• darkblurbg

 

Bij de beeindiging samenleving moet er veel geregeld worden:

 

*-Misschien hebben jullie samen kinderen en moeten er afspraken gemaakt worden in een ouderschapsplan over hun verzorging, opvoeding en kinderalimentatie. 

 

-Het is van belang of je wel of niet een samenlevingscontract hebt.

 

-Heb je geen samenlevingscontract dan is het van belang of jullie over bijv. de betaling van de huishoudelijke kosten wel/niet afspraken hebt. Zijn er gemeenschappelijke schulden? Welke afspraken zijn hierover?

(ik adviseer meestal om de bankafschriften van het afgelopen jaar na te kijken om op een rijtje te krijgen welke verplichtingen er zijn, welke leningen enz,)

 

-Je spreekt af wie in de woning kan blijven. Staan hier afspraken over in het samenlevingscontract?

 

Zo komen er heel veel vragen op je af, hierna wijs ik je op een aantal blogartikelen op deze site waar enkele onderwerpen behandeld worden.

 

🟣Uit deze blogartikelen moge blijken dat, ter voorkoming van ellenlange rechtszaken, het van belang is  kwesties schriftelijk (in verband met bewijs) af te spreken. Ofwel in een samenlevingscontract of op het moment dat een kwestie ontstaat, en wel onderling (schriftelijk in contract met handtekening en datum of per serie mailberichten) of door een deskundige een overeenkomst laten maken waarin staat welke afspraken jullie hebben gemaakt voor het geval jullie de samenleving beëindigen ofwel door relatiebreuk ofwel door trouwen/geregistreerd partnerschap aangaan in wettelijke gemeenschap van goederen.

 

! afspraken maken over vergoedingsrechten is met name belangrijk.

Vergoedingsrechten kunnen ontstaan als de ene partner eigen geld heeft geïnvesteerd in het goed van een ander. Krijg je dit geld terug als jullie de relatie verbreken? en zo ja, krijg je dan hetzelfde bedrag terug of het bedrag vermeerderd met de waardestijging van het het bewuste goed.(koopwoning; kunst e.d.)

Als je niks afspreekt kan het zijn dat je vordering verjaard. (5 jaar)

Het is dus van belang om juridisch advies aan mij te vragen als je van plan bent een (fors) bedrag te investeren in een goed van je partner. 

Huis gekocht voor huwelijk

Ook als je tijdens het samenwonen een huis gezamenlijk hebt gekocht waarbij de ene meer geinvesteerd heeft dan de ander en je vervolgens gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat is het erg van belang juridisch advies in te winnen. 

Volgens de wet en wetsgeschiedenis valt de woning en de schuld op de woning in de beperkte gemeenschap van goederen. In de gemeenschap heeft ieder recht op de helft als je uit elkaar gaat. De extra investering van de ene partner moet door de ander terugbetaald worden. Deze vordering valt in de gemeenschap. Ieder is gerechtigd tot de helft. Dus opeens heb je nog maar de helft terug te vorderen. Dit is voor degene die de schuld moet voldoen natuurlijk prettig , maar voor de investeerder kan het zijn dat dit niet de bedoeling was.

Het is dan verstandig om voor het moment van trouwen een afspraak te maken over de terugbetaling van de investering. Ik kan je hierbij helpen om dit correct vast te leggen.

 

* Ik heb hierover een blog geschreven waarin ook de regels vergeleken worden als je samenwonend bent en investeert  tegenover investeren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij een beperkte gemeenschap van goederen (na 1 januari 2018)

investeren in huis partner 

Beeindiging samenleving Ouderschapsplan

* Als jullie beiden het gezamenlijk gezag over de kinderen hebt moeten (staat in de wet) jullie bij het uit elkaar gaan, samen een ouderschapsplan opmaken en ondertekenen. De wet stelt dit vereiste dus ook aan samenwonenden en niet alleen aan gehuwden en mensen met geregistreerd partnerschap.

* Als slechts één van jullie beiden het gezag heeft over jullie kind moet bij het uit elkaar gaan  kinderalimentatie en omgangsregeling worden afgesproken. Als dit niet gebeurd kan het later nog. Een ouderschapsplan is in dit geval niet verplicht

 

Kinderen en scheiden . In vogelvlucht kan je lezen wat er voor kinderen geregeld moet worden bij scheiding of uitelkaar gaan.

 

TIP Voor een vader zonder gezag over zijn, door hem erkend, kind is het van belang dat het gezamenlijk gezag wordt aangevraagd.

Als jullie beiden het gezag hebben en jullie willen beiden evenveel zorgen voor jullie kinderen: meer informatie in mijn blogs:

 hoe werkt co ouderschap

Wat is birdnesting?

 

Beeindiging samenleving  gezamenlijk vermogen

Maar er zijn ook gemeenschappelijke vermogensbestanddelen die verdeeld moeten worden dan wel dient er een vermogensrechtelijke verrekening plaats te vinden. Zoals bijvoorbeeld: gezamenlijk gekochte woning, gezamenlijke bankrekening, gezamenlijk gekochte inboedel. Ik verwijs op deze pagina naar een aantal blogs waarin meer informatie hierover staat.

 

samenlevingscontract ontbinden

Vaak is er een samenlevingscontract dat uitgelegd moet worden om na te gaan wat de juridische gevolgen zijn van de verbreking van de samenleving. 

Het komt ook voor dat er een samenlevingscontract is, waarin afspraken staan over partneralimentatie en pensioenrechten. 

🟣 Beeindiging samenleving :

als er geen samenlevingscontract is of een andere (schriftelijke) overeenkomst/bewijs, dan heeft een samenwonende die uit elkaar gaat,  geen recht op partneralimentatie en geen recht op pensioenrechten van de ander.

 

Jurisprudentie

Is de scheiding van samenwoners met een samenlevingscontract eenvoudiger? NEE, zie:
Rechtbank Den Haag 10-03-2021 (pub. 29-03-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:2390
Partijen zijn een periodiek verrekenbeding, partneralimentatie en verdeling ouderdomspensioen overeengekomen in het samenlevingscontract.
Bij uit elkaar gaan ontstaan de volgende complicaties:
1. Art. 1:141 BW geldt voor situatie dat partijen zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Rechtbank lost dit op door analoge wetstoepassing: verrekening vermogen.
2. Tussen partijen geldt geen wettelijke verplichting Partneralimentatie. Daarom is niet de verzoekschriftprocedure aangewezen maar de dagvaardingsprocedure (vordering nakoming alimentatieafspraak).
3. De Wet verevening pensioenrechten na scheiding is niet van toepassing op samenlevers; pensioenfonds werkt (dus) niet mee. Partijen moeten pensioenverdeling zelf regelen. Rb wijst hen de weg: maandelijkse betalingen of afkoop.

 

Meer informatie betreffende samenlevers die uit elkaar gaan in onderstaande blogberichten:

 

*Uit elkaar gaan met een koopwoning

*GELDLENING TUSSEN SAMENLEVERS DIE DAARNA UIT ELKAAR GAAN.

➤*beeindiging samenleving Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie?

 

Ik heb veel ervaring in scheidingsmediation. Ik kan je op je rechten wijzen bij de beeindiging samenleving en ik kan tussen jullie bemiddelen. 

Bij het maken van het ouderschapsplan kan ik je de voordelen en nadelen van keuzes verduidelijken en mogelijkheden aanreiken waar je misschien niet aan dacht.  Berekenen kinderalimentatie kan ik ook voor je doen. Mijn mediatorkosten kan je op mijn pagina aanbod vinden

Wil je mijn hulp? Ga naar mijn contactformulier en boek een gratis kennismakingsgesprek. Ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden contact

 

 

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je dit gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan

Mediation Groningen