• darkblurbg

SAMENWONERS UIT ELKAAR

mediator scheiding.  mediator Groningen, uit elkaar gaan met koophuis,  Samenwoners uit elkaar
Gepubliceerd op: 13-05-2019

SAMENWONERS UIT ELKAAR MET KOOPWONING EN GELDLENING

Uit elkaar gaan met koophuis , zonder samenlevingscontract

Uit elkaar zonder samenlevingscontract overkomt ongeveer 60% van de ongehuwd samenwonenden.

Nadelen : ongehuwd samenwonen en uit elkaar zonder samenlevingscontract

* Jullie hebben waarschijnlijk over bepaalde zaken afspraken gemaakt; deze afspraken zijn bij het uit elkaar gaan soms niet te bewijzen, als de ander de afspraak niet meer weet, of ontkent.

* Het komt ook voor dat gedurende de samenwoning er gewoontes zijn ontstaan die zonder verdere discussie voortgaan, bijvoorbeeld de ene betaalt altijd de vaste lasten en de ander het levensonderhoud en kosten kind. Als je uit elkaar gaat en er is bijvoorbeeld onenigheid over verdeling gezamenlijk banktegoed kan het nodig zijn een dergelijke afspraak te bewijzen.

  • Voor gehuwden die uit elkaar gaan is in de wet veel zaken geregeld, voor ongehuwden niet specifiek.
  • Voor ongehuwden zal gekeken moeten worden naar de gewone algemene regels van verbintenissenrecht e.d . Ik zal dit toelichten met een voorbeeld

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPHUIS :

Een Voorbeeld -  ongehuwd samenwonen en uit elkaar gaan met koophuis ,  zonder samenlevingscontract, met een geldlening :

Ina investeert ruim € 75.000-- eigen geld in de verbouwing van de woning van Rene.

Heeft zij recht op vergoeding van de investering?

 

De Hoge Raad heeft begin mei 2019 een uitspraak gedaan over deze kwestie:

Ina en Rene zijn eind 2007 samenwonend zonder samenlevingscontract, in de woning die Rene net heeft aangekocht. In oktober 2008 krijgen zij een zoon. In 2011 wordt de woning verbouwd. Deze verbouwing wordt betaald door Ina (het geld is haar geschonken door haar moeder). Nog geen jaar later gaan zij uit elkaar. Ina wil het geld dat zij in de woning heeft gestoken terug. Rene wil niet betalen. Ina start een procedure.

 

Vergoedingsrecht samenwoners : uit elkaar gaan met koophuis 

De advocaat van Ina vordert de betaling van € 75.000,-- op grond van artikel 1:87 BW. Dit wetsartikel is echter van toepassing op gehuwden en geregistreerd partnerschap en dus niet op samenwoners.

(Het is wel mogelijk om in een samenlevingscontract te vermelden dat artikel 1:87 BW analoog moet worden toegepast).

*In artikel 1:87 lid 1 BW staat:" als een echtgenoot geld ontvangt van de andere echtgenoot om in zijn eigendom te investeren dan ontstaat een plicht tot vergoeding."

In de literatuur is er wel voor gepleit om dit artikel analoog toe te passen bij samenlevers, maar de Hoge Raad heeft in deze uitspraak duidelijk aangegeven dat dit artikel 1:87 lid 1 BW niet aan de orde is voor ongehuwde samenwoners.

Is er dan een andere mogelijkheid om het geld terug te krijgen?

 

* Kan het geld teruggevorderd worden op grond van ongerechtvaardigde verrijking?

Samenwonend zonder samenlevingscontract : ongerechtvaardigde verrijking

Bij ongerechtvaardigde verrijking moet je aan de rechter voor leggen dat Ina is verarmd door de uitgave en dat dat Rene is verrijkt. (dat had Ina in deze procedure niet gezegd)

Maar de rechter geeft nog aan dat uit de enkele grond dat Ina de kosten van de verbouwing voor haar rekening heeft genomen,  niet geconcludeerd kan worden dat Rene zich de kosten daarvan heeft bespaard. Ina heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die het oordeel kunnen dragen dat sprake is van een verrijking aan de kant van Rene.

 

* Kan het geld teruggevorderd worden op grond van redelijkheid en billijkheid?

 

Samenwonen zonder samenlevingscontract : redelijkheid en billijkheid

Ina moet dan bijzondere feiten en omstandigheden stellen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat zij een vergoedingsrecht op Rene heeft. Hier had Ina haar vordering echter niet op gebaseerd, dus zij had te weinig hiervoor gesteld.

  • *Rene had in de procedure nog vermeld dat hij financieel niet in staat was de kosten van de verbouwing zelf te betalen en is door de verbouwing niet verrijkt.
  • *Rene heeft geen geld gehad. De facturen werden rechtstreeks naar de moeder van Ina gezonden en door haar betaald.
  • *Rene heeft ermee ingestemd dat zijn woning werd aangepast aan de woonwensen van Ina, maar uitsluitend omdat zij de verbouwing zou betalen, zelf zou Rene de kosten van deze verbouwing nimmer hebben kunnen dragen.
  • *De verbouwing heeft volgens Rene niet geleid tot een vermeerdering van de waarde van de woning in het economisch verkeer.

Beslissing Hoge Raad:

De Hoge Raad heeft de afwijzing van de vordering bevestigd omdat artikel 1:87 BW hier niet van toepassing is. Ina heeft te weinig gesteld om een beroep op ongerechtvaardigde verrijking  te doen slagen. Ditzelfde geldt voor de vordering gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid.

Helaas voor Ina is dit het resultaat van ruim 4 jaar procederen.

 

Dit was een voorbeeld van ongehuwd samenwonend zonder samenlevingscontract en uit elkaar gaan met koophuis, waarbij het huis in eigendom was van één van hen.

Je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid van:

samen een huis gekocht en uitelkaar zonder samenlevingscontract. Hierbij kan het zijn dat jullie 50/50 eigenaar zijn. Het kan soms voorkomen dat een fikse verbouwing, waardoor de waarde van de woning stijgt, door één van beide wordt betaald (bijv. van een erfenis o.i.d.) Bij het uit elkaar gaan moet rekening gehouden worden met deze extra investering (vergoedingsrecht)

 

Voor en nadelen samenwonen zonder samenlevingscontract:

-Jullie hebben niets op papier afgesproken en hebt geen verplichtingen naar elkaar toe zoals recht op partneralimentatie

-Bij een gezamenlijke huishouding kan je fiscaal partners worden.

-Bij het beëindigen van het samenwonen zijn geen formele verplichtingen nodig

-mondelinge afspraken kunnen moeilijk(er) bewezen worden. Welke afspraak bij spaargeld, huishoudkosten, woonkosten enz. 

-stel jullie wonen met de kinderen in het huis van één van jullie. Als deze komt te overlijden erft familie van die kant het huis. Het kan dus zijn dat, degene die samen met de kinderen overblijft, uit huis moeten. Dit kan bijv. in een testament opgelost worden; daarvoor moet je naar de notaris.

-het is verstandig om een goede boekhouding bij te houden.

 

Heb je hulp nodig? We kunnen tijdens ons gratis kennismakingsgesprek inventariseren war ik je bij kan helpen. Je kan zelf in mijn agenda een afspraak plannen.

 

 

Mediator Groningen : mijn advies aan jou:

Uit elkaar gaan met Koophuis:

 * Ben je samenwonend zonder samenlevingscontract dan is het, ter voorkoming van ellenlange procedures, van belang, de afspraken en bedoelingen goed op papier te zetten, ook gedurende het samenwonen. Het is voor te stellen dat iemand op het moment van het doen van een investering niet denkt dat de relatie weer uitgaat. Maar om bewijsproblemen te voorkomen is het verstandig afspraken vast te leggen. Zeker als het om heel veel geld gaat.

 

Samenlevingscontract en uit elkaar

Wil je weten hoe het zit als je wel een samenlevingscontract hebt en het plan hebben uit elkaar te gaan dan kan ik je adviseren mijn artikel te lezen :

 * uit elkaar met samenlevingscontract en koophuis ?

 

ik ben een ervaren (20+jaar) scheidingsmediator en wil je graag adviseren. Neem contact op via mijn onderstaand  contactformulier of telefonisch 050- 2115140. Wat ik voor je kan doen en tegen welke kosten? kijk op pagina uit elkaar gaan: de kosten

 

 

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden