• darkblurbg

Kinderalimentatie berekenen

kinderalimentatie
Gepubliceerd op: 19-03-2021

Kinderalimentatie de behoefteberekening en draagkracht berekening

Kinderalimentatie

 

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van de kinderen aan een bijdrage en de draagkracht van beide ouders om hier verhoudingsgewijs in bij te dragen.

 

Behoefte aan kinderalimentatie

Uitgangspunt voor het berekenen hiervan is het laatste gezamenlijke gezinsinkomen. (netto besteedbaar inkomen)

In de richtlijnen voor het berekenen van alimentatie “het Tremarapport” staan tabellen voor het berekenen van welk bedrag ouders aan kinderen besteden als zij een bepaald inkomen hebben. Deze tabellen zijn er voor 1 kind voor 2 kinderen enz. En voor inkomens van € 1500,--  enz. Ook is er een onderscheid naar leeftijd: 0-5 jaar enz.

Deze tabellen zijn geregeld aangepast in de afgelopen jaren.

 

Stel op deze wijze wordt de behoefte van je kind berekend uitgaande van de gegevens van 2019.

In 2022 wordt de kinderalimentatie berekend; dan is het uitgangspunt de behoefte 2019 + indexering( dus vermeerderen met het indexcijfer van 2020 en 2021). Dit omdat het levensonderhoud jaarlijks iets hoger wordt.

 

Draagkracht kinderalimentatie

Van beide ouders wordt apart de draagkracht voor kinderalimentatie berekend.

Hiervoor gebruikt de rechter de volgende formule:

70% (netto besteedbaar inkomen – (0,3 X NBI + € 1000,--)

NBI=Netto Besteedbaar Inkomen

De genoemde € 1000,-- is het bijstandsnivo waarbij een gedeelte huurtoeslag en zorgtoeslag is verrekend)

De 0,3 X NBI is een fofaitair bedrag voor wonen. Men houdt er rekening mee dat iemand 30% van zijn/haar netto-besteedbaar inkomen aan wonen besteed.

 

Via deze formule kan de draagkracht berekend worden van ieder van de ouder.

 

Vervolgens wordt berekend hoeveel ieder verhoudingsgewijs in de behoefte van het kind kan voldoen.

 

Bij degene die een omgangsregeling heeft met het kind wordt een zorgkorting afgetrokken. Deze zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind per week bij hem is.

5% van het berekende  behoeftebedrag bij minder dan 1 dag per week

15% bij 1 dag per week

25% bij 2 dagen per week

35% bij 3 dagen per week en bij co-ouderschap

 

Formule draagkrachtberekening kinderalimentatie: de afwijking

De formule wordt niet toegepast bij inkomens (NBI) beneden € 1700,--, er is dan een tabel (in Tremarapport) waar de draagkracht uit afgelezen kan worden.

Bij geen draagkracht (< € 1450,--) wordt toch een minimumbedrag van € 25,-- gesteld voor 1 kind. Als er meer kinderen zijn dan in totaal € 50,--.

draagkrachttabel inkomens beneden €1700,--

 

Kinderalimentatie en indexering

Het bedrag aan kinderalimentatie wordt elk jaar verhoogd met het indexeringspercentage. De overheid maakt elk jaar omstreeks eind oktober/november dit percentage bekend.

De ouder die alimentatie betaalt moet zelf de indexering berekenen en per januari het alimentatiebedrag vermeerderd met de indexering gaan betalen.

 

Wijziging kinderalimentatie

Als een ouder meer inkomen krijgt; als een ouder zijn werk verliest en daardoor lager inkomen krijgt; als een ouder nog een kind krijgt die hij moet onderhouden. Enz. kan er een wijziging van alimentatie gevraagd worden.

 

Stel in 2019 was het gezamenlijk besteedbaar inkomen  € 3000,-- en aan de hand hiervan is het behoeftebedrag van de kinderen berekend. Eén van de ouders krijgt een nieuwe functie/baan waardoor zijn inkomen boven het vroegere gezamenlijke inkomen stijgt bijv. € 4000,--.

Als in dit geval kinderalimentatie opnieuw wordt berekend dan  wordt het behoeftebedrag van de kinderen berekend op basis van de € 4000,-- en niet op het laatste gezamenlijk inkomen van € 3000,- + indexering.

 

Hetgeen aan kinderalimentatie moet worden betaald kan dus steeds veranderen als er een wijziging van omstandigheden is. Deze wijziging van omstandigheden moet niet-verwijtbaar zijn.(bijvoorbeeld niet expres je baan opzeggen zodat je geen inkomen hebt en geen alimentatie meer wil betalen)

 

Hierboven heb ik de algemene regels vermeld, er zijn uitzonderingen.

meer informatie : kinderalimentatie

 

 

contact?

klikt u op dit nummer: 050-2115140