• darkblurbg

Geregistreerd partnerschap Groningen

Heb je het moeilijke besluit genomen om te gaan scheiden? Wil je weten welke stappen je moet nemen om alles goed te regelen? Ik help je graag hierbij. Hieronder vind je uitgebreide informatie over geregistreerd partnerschap en uit elkaar gaan. Lees het rustig door. Heb je daarna vragen of wil je mij inschakelen om je te helpen neem dan contact op. 

 

 

Wil je in Groningen je geregistreerd partnerschap ontbinden? Als mediator gevestigd in Groningen kan ik je hierbij helpen. Ik heb als advocaat en later als mediator, al honderden stellen succesvol begeleid bij hun scheiding en de ontbinding geregistreerd partnerschap. Als je in de buurt van Groningen woont kan je gebruik maken van mijn gratis kennismakingsgesprek, waarbij ik je kan uitleggen wat ik voor je kan doen en waarbij jij jouw vragen aan mij kan stellen. Woon je wat verder weg dan kunnen we besprekingen online houden.

 

 

Bij geregistreerd partnerschap zijn dezelfde wettelijke regels uit boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing als bij het huwelijk.

Net als bij het huwelijk kunnen geregistreerde partners ook huwelijkse voorwaarden aangaan.

 

Geregistreerd partnerschap ontbinden, mediator Groningen

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

* Bij het huwelijk ligt het jawoord wettelijk vast. Bij geregistreerd partnerschap is de vorm van de verklaring die de partners afleggen vrij.

*Bij het huwelijk gaat het burgerlijk huwelijk vooraf aan het kerkelijk huwelijk. Bij geregistreerd partnerschap mag het kerkelijk huwelijk al voor de ceremonie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

*Bij echtscheiding is tussenkomst van de rechter vereist. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg buiten de rechter om plaatsvinden(in sommige gevallen niet)

*Bij het huwelijk is een scheiding van tafel en bed mogelijk dit is niet het geval bij geregistreerd partnerschap

Beëindiging geregistreerd partnerschap: omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. De partners moeten hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand laten weten dat ze hun geregistreerd partnerschap willen omzetten naar een huwelijk (BW 1:80g). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte omzetting. Een omzetting laat het geregistreerd partnerschap beëindigen en het huwelijk beginnen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren

Gea Bisschop, mediator Groningen

Gea Bisschop, mediator in Groningen

 

Geregistreerd partnerschap Groningen

Ik kan je helpen met het maken van afspraken over de kinderen en over de verdeling. In overleg maken we een ouderschapsplan en een convenant.

Maak gebruik van je gratis kennismakingsgesprek !

neem contact op: 050-2115140

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ONTBINDEN

Dit gaat op dezelfde manier als echtscheiding. Je gaat samen naar de mediator. Samen wordt een ouderschapsplan en scheidingsconvenant gemaakt. Deze stukken worden door een advocaat bij de rechtbank ingediend.

 Meer hierover kan je lezen op de pagina echtscheiding

➤De ontbinding van het partnerschap loopt via de rechter als je het niet met elkaar eens kunt worden over de afspraken die gemaakt moeten worden over de beëindiging van het partnerschap. 

Voor het starten van de procedure schakelt één van beiden een advocaat in. De rechter beslist dan over datgene waar jullie het niet eens kunnen worden.

Op de pagina Echtscheiding maak ik duidelijk dat samen scheiden aanzienlijk sneller en dus goedkoper is dan een eenzijdige scheiding. Dus waarbij de rechter uitspraak moet doen over bepaalde onderwerpen, zoals omgangsregeling, boedelscheiding, wie in de woning mag blijven wonen enz.

Als je samen gaat scheiden bij mij als mediator, dan maak je zelf de afspraken, ik giet deze in de juiste juridische teksten en context. Ieder van jullie zal zich dan ook beter aan de afspraken houden, die jezelf gemaakt hebt, waardoor er minder kans is dat later nog weer een rechtszaak gestart moet worden omdat iemand zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt, dit is vaak bij de verdeling van de zorgtaken betreffende de kinderen.

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ONTBINDEN ALS ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN:

Als je minderjarige kinderen hebt, moet je via de rechter het geregistreerd partnerschap laten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Ik als mediator help je bij het maken van het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant. De, daarna in te schakelen advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

 

Kinderen en scheiding . In vogelvlucht kan je lezen wat er voor kinderen geregeld moet worden bij scheiding.

Onmisbare hulp bij scheiding

Als je gaat scheiden ga je door een emotionele rollercaoster, door emoties kan het lastig zijn om het geheel te overzien. Het is dan fijn om een checklijst te hebben van de 11 stappen die je moet doorlopen om tot scheiding te komen. Je kan deze checklist gratis van mij krijgen, zodat je de stappen overzichtelijk op een rijtje heb

 

 

BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

zonder tussenkomst van de rechter

 

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter.

➤Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen hebben en jullie het met elkaar eens zijn over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals partneralimentatie, wie in de woning blijft wonen, verdeling van de bezittingen en de afspraken over de pensioenrechten.

Ik kan je ook helpen bij het maken van deze overeenkomst. Als ik de inhoud van de overeenkomst met jullie bespreek en opmaak, zal dit voor een lager tarief zijn dan dat jullie bij een advocaat moeten betalen. De door mij voor jullie opgemaakte stukken kan ik door een advocaat uit mijn netwerk bij de gemeente laten indienen.

De overeenkomst wordt naar de gemeente gezonden (waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan), voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

 

 

 

wil je meer lezen over de procedure bij de rechter?    scheiden

 

 

Nieuwsgierig naar mijn aanbod?

 

 

Wil je meer lezen over geregistreerd partnerschap met kinderen en verhuizen naar het buitenland? geregistreerd partnerschap

Wil je meer lezen over :

gezag en omgang kinderen, co ouderschap, birdnesting

heb je een vraag of wil je een afspraak maken via mijn contactformulier

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je dit gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan

Mediation Groningen