• darkblurbg

Wat is geregistreerd partnerschap

Bij geregistreerd partnerschap zijn dezelfde wettelijke regels van toepassing als bij het huwelijk. Net als bij het huwelijk kunnen geregistreerde partners ook huwelijkse voorwaarden aangaan.

Daarnaast geldt met betrekking tot het krijgen van kinderen tijdens het geregistreerd partnerschap:

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap dat is aangegaan tussen twee vrouwen een kind geboren, dan zijn zowel de vrouw uit wie het kind is geboren als de andere vrouw moeder van het kind.

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw aangegaan een kind geboren, dan is de vrouw moeder en de man vader van het kind

Geregistreerd partnerschap ontbinden, mediator Groningen

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

* Bij het huwelijk ligt het jawoord wettelijk vast. Bij geregistreerd partnerschap is de vorm van de verklaring die de partners afleggen vrij.

*Bij het huwelijk gaat het burgerlijk huwelijk vooraf aan het kerkelijk huwelijk. Bij geregistreerd partnerschap mag het kerkelijk huwelijk al voor de ceremonie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

*Bij echtscheiding is tussenkomst van de rechter vereist. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg buiten de rechter om plaatsvinden(in sommige gevallen niet)

*Bij het huwelijk is een scheiding van tafel en bed mogelijk dit is niet het geval bij geregistreerd partnerschap

Beëindiging geregistreerd partnerschap: omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. De partners moeten hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand laten weten dat ze hun geregistreerd partnerschap willen omzetten naar een huwelijk (BW 1:80g). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte omzetting. Een omzetting laat het geregistreerd partnerschap beëindigen en het huwelijk beginnen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren

mediator Groningen Gea Bisschop

Gea Bisschop, mediator in Groningen

Ik kan je helpen met het maken van afspraken over de kinderen en over de verdeling. In overleg maken we een ouderschapsplan en een convenant

neem contact op: 050-2115140

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ONTBINDEN

MET TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter is gelijk aan het verloop van een echtscheidingsprocedure. Meer hierover kan je lezen op de pagina echtscheiding

De ontbinding van het partnerschap loopt via de rechter als je het niet met elkaar eens kunt worden over de afspraken die gemaakt moeten worden over de beëindiging van het partnerschap. 

Voor het starten van de procedure schakelt één van beiden een advocaat in. De rechter beslist dan over datgene waar jullie het niet eens kunnen worden.

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ONTBINDEN ALS ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN:

Als je minderjarige kinderen hebt, moet je via de rechter het geregistreerd partnerschap laten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Ik als mediator help je bij het maken van het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant. De, daarna in te schakelen advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ZONDER TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter.

Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen hebben en jullie het met elkaar eens zijn over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals partneralimentatie, wie in de woning blijft wonen, verdeling van de bezittingen en de afspraken over de pensioenrechten.

Ik kan je ook helpen bij het maken van deze overeenkomst.

De overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente verzonden (waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan), voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

 

 

 

wil je meer lezen over de procedure bij de rechter?    scheiden

 

 

Nieuwsgierig naar mijn aanbod?

 

 

Wil je meer lezen over geregistreerd partnerschap met kinderen en verhuizen naar het buitenland?  blog geregistreerd partnerschap

heb je een vraag of wil je een afspraak maken via mijn contactformulier