezamenlijk gezag: Conflict

Gezamenlijk gezag: Conflict

Voorbeeld rechtszaak: Ouders hebben geheel andere kijk op het verloop van het tussen hen gerezen conflict. Toch gezamenlijk gezag. Hoofdverblijfplaats bij vader, ruime omgangsregeling met moeder.

OMGANGSREGELING

OMGANGSREGELING

Omgangsregeling: bij afwijzing hiervan kan na één jaar een nieuwe procedure gestart worden zonder dat sprake hoeft te zijn van gewijzigde omstandigheden.

toestemming erkenning

toestemming erkenning

-* Erkenning kind : de wettelijke regels -* Vervangende toestemming rechter : als moeder haar toestemming erkenning niet geeft. -* Hoe past de rechter de regels volgende uit jurisprudentie (eerdere uitspraken) toe? -* Met aan het slot van dit artikel een advies van mij.

Verhuizen na scheiding met kind en ouderlijk gezag

Verhuizen na scheiding met kind en ouderlijk gezag

Verhuizen na scheiding met kind jurisprudentie : Vervangende toestemming verhuizing. Bij gezamenlijk gezag wordt door de rechter andere criteria toegepast dan bij eenhoofdig gezag. In dit artikel behandel ik de in de jurisprudentie vastgelegde criteria.

Duur partneralimentatie

Duur partneralimentatie

Het wetsvoorstel Partneralimentatie is op 1 januari 2020 in werking getreden. De wet is geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020) De grootste verandering is de duur partneralimentatie. Ik heb mijn artikel aangevuld in februari 2024.