• darkblurbg

Birdnesting: Samenwerken voor het welzijn van de kinderen

Birdnesting: Samenwerken voor het welzijn van de kinderen

Als scheidende ouder zit je in een complexe fase van je leven. Er moet veel worden geregeld, je overziet nog niet alle consequenties van de te nemen beslissingen en je maakt je zorgen over de kinderen. Het is moeilijk neutraal te blijven en irritaties te vermijden, maar het belang van de kinderen staat voorop. Je wilt alleen het beste voor hen. Hoe kunnen jullie nu zorgen voor de kinderen? En waar gaat iedereen wonen?

Investeren in huis partner

Investeren in huis partner

VERGOEDINGSRECHT.- Als je samen een toekomst opbouwt, komt het geregeld voor dat de ene partner eigen geld investeert in een goed, welke eigendom is van de andere partner. Krijg je dit geld terug, als je uit elkaar gaat? Heb je een vergoedingsrecht? > met enkele belangrijke tips!

Partner alimentatie vragen

Partner alimentatie  vragen

Ik heb vaak vragen over partneralimentatie gekregen. Op de meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: wanneer recht op partneralimentatie? Hoelang? hoe berekend? fiscale gevolgen?

Scheiding 8 veelgestelde vragen

Scheiding  8 veelgestelde vragen

Voormalig SCHEIDINGSADVOCAAT GRONINGEN : 8 VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCHEIDING. Ik krijg vaak vragen over echtscheiding en scheiding (geregistreerd partnerschap). Op de 8 meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: de echtscheidingsprocedure, wat doet een echtscheidingsadvocaat, scheiden met een onwillige partner en beëindiging geregistreerd partnerschap

Kinder alimentatie vragen

Kinder alimentatie  vragen

Ik krijg vaak vragen over kinderalimentatie. Op de 8 meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: kinderalimentatie; kindgebonden budget; kinderalimentatie en ouderschapsplan; Kinderalimentatie en niet-wijzigingsbeding : mag dat?

Pensioen na scheiding

Pensioen na scheiding

Scheiden en pensioen is natuurlijk belangrijk om goed over na te denken. Hoewel sommigen het pensioen ver voor zich uitschuiven, is de ander bezig te zorgen voor een goede oude dag. Ik zal in dit artikel achtereenvolgend kort laten zien hoe de regeling vroeger was; zoals de regeling nu is en hoe het toekomstige recht > Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding (Wps 2022) zou kunnen zijn, in werkingtreding 1 juli 2022. Laatste bericht: mei 2022 minister heeft inwerkingtreding vooruitgeschoven naar januari 2027

Afzien van partneralimentatie

Afzien van partneralimentatie

Afzien van partneralimentatie kan dat? Hoe zit het dan met een bijstandsuitkering? Wat is bijstandsverhaal? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen en tenslotte een voorbeeld.

ECHTSCHEIDING boedelscheiding

ECHTSCHEIDING  boedelscheiding

Echtscheiding. Welke procedure moet gevolgd worden om tot boedelscheiding te komen? verzoekschriftprocedure of dagvaardingsprocedure? Wat zijn de verschillen? Dit leg ik in dit artikel uit. En geef een voorbeeld waarbij de ontbinding van de VOF wordt gevorderd.

alimentatie jongmeerderjarige

alimentatie  jongmeerderjarige

Verschil tussen berekening kinderalimentatie en alimentatie jongmeerderjarige. Hoe wordt de behoefte aan een bijdrage vastgesteld? Behoeftelijstje of WSF-DUO-norm? Wanneer een procedure? Wat moet je stellen in de procedure?

UIT ELKAAR MET KOOPWONING

UIT ELKAAR MET KOOPWONING

Familierecht Groningen: relatievermogensrecht: uit elkaar met koopwoning Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Hoe zit het met de vergoedingsrechten voor de met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie als de een zegt meer betaald te hebben dan de ander?

Echtscheiding en koopwoning

Echtscheiding en koopwoning

Echtscheiding en eigen woning, de gezamenlijke woning is niet verdeeld. Kan één van de deelgenoten de woning ter beschikking geven aan iemand anders of moet deze beslissing samen (beide deelgenoten) genomen worden?

Groningen echtscheiding

Groningen echtscheiding

De kosten van de procedure in Familiezaken: Gebruikelijk is dat ieder de eigen proceskosten draagt. Een enkele keer wijkt de rechter af van dit gebruik. Ik geef een voorbeeld waarbij de rechter één van de partijen in de forfaitaire kosten van de ander heeft veroordeeld

geregistreerd partnerschap ontbinden

geregistreerd partnerschap ontbinden

geregistreerd partnerschap ontbinden omdat geregistreerd partnerschap niet in alle landen wordt erkend. Voorbeeld: Tina en Rob verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend.

Kinderalimentatie de berekening-

Kinderalimentatie de berekening-

Kinderalimentatie gevraagd aan degene bij wie de kinderen hoofdzakelijk verblijven. Dit is een uitzondering op de gebruikelijke regel dat er kinderalimentatie wordt betaald aan degene die de kinderen hoofdzakelijk verzorgd. Tevens bevat dit artikel een voorbeeld hoe de berekening van kinderalimentatie plaatsvindt.

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

Samenwoners zonder samenlevingscontract zijn samen hypothecaire lening aangegaan voor niet-gezamenlijke koopwoning. Zij gaan uit elkaar, en nu? Ze zijn samen hoofdelijk aansprakelijk voor schuld.

Erkenning van kind door vervangende toestemming rechter

Erkenning van kind door vervangende toestemming rechter

-* Erkenning kind : de wettelijke regels -* Vervangende toestemming erkenning : als moeder haar toestemming erkenning niet geeft. -* Hoe past de rechter de regels volgende uit jurisprudentie (eerdere uitspraken) toe? -* Met aan het slot van dit artikel een advies van mij.

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Het wetsvoorstel Partneralimentatie is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 21 mei 2019 aangenomen in de eerste kamer en zal inwerkingtreden op 1 januari 2020. De wet is dan geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020) De grootste verandering is de duur van het recht op partneralimentatie