• darkblurbg

Partner alimentatie veelgestelde vragen

Partner alimentatie veelgestelde vragen

Ik kreeg vaak vragen over partneralimentatie. Op de meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: recht op partneralimentatie? Hoelang? hoe berekend? fiscale gevolgen?

Scheiding veelgestelde vragen

Scheiding veelgestelde vragen

Voormalig SCHEIDINGSADVOCAAT GRONINGEN : Veelgestelde vragen. Ik krijg vaak vragen over echtscheiding en scheiding (geregistreerd partnerschap). Op de meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: de echtscheidingsprocedure, wat doet een echtscheidingsadvocaat, scheiden met een onwillige partner en beëindiging geregistreerd partnerschap

Kinder alimentatie veelgestelde vragen

Kinder alimentatie  veelgestelde vragen

Ik krijg vaak vragen over kinderalimentatie. Op de meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: kinderalimentatie, kindgebonden budget, kinderalimentatie en ouderschapsplan, Kinderalimentatie en niet-wijzigingsbeding : mag dat?

Pensioen na scheiding

Pensioen na scheiding

Scheiden en pensioen is natuurlijk belangrijk om goed over na te denken. Hoewel sommigen het pensioen ver voor zich uitschuiven, is de ander bezig te zorgen voor een goede oude dag. Ik zal in dit artikel achtereenvolgend kort laten zien hoe de regeling vroeger was; zoals de regeling nu is en hoe het toekomstige recht > Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding (Wps 2022) zou kunnen zijn.

Afzien van partneralimentatie

Afzien van partneralimentatie

Afzien van partneralimentatie kan dat? Hoe zit het dan met een bijstandsuitkering? Wat is bijstandsverhaal? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen en tenslotte een voorbeeld.

ECHTSCHEIDING boedelscheiding

ECHTSCHEIDING  boedelscheiding

Echtscheiding. Welke procedure moet gevolgd worden om tot boedelscheiding te komen? verzoekschriftprocedure of dagvaardingsprocedure? Wat zijn de verschillen? Dit leg ik in dit artikel uit. En geef een voorbeeld waarbij de ontbinding van de VOF wordt gevorderd.

familierecht Groningen-samenwoning beeindigd

familierecht  Groningen-samenwoning beeindigd

Familierecht Groningen: relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Hoe zit het met de vergoedingsrechten voor de met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie als de een zegt meer betaald te hebben dan de ander?

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning, de gezamenlijke woning is niet verdeeld. Kan één van de deelgenoten de woning ter beschikking geven aan iemand anders of moet deze beslissing samen (beide deelgenoten) genomen worden?

Groningen echtscheiding-proceskosten

Groningen echtscheiding-proceskosten

De kosten van de procedure in Familiezaken: Gebruikelijk is dat ieder de eigen proceskosten draagt. Een enkele keer wijkt de rechter af van dit gebruik. Ik geef een voorbeeld waarbij de rechter één van de partijen in de forfaitaire kosten van de ander heeft veroordeeld

geregistreerd partnerschap ontbinden - familierecht Groningen

geregistreerd partnerschap ontbinden -  familierecht Groningen

geregistreerd partnerschap ontbinden omdat geregistreerd partnerschap niet in alle landen wordt erkend. Voorbeeld: Tina en Rob verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend.

Kinderalimentatie de berekening- advocaat alimentatie Groningen

Kinderalimentatie de berekening- advocaat alimentatie Groningen

Kinderalimentatie gevraagd aan degene bij wie de kinderen hoofdzakelijk verblijven. Dit is een uitzondering op de gebruikelijke regel dat er kinderalimentatie wordt betaald aan degene die de kinderen hoofdzakelijk verzorgd. Tevens bevat dit artikel een voorbeeld hoe de berekening van kinderalimentatie plaatsvindt.

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

Samenwoners zonder samenlevingscontract zijn samen hypothecaire lening aangegaan voor niet-gezamenlijke koopwoning. Zij gaan uit elkaar, en nu? Ze zijn samen hoofdelijk aansprakelijk voor schuld.

Erkenning van kind door vervangende toestemming rechter

Erkenning van kind door vervangende toestemming rechter

-* Erkenning kind : de wettelijke regels -* Vervangende toestemming erkenning : als moeder haar toestemming erkenning niet geeft. -* Hoe past de rechter de regels volgende uit jurisprudentie (eerdere uitspraken) toe? -* Met aan het slot van dit artikel een advies van mij.

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Het voorstel Partneralimentatie is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt op 18 december 2018 de procedure. Lees meer over inhoud wetsvoorstel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Het voorstel is op 21 mei 2019 aangenomen in de eerste kamer en zal inwerkingtreden op 1 januari 2020. De wet is dan geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020)