• darkblurbg

geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap ontbinden, mediator Groningen
Gepubliceerd op: 01-07-2019

geregistreerd partnerschap ontbinden omdat geregistreerd partnerschap niet in alle landen wordt erkend. Voorbeeld: Tina en Rob verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP: GELDIG IN ANDERE LANDEN?

 

Voordat ik met dit voorbeeld begin wil ik je eerst wat algemene informatie over geregistreerd partnerschap ontbinden geven.

 

🟣Op welke wijze kan je bij geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan ? Van belang is of er wel of niet een beslissing over minderjarige kinderen moet worden genomen:

 

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ZONDER KINDEREN

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen hebben en jullie het eens zijn over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Hiervoor is nodig dat er een convenant wordt opgesteld. In de wet staat welke zaken minimaal hierin geregeld moeten worden. Ik kan samen met jullie deze overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst worden, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals partneralimentatie en verdeling van de bezittingen, wie in de woning blijft wonen en welke afspraken er zijn over de pensioenrechten.

 Een advocaat kan vervolgens de registratie van het partnerschap ongedaan maken door het opstellen van een verklaring. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. 

De advocaat en jullie ondertekenen de verklaring op haar kantoor waarbij zij jullie gegevens (IDkaart) controleert

De verklaring en de overeenkomst worden vervolgens door de advocaat naar de gemeente verzonden (waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan), voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

Zoals aangegeven kan ik samen met jullie de stukken opstellen (dit is voor een lagere vergoeding dan wanneer een advocaat dit zou doen) Ik kan vervolgens een advocaat uit mijn netwerk vragen de inschrijving te verzorgen. Hiertoe controleert zij de stukken en gaan jullie in haar aanwezigheid de verklaring ondertekenen. Op mijn aanbodpagina staat mijn tarief en de mogelijkheid een pakket af te nemen.

Komen jullie niet samen uit de verdeling dan moet de ontbinding via de rechter geregeld worden

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP MET KINDEREN

Ook als je minderjarige kinderen hebt, moet je via de rechter het geregistreerd partnerschap laten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. De advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure. 

 

Onmisbare hulp bij scheiding

Als je gaat scheiden ga je door een emotionele rollercaoster, door emoties kan het lastig zijn om het geheel te overzien. Het is dan fijn om een checklijst te hebben van de 11 stappen die je moet doorlopen om tot scheiding te komen. Je kan deze checklist gratis van mij krijgen, zodat je de stappen overzichtelijk op een rijtje hebt

Ja, graag ontvang ik de gratis checklist met 11 stappen tot scheiding

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP GRONINGEN:

Ik kan je helpen bij de totstandkoming van de ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap. Ik help jullie om tot goede afspraken te komen. Ik kan helpen bij het juridisch correct formuleren van het ouderschapsplan en/of convenant (en ontbindingsverklaring) en een alimentatieberekening opstellen en met jullie bespreken. Dit kan voor een vaste prijsafspraak of volgens uurtarief. Meer hierover kan je lezen op Aanbod

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP: GELDIG IN ANDERE LANDEN?

Hierna een voorbeeld waarbij het geregistreerd partnerschap is ontbonden om te kunnen trouwen en wat hiervan de reden is.

Als je naar een ander land wilt emigreren is het van belang uit te zoeken of Geregistreerd Partnerschap aldaar wordt erkend.

Het belang hiervan maak ik duidelijk met het volgende voorbeeld:

Tina en Rob zijn in 2014 in Groningen hun geregistreerd partnerschap aangegaan

Ze hebben 2 kinderen gekregen waar ze gezamenlijk gezag over hebben. In september 2017 emigreren ze naar Duitsland. Nog geen jaar later verzoeken ze de rechter om de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap uit te spreken en hun getekend convenant deel uit te laten maken van de beschikking. Ze willen daarna samen gaan trouwen.(en in Duitsland blijven wonen)

Waarom nemen ze deze stap naar de rechter in Nederland?

In de procedure verzoekt de rechter hen uit te leggen waarom zij zeggen dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht, terwijl zij na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap willen trouwen.

(de rechter kan alleen de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitspreken als er sprake is van duurzame ontwrichting)

 

Geregistreerd partnerschap kent men niet in Duitsland

Tina en Rob vertellen dat hun geregistreerd partnerschap in Duitsland niet telt. Zij en de kinderen worden niet als gezin gezien. De kinderen worden als buitenechtelijk gezien. Ze staan in de administratie/registers van de burgerlijke stand geregistreerd als alleenstaand . Rob mag de kinderen niet meenemen als hij zonder Tina naar Nederland gaat.

 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Ze wilden hun geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk. Maar hun werd verteld dat het effect daarvan niet anders werd, omdat het huwelijk dan nog ontstond vanuit het geregistreerd partnerschap. En geregistreerd partnerschap kent men niet in Duitsland

Dit is de reden dat zij hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden om daarna te trouwen.

Als de rechter over een dergelijk verzoek moet beslissen en er zijn minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan bij het verzoek ingediend worden.

 

Overwegingen van de rechter:

Ter zitting hebben verzoekers hun verzoek toegelicht aldus, dat zij bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap nog geen emigratieplannen hadden en dat zij onbekend waren met de mogelijke internationale consequenties van een geregistreerd partnerschap. Er bestaan volgens verzoekers in hun situatie geen alternatieve manieren, anders dan het onderhavige verzoek, om tot een huwelijk met elkaar te komen dat internationaal wel wordt erkend.

 

Naar het oordeel van de rechtbank hebben verzoekers, ondanks:

het ontbreken van de duurzame ontwrichting en

het ontbreken van het in artikel 815 Rv vereiste ouderschapsplan,

een redelijk belang om hun geregistreerd partnerschap te ontbinden om vervolgens met elkaar in het huwelijk te kunnen treden.

 

Artikel 8 EVRM

Om verzoekers niet-ontvankelijk te verklaren acht de rechtbank, met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, niet verenigbaar met de uit artikel 8 EVRM voortvloeiende verplichting van de nationale autoriteiten, onder wie de rechter, zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en hun kinderen mogelijk te maken. De rechtbank is van oordeel dat van verzoekers niet kan worden gevergd dat zij een ouderschapsplan overleggen. In de onderhavige situatie is immers geen sprake van een situatie waarbij voorzieningen voor de kinderen dienen te worden getroffen omdat het gezin uit elkaar is.

 

 De rechter ontbindt het geregistreerd partnerschap.

 

Geregistreerd partnerschap ontbinden: zie ook de algemene informatie 

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden