• darkblurbg

Scheiding 8 veelgestelde vragen

mediator Groningen
Gepubliceerd op: 17-12-2019

SCHEIDINGSMEDIATOR GRONINGEN : 8 VEELGESTELDE VRAGEN OVER SCHEIDING. Ik krijg vaak vragen over echtscheiding en scheiding (geregistreerd partnerschap). Op de 8 meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: de echtscheidingsprocedure, wat doet een scheidingsmediator, scheiden met een onwillige partner en beëindiging geregistreerd partnerschap

1) WANNEER IS DE ECHTSCHEIDING DEFINITIEF?

De rechter spreekt de echtscheiding uit in de echtscheidingsbeschikking. Nadat de termijn van hoger beroep voorbij is, moet de echtscheiding ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand (in het huwelijksregister van de gemeente waar je bent gehuwd) Op de datum van inschrijving ben je definitief gescheiden.

 

2) HEB IK VOOR EEN ECHTSCHEIDING EEN ADVOCAAT NODIG?

Ja, in Nederland is er, om tot een echtscheiding te komen, een advocaat nodig. De advocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Alleen een advocaat is bevoegd het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. De scheidingsmediator bereid het scheidingsverzoek voor. Met behulp van de mediator worden de afspraken gemaakt over de kinderen en de verdeling van de spullen. Het scheidingsconvenant en ouderschapsplan worden door de advocaat naar de rechter gezonden.

 

3) GAAT DE SCHEIDING ALTIJD VIA DE RECHTER?

Ja.

Enkel bij  een geregistreerd partnerschap, zonder dat er kinderen zijn, is het mogelijk zonder rechter te scheiden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap moeten een aantal afspraken gemaakt worden welke door een advocaat of notaris worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de advocaat of notaris  samen met het ontbindingsverzoek naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

 

4) WAT DOET EEN SCHEIDINGSMEDIATOR?

Een scheidingsmediator helpt je om duidelijke afspraken te maken over o.a.  de kinderen,  de verdeling van bezittingen en schulden en de berekening van alimentatie.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op je afkomt.  Een complex geheel; je vraagt je af wat zijn de juridische consequenties ?

De scheidingsmediator kan je dan begeleiden door het juridische doolhof.  Het is vaak verstandig om van het begin af aan een scheidingsmediator in te schakelen. De scheidingsmediator vertelt precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Het advies is natuurlijk afgestemd op jouw situatie, het is maatwerk. De scheidingsmediator Groningen neemt je bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen. Het stappenplan kan je lezen : ik wil scheiden waar begin ik

 

Scheiden hoe doe je dat

Nemen jullie samen één mediator scheiding, dus een gespecialiseerde mediator dan kan deze jullie adviseren en mogelijkheden voorleggen, waar jullie misschien niet aan hebt gedacht.

De mediator scheiding controleert of er niets vergeten wordt. De mediator laat  weten welke rechten en plichten je hebt en helpt jullie samen te onderhandelen. De afspraken worden op juridisch correcte wijze in het echtscheidingsconvenant neergelegd. Dit convenant wordt tezamen met het ouderschapsplan en echtscheidingsverzoek naar de rechter gezonden door een advocaat. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken zal de scheidingsadvocaat ervoor zorgen dat de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. De scheidingsmediator herinnert je eraan dan je de pensioenformulieren zo snel mogelijk moet invullen en indienen bij de diverse pensioenverzekeraars; in ieder geval binnen 2 jaar.

Het is fijn een deskundige te hebben die de juiste stappen neemt, zodat je later geen onaangename “verassingen” krijgt.

Ik als voormalig scheidingsadvocaat (20 jaar) en thans werkzaam als scheidingsmediator ben exact op de hoogte van wat geregeld moet worden en op welke wijze dit bereikt kan worden. Zeker voor complexere situaties zoals een eigen bedrijf; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; groot vermogen e.d. is het belangrijk goede begeleiding te hebben van een deskundige.

Eén eigen echtscheidingsadvocaat

Als je alléén een echtscheidingsadvocaat neemt dan wijst deze je op jouw rechten en plichten en mogelijkheden. Samen met de advocaat bespreek je of, dat wat je wil, haalbaar is en tevens welke aanpak de beste lijkt.

De echtscheidingsspecialist zendt het voorstel naar jouw toekomstige ex-partner.  Als hij of zij het niet eens is met het voorstel of onderdelen van het voorstel kan de echtscheidingsadvocaat met hem/haar onderhandelen. Als hij/zij ondertussen ook een advocaat heeft ingeschakeld; kunnen beide advocaten met elkaar corresponderen dan wel onderhandelen. Soms wordt een 4-gesprek georganiseerd om de laatste punten uit te onderhandelen.

Is geen overleg mogelijk of is het duidelijk dat onderling geen overeenstemming zal worden bereikt dan zenden beide advocaten de standpunten van hun client naar de rechter. Op de zitting die dan volgt zal de advocaat haar uiterste best doen uw standpunt zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan de rechter en adequaat  te reageren op de argumenten van de andere partij.

Verweer in de echtscheiding

Als jouw partner de procedure met een eigen advocaat heeft gestart is het verstandig zelf ook een advocaat in te schakelen. Soms probeert de een om er beter uit te komen dan de ander. Het is goed om dan te weten welke rechten je hebt. 

 

6) KAN IK SCHEIDEN ALS MIJN PARTNER DAT NIET WIL?

Het is mogelijk om alléén een echtscheiding aan te vragen, dus ook als jouw partner niet wil scheiden. In het echtscheidingsverzoek wordt de rechter verzocht de echtscheiding uit te spreken wegens "duurzame ontwrichting". Dit is de grond voor de rechter om de echtscheiding toe te wijzen, ook al wil de ander niet scheiden. De rechter gaat ervan uit dat als één van de partners de echtscheiding aanvraagt; er sprake is van duurzame ontwrichting.

 

7) KAN MIJN PARTNER DE ECHTSCHEIDING TEGENHOUDEN?

De echtscheiding kan niet door jouw partner worden tegengehouden. je partner kan er wel voor zorgen dat de procedure vertraagd wordt; dus langer duurt.

Jouw partner kan als verweer tegen het echtscheidingsverzoek aanvoeren, dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht. 

De rechtbank gaat dan meteen een zitting plannen om van jullie beiden te horen of de echtscheiding nu wel of niet duurzaam is ontwricht. Als jij dan op de zitting volhoudt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechter dit aannemen.

Pas daarna zal de rechter ingaan op de nevenverzoeken zoals: betreffende de kinderen, alimentatie, verdeling enz. 

Een minder vaak voorkomend verweer is het pensioenverweer (dat men wordt benadeeld door het nu uitspreken van de echtscheiding met betrekking tot het pensioen; komt zelden voor dat het gehonoreerd wordt)

 

8) WAT ALS HET NIET LUKT SAMEN AFSPRAKEN OVER DE SCHEIDING TE MAKEN?

 

Wanneer het niet lukt samen afspraken te maken is soms een procedure niet te voorkomen. In scheidingszaken wordt de procedure dikwijls ingezet met zogenaamde "voorlopige voorzieningen". 

Tijdens deze spoedprocedure kan vooruitlopend op de bodemprocedure= scheidingsprocedure, de rechter verzocht worden voorlopige beslissingen te nemen t.a.v. de echtelijke woning, de kinderen en de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud.

Daarna volgt de bodemprocedure waarin definitieve beslissingen worden genomen over voornoemde onderwerpen en ook over de verdeling van de huwelijksgemeenschap. 

 

De vragen welke ik hiervoor heb beantwoord zijn ook van toepassing op ontbinden geregistreerd partnerschap.

Extra vraag:

Kan je geregistreerd partnerschap ontbinden zonder dat je naar de rechter moet?

Anders dan bij het huwelijk kan je u in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als je geen minderjarige kinderen hebt en je het eens bent over de beëindiging (de verdeling). Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

 

MEDIATOR GRONINGEN :

heb je de hulp van een specialist in scheidingszaken nodig? Of heb je nog een vraag welke ik hier niet beantwoord heb?

Ik, mediator Groningen , als voormalig advocaat kan jou ook helpen (lager tarief dan advocaat). Ik kan jou/jullie adviseren en een ouderschapsplan opstellen, alimentatieberekening maken, convenant maken en andere benodigde verklaringen. De advocaat waarmee ik veel samenwerk kan de stukken bij de rechtbank indienen (tegen vergoeding). Je kan ook zelf een advocaat opzoeken die de door mij opgestelde stukken indient bij de rechtbank. Meer informatie hierover vind je op mijn pagina: aanbod en op de pagina: mediator

Voor een gratis kennismakingsgesprek kan je contact opnemen via:

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden