• darkblurbg

SAMENWONERS UIT ELKAAR

mediator scheiding.  mediator Groningen
Gepubliceerd op: 13-05-2019

SAMENWONERS UITELKAAR MET KOOPWONING EN GELDLENING

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

 

Uit elkaar zonder samenlevingscontract

Uit elkaar zonder samenlevingscontract overkomt ongeveer 60% van de ongehuwd samenwonenden.

Wat zijn de gevolgen als je belangrijke zaken niet in een samenlevingscontract hebt neergelegd.?

Jullie hebben waarschijnlijk over bepaalde zaken afspraken gemaakt; deze afspraken zijn bij het uit elkaar gaan soms niet te bewijzen, als de ander de afspraak niet meer weet, of ontkend.

Het komt ook voor dat gedurende de samenwoning er gewoontes zijn ontstaan die zonder verdere discussie voortgaan, bijvoorbeeld de ene betaalt altijd de vaste lasten en de ander het levensonderhoud en kosten kind. Als je uit elkaar gaat en er is bijvoorbeeld onenigheid over verdeling gezamenlijk banktegoed kan het nodig zijn een dergelijke afspraak te bewijzen.

Voor gehuwden die uit elkaar gaan is in de wet veel zaken geregeld, voor ongehuwden niet specifiek. Voor ongehuwden zal gekeken moeten worden naar de gewone algemene regels van verbintenissenrecht e.d . Ik zal dit toelichten met een voorbeeld

 

Uit elkaar gaan met koophuis en geldlening :

De vrouw investeert ruim € 75.000-- in de verbouwing van de woning van de man.

Heeft zij recht op vergoeding van de investering?

 

De Hoge Raad heeft begin mei 2019 een uitspraak gedaan over deze kwestie:

Ina en Rene gaan eind 2007 samenwonen in de woning die Rene net heeft aangekocht. Zij hebben geen samenlevingscontract. In oktober 2008 krijgen zij een zoon. In 2011 wordt de woning verbouwd. Deze verbouwing wordt betaald door Ina (het geld is haar geschonken door haar moeder). Nog geen jaar later verbreken zij de samenwoning. Ina wil het geld dat zij in de woning heeft gestoken terug. Rene wil niet betalen. Ina start een procedure en schakelt een advocaat in.

 

Vergoedingsrecht samenwoners ?

De advocaat van Ina vordert de betaling op grond van artikel 1:87 BW. Dit artikel is van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners en dus niet van toepassing op samenwoners.

(Het is wel mogelijk om in een samenlevingscontract te vermelden dat artikel 1:87BW analoog moet worden toegepast).

* Artikel 1:87 lid 1 BW kort gezegd: als een echtgenoot geld ontvangt van de andere echtgenoot om in zijn eigendom te investeren dan ontstaat een plicht tot vergoeding.

* In de literatuur is er wel voor gepleit om dit artikel analoog toe te passen bij samenlevers,

maar de Hoge Raad heeft in deze uitspraak duidelijk aangegeven dat dit artikel 1:87 lid 1 BW niet aan de orde is voor ongehuwde samenwoners.

 

Kan het geld teruggevorderd worden op grond van ongerechtvaardigde verrijking?

 

samenwoners en ongerechtvaardigde verrijking

Bij ongerechtvaardigde verrijking moet je aan de rechter voor leggen dat Ina is verarmd door de uitgave en dat dat Rene is verrijkt. (dat had Ina in deze procedure niet gezegd)

Maar de rechter geeft nog aan dat uit de enkele grond dat Ina de kosten van de verbouwing voor haar rekening heeft genomen,  niet geconcludeerd kan worden dat Rene zich de kosten daarvan heeft bespaard. Ina heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die het oordeel kunnen dragen dat sprake is van een verrijking aan de kant van Rene.

 

Kan het geld teruggevorderd worden op grond van redelijkheid en billijkheid?

 

Samenwoners en redelijkheid en billijkheid

Ina moet dan bijzondere feiten en omstandigheden stellen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat zij een vergoedingsrecht op Rene heeft. Hier had Ina haar vordering echter niet op gebaseerd, dus zij had te weinig hiervoor gesteld.

  • *Rene had in de procedure nog vermeld dat hij financieel niet in staat was de kosten van de verbouwing zelf te betalen en is door de verbouwing niet verrijkt.
  • *Rene heeft geen geld gehad. De facturen werden rechtstreeks naar de moeder van Ina gezonden en door haar betaald.
  • *Rene heeft ermee ingestemd dat zijn woning werd aangepast aan de woonwensen van Ina, maar uitsluitend omdat zij de verbouwing zou betalen, zelf zou Rene de kosten van deze verbouwing nimmer hebben kunnen dragen.
  • *De verbouwing heeft volgens Rene niet geleid tot een vermeerdering van de waarde van de woning in het economisch verkeer.

Beslissing Hoge Raad:

De Hoge Raad heeft de afwijzing van de vordering bevestigd omdat artikel 1:87 BW hier niet van toepassing is. Ina heeft te weinig gesteld om een beroep op ongerechtvaardigde verrijking  te doen slagen. Ditzelfde geldt voor de vordering gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid.

 

Helaas voor Ina is dit het resultaat van ruim 4 jaar procederen.

 

Specialist Familierecht Groningen : mijn advies aan jou:

Als jij samenwonend bent zonder samenlevingscontract dan is het, ter voorkoming van ellenlange procedures, van belang, de afspraken en bedoelingen goed op papier te zetten. Het is voor te stellen dat iemand op het moment van het doen van een investering niet denkt dat de relatie weer uitgaat. Maar om bewijsproblemen te voorkomen is het verstandig afspraken vast te leggen. Zeker als het om heel veel geld gaat.

Komt dit advies te laat, dan adviseer ik jou een goede adviseur in te schakelen; ik ben een ervaren scheidingsspecialist en wil je graag adviseren. Neem contact op via mijn onderstaand  contactformulier of telefonisch 050- 2115140. 

Wilt je meer lezen?

* Uit elkaar gaan en koopwoning  Blog

* investeren in huis partnerkrijg je jouw investering terug? waar moet je op letten; wat moet je in contract vastleggen?? tevens vergelijking samenwonenden en gehuwden in beperkte gemeenschap van goederen. Waar moet je op letten als je als samenwonende de investering doet en daarna gaat trouwen?

 

* beëindiging samenleving: Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie? Blog

* algemene informatie beëindiging samenleving

 

contactformulier