• darkblurbg

Kinderalimentatie berekenen

kinderalimentatie berekenen   alimentatie bereken
Gepubliceerd op: 19-03-2021

ALIMENTATIE BEREKEN: Kinderalimentatie tabel : de behoefte en draagkracht voor kinderalimentatie; nbi berekenen. Ook geef ik antwoord op de vraag: Wanneer kan kinderalimentatie herberekend worden? en Kinderalimentatie bij co ouderschap berekenen ? aangepast februari 2024.

 

Kinderalimentatie berekenen

 

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van de kinderen aan een bijdrage en de draagkracht van beide ouders om hier verhoudingsgewijs in bij te dragen.

 

Alimentatie bereken: de behoefte

Uitgangspunt voor het berekenen hiervan is het laatste gezamenlijke gezinsinkomen. (netto besteedbaar inkomen) Ofwel de NBI BEREKENING

NBI berekenen

Aan de hand van de aangifte Inkomstenbelasting en de vaststelling IB van beiden kan het netto besteedbaar inkomen (nbi) berekend worden

Kinderalimentatie tabel :

In de richtlijnen voor berekening van alimentatie “het Tremarapport” staan tabellen voor het berekenen van welk bedrag ouders aan kinderen besteden als zij een bepaald inkomen hebben. 

Deze Kinderalimentatie tabellen zijn geregeld aangepast in de afgelopen jaren. De tabellen in voorgaande jaren waren anders opgesteld dan in 2024. Ik pas dit blog aan op de gegevens van 2024.

 

Stel: op deze wijze wordt de behoefte van je kind berekend uitgaande van de NBI berekenen van 2019.(omdat je toen uit elkaar gegaan bent) In 2023 wordt de kinderalimentatie berekend; dan is het uitgangspunt de behoefte 2019 + indexering( dus vermeerderen met het indexcijfer van 2020, 2021, 2022). Dit omdat het levensonderhoud jaarlijks iets hoger wordt.

berekenening kideralimentatie 2024

Van beide ouders wordt apart de draagkracht voor kinderalimentatie berekend.

Hiervoor gebruikt de rechter de volgende formule:

70% (netto besteedbaar inkomen) – (0,3 X NBI + € 1270,--)

NBI=Netto Besteedbaar Inkomen

De genoemde € 1270,-- is het bijstandsnivo (2024) waarbij een gedeelte huurtoeslag en zorgtoeslag is verrekend)   In 2023 was dit € 1175,--

* Berekenen kinderalimentatie in 2023 luidt dan: 70%(NBI-(0,3 NBI + € 1175,--)

De 0,3 X NBI is een forfaitair bedrag voor wonen. Men houdt er rekening mee dat iemand 30% van zijn/haar netto-besteedbaar inkomen aan wonen besteed. Sedert 1 januari 2023 heet dit niet meer het woonforfait maar "het woonbudget".

 

Via deze formule kan de draagkracht berekend worden van ieder van de ouders.

 

Vervolgens wordt berekend hoeveel ieder verhoudingsgewijs in de behoefte van het kind kan voldoen.

 

Bij degene die een omgangsregeling heeft met het kind wordt een zorgkorting afgetrokken. Deze zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind per week bij hem/haar is.

5% van het berekende  behoeftebedrag bij minder dan 1 dag per week

15% bij 1 dag per week

25% bij 2 dagen per week

35% bij 3 dagen per week en bij co-ouderschap

 

Draagkracht berekening kinderalimentatie: de afwijking

De formule wordt niet toegepast bij inkomens (NBI) beneden € 1815,--, in 2024, er is dan een tabel (in Tremarapport) waar de draagkracht uit afgelezen kan worden.

Bij geen draagkracht (< € 1815,--) wordt toch een minimumbedrag van € 25,-- gesteld voor 1 kind. Als er meer kinderen zijn dan, in totaal € 50,--.

draagkracht tabel kinderalimentatie inkomens beneden € 1815,-- geldend in 2024

Kinderalimentatie berekening en indexering

Het bedrag aan kinderalimentatie wordt elk jaar verhoogd met het indexeringspercentage. De overheid maakt elk jaar omstreeks eind oktober/november dit percentage bekend. Voor 2024 is dit 6,2%.

De ouder die alimentatie betaalt moet zelf de indexering van de alimentatie berekenen en per januari het alimentatiebedrag vermeerderd met de indexering gaan betalen.

 

Herberekening kinderalimentatie

* Als een ouder meer inkomen krijgt;

*als een ouder zijn werk verliest en daardoor lager inkomen krijgt;

*als een ouder nog een kind krijgt die hij moet onderhouden.

Enz. kan er een herberekening kinderalimentatie gevraagd worden.

Voorbeeld

Stel: in 2019 was het gezamenlijk besteedbaar inkomen  € 3000,-- en aan de hand hiervan is het behoeftebedrag van de kinderen berekend. Eén van de ouders krijgt een nieuwe functie/baan waardoor zijn inkomen boven het vroegere gezamenlijke inkomen stijgt bijv. € 4000,--.

De kinderalimentatie berekening is dan als volgt: het behoeftebedrag van de kinderen wordt berekend op basis van de € 4000,-- en niet op het laatste gezamenlijk inkomen van € 3000,- + indexering.

 

Hetgeen aan kinderalimentatie moet worden betaald kan dus steeds veranderen als er een wijziging van omstandigheden is. Deze wijziging van omstandigheden moet niet-verwijtbaar zijn.(bijvoorbeeld niet expres je baan opzeggen zodat je geen inkomen hebt en geen alimentatie meer wil betalen)

Kinderalimentatie berekenen co ouderschap

Bij co ouderschap wordt ook kinderalimentatie berekend. De kinderen zijn over het algemeen evenveel dagen bij iedere ouder. Als het zo is dat de ene ouder meer draagkracht voor kinderalimentatie heeft dan de andere ouder, dan moet de kinderalimentatie berekend worden. Het kan immers niet zo zijn dat het kind bij de ene ouder in "armoede " leeft en dat als het kind bij de andere ouder is dat daar "alles kan". Dus, kinderalimentatie bij co ouderschap berekenen gaat op dezelfde wijze als bij andere vormen van omgangsregeling. Berekend wordt de behoefte van de kinderen en de draagkracht van ieder van de ouders. Zo wordt berekend hoeveel de ene ouder meer kan dragen dan de andere ouder.

De kinderalimentatie wordt dan betaald aan de ouder met de lagere draagkracht; het kind heeft zodoende in beide huizen ongeveer dezelfde levensstandaard.

 

Hierboven heb ik de algemene regels vermeld, er zijn uitzonderingen.

 

G R A T I S !

Ik heb een E-Book geschreven:

Slimme stappen naar Eerlijke Kinderalimentatie

hierin ook de rechters-formule voor berekening van alimentatie

Wil je dit gratis e-book hebben?

Ja ik wil dat boek!

 

 

meer informatie : kinderalimentatie berekening

Ik help je graag met de  kinderalimentatie berekening. Ik heb hier reeds meer dan 20 jaar ervaring in de berekening van alimentatie. Op mijn aanbodpagina vind je mijn tarieven. Maak gebruik van het gratis kennismakingsgesprek. Neem hiervoor contact op via onderstaand contactformulier.

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden