• darkblurbg

Echtscheidingsadvocaat Groningen: boedelverdeling

Echtscheidingsadvocaat Groningen: boedelverdeling

Welke procedure moet gevolgd worden om tot boedelscheiding te komen? verzoekschriftprocedure of dagvaardingsprocedure? Wat zijn de verschillen? Dit leg ik in dit artikel uit. En geef een voorbeeld waarbij de ontbinding van de VOF wordt gevorderd.

familierecht advocaat Groningen-samenwoning beeindigd

familierecht advocaat Groningen-samenwoning beeindigd

Familierecht advocaat Groningen: relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Hoe zit het met de vergoedingsrechten voor de met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie als de een zegt meer betaald te hebben dan de ander?

Advocaat Groningen echtscheiding

Advocaat Groningen echtscheiding

Het Gerechtshof veroordeelt mevrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).

Advocaat familierecht Groningen

Advocaat familierecht Groningen

Advocaat familierecht Groningen: Een vraag uit de praktijk: Verwekker betaalt kinderalimentatie. De moeder trouwt en haar echtgenoot erkent de kinderen. Moet verwekker kinderalimentatie blijven betalen?

Kinderalimentatie de berekening- advocaat alimentatie Groningen

Kinderalimentatie de berekening- advocaat alimentatie Groningen

Kinderalimentatie gevraagd aan degene bij wie de kinderen hoofdzakelijk verblijven. Dit is een uitzondering op de gebruikelijke regel dat er kinderalimentatie wordt betaald aan degene die de kinderen hoofdzakelijk verzorgd. Tevens bevat dit artikel een voorbeeld hoe de berekening van kinderalimentatie plaatsvindt.

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

Schuld rustende op woning . Voortduren van de hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek van de woning van de ex-partner naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Het voorstel Partneralimentatie is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt op 18 december 2018 de procedure. Lees meer over inhoud wetsvoorstel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Het voorstel is op 21 mei 2019 aangenomen in de eerste kamer en zal inwerkingtreden op 1 januari 2020. De wet is dan geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020)