• darkblurbg

OMGANGSREGELING

 

De wet bepaalt dat kinderen en ouders recht hebben op omgang met elkaar. Bij echtscheiding of na verbreking van een samenwoning kan dit helaas een moeilijk punt zijn. De ideale situatie is natuurlijk dat het ouders lukt om samen afspraken te maken over een vaststelling of wijziging van de omgangsregeling met de kinderen.

Voor het vastleggen en regelen van een omgangsregeling kan je terecht bij Advieskantoor Familierecht Groningen. (staan jullie echter lijnrecht tegenover elkaar en is het duidelijk dat jullie er niet samen (met hulp) uitkomt en moet de rechter de knoop doorhakken? dan kan ik je niet bijstaan en heb je een familierechtadvocaat nodig. Ik kan je daarbij adviseren.

 * Ik kreeg onlangs de vraag wanneer mag een kind kiezen bij welke ouder? 

In de wet staat dit niet vermeld en in de jurisprudentie ook niet. De ouders zijn verantwoordelijk voor het kind en nemen zulke beslissingen voor het kind, waarbij ze letten op het belang van het kind. Dit misverstand hoor ik vaker. Waarschijnlijk wordt dan bedoeld vanaf welke leeftijd mag het kind zijn mening aan de rechter laten weten. Dit is vanaf 12 jaar (bij alimentatie 16 jaar) Heel soms in bepaalde zaken kan met instemming van beide ouders een jonger kind een kindgesprek met de rechter voeren (een kind is soms op 8 jarige leeftijd zo voorlijk als een kind van 12 jaar). Maar het is de rechter die beslist. Bij het maken van de beslissing wordt gekeken naar het belang van het kind, de mening van het kind, de mening van beide ouders. Alles afwegend neemt de rechter  de beslissing en dus niet het kind.  Dus of de ouders beslissen of de rechter beslist en niet het kind. 

 

omgangsregeling vaders 

Soms hebben ouders hulp nodig bij het vastleggen of wijzigen van de omgangsregeling met de kinderen. Beide ouders kunnen in dat geval proberen tot afspraken te komen onder begeleiding van een familierecht specialist, die als bemiddelaar optreedt. Als het lukt om afspraken te maken, dan zal de scheidingsspecialist deze afspraken schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een ouderschapsplan.

Een specialist familierecht kan ook voor één van beide ouders optreden. In dat geval kan jouw advocaat met familierechtspecialist van de andere ouder onderhandelen over de vaststelling of wijziging van een omgangsregeling. Dit zie je vaak wanneer jij en je voormalige partner er zelf niet uitkomen. 

 

Lukt het ouders niet om tot afspraken te komen, dan is er de weg naar de rechter.

Plichten vader bij omgangsregeling

Vader en moeder zijn samen verantwoordelijk voor hun kinderen en de opvoeding. Bij gezamenlijk gezag hebben de ouders in het ouderschapsplan de afspraken over de omgangsregeling vader vastgelegd. De vader en moeder moet zich aan de afspraak houden. 

 

Het kind heeft recht op omgang met de andere ouder.

De vader heeft de plicht tot omgang met zijn kind, tenzij er dringende redenen zijn om hier van af te wijken. Meer hierover kan je lezen:

*Omgangsregeling vader. De rechten en plichten. blog

--------------------------------------------------------------

 

ERKENNING

erkennen kind en gezag

Ingaande 1 januari 2023 is hierin een wijziging gekomen.

Degene die op of na 1 januari 2023 een kind erkent krijgt daarbij (volgens de wet) ook het (gezamenlijk) gezag over het kind. Deze wijziging geldt voor de niet-gehuwde ouders (of geen geregistreerd partnerschap hebben).

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE ERKENNING VAN EEN KIND?

actie moeder

Indien een verwekker een kind niet erkent, kan de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en een alimentatie vragen. Dit kan zelfs na het overlijden van de verwekker. Het gevolg van de toewijzing van dit verzoek is dat er een familierechtelijke band ontstaat tussen verwekker en kind wat weer erfrechtelijke gevolgen heeft.

actie verwekker

Ook een verwekker kan, zelfs tegen de wens van de moeder in, de rechtbank  toestemming tot erkenning van zijn kind en een omgangsregeling vragen.

actie echtgenoot

Daarnaast zijn  andere procedures mogelijk zoals ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap

actie erkenner

vernietiging van de erkenning

 

Als een kind wordt erkend, wordt het gezag over het kind niet gewijzigd. Als de erkenner het gezag over het kind wil dan kan een gezamenlijk verzoek aan de rechter worden gedaan of als de moeder niet meewerkt kan een éénzijdige procedure bij de rechtbank worden gestart over het gezag.

Erkenning van een kind: de gevolgen.

-er ontstaat een juridische band tussen kind en erkenner.

-als ouders uit elkaar zijn moet kinderalimentatie worden voldaan (naar draagkracht)

-kind wordt erfgenaam

-de ouders kunnen kiezen voor de achternaam van de erkenner

-kind kan nationaliteit erkenner krijgen

 

Vernietiging van de erkenning van een kind en de gevolgen

Het kan zijn dat degene die het kind heeft erkend later ontdekt dat hij de biologische vader niet is. -Een voorbeeld hiervan is: Tijdens een samenwoningsrelatie wordt je partner zwanger, je gaat ervan uit de biologische vader van het kind te zijn en erkend het.

Het kan zijn dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren. Volgens de wet is de man waarmee de moeder getrouwd is automatisch de juridische vader.  Als later ontdekt wordt door de man dat hij niet de biologische vader is van het kind kan hij een procedure starten tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap.

Als de erkenning vernietigd wordt heeft dit de volgende gevolgen:

-met terugwerkende kracht heeft het kind geen vader.

-de achternaam wordt gewijzigd in de achternaam van de moeder.

-Ook de nationaliteit van het kind wordt met terugwerkende kracht gewijzigd in die van de moeder.

 

Wijziging achternaam na vernietiging erkenning vaderschap

Op 19 november 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak afgegeven in een zaak over de wijziging van de achternaam na vernietiging erkenning vaderschap. Dit is een uitzonderlijke zaak.

Waar ging het om? De man waar het om draait is Nederlander die al tientallen jaren in Amerika woonde, daar getrouwd was en kinderen had gekregen. Zijn moeder vertelde hem op haar sterfbed dat zijn vader niet zijn natuurlijke vader was, en vertelde hem wie wel zijn biologische vader was. De man heeft in 2014 een procedure tot ontkenning vaderschap gevoerd; dit is toegewezen. Eind 2018 besluit hij naar Nederland te verhuizen. In Nederland blijkt dat zijn paspoort niet geldig is; de achternaam klopt niet.

Immers bij ontkenning vaderschap is het automatische gevolg dat de achternaam wijzigt in die van de moeder.

De man was nooit ingelicht over dit gevolg en probeert dit te veranderen.

Een achternaamwijziging moet aangevraagd worden bij Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Echter deze situatie valt niet onder één van de voorwaarden om een achternaam te kunnen wijzigen. De man gaat daarom naar de Familierechter met het argument: dat bij het opstellen van de voorwaarden waaronder Justis een achternaamwijziging toewijst  niet aan zijn (uitzonderlijke) situatie is gedacht.

Zijn uitzonderlijke situatie bestaat uit:

Hij wist niet van de achternaamwijziging na de procedure in 2014. Pas in Nederland in 2019 heeft hij dit ontdekt.

Zijn vrouw had bij het huwelijk zijn achternaam aangenomen. De kinderen hebben zijn achternaam. Hij had nu een andere achternaam. Dit is verwarrend.

De man heeft een “greencard” voor Amerika en tevens heeft hij in Amerika een invaliditeitsuitkering. Deze beide staan op zijn vroegere achternaam geregistreerd. Voor Amerika zal wegens de andere achternaam de greencard en invaliditeitsuitkering vervallen.

De rechter, in hoger beroep, heeft beslist dat (in dit geval) de achternaamwijziging een onaanvaardbare inbreuk op identiteit en familie- en gezinsleven de man was en beslist dat de man zijn eerdere naam mag voeren. Vermelding in register Burgerlijke Stand moet aangepast worden.

 

familierecht Groningen: als u meer wilt lezen over dit onderwerp verwijs ik je naar mijn blogs:

 

*vernietiging erkenning kind en vervangende toestemming rechter voor erkenning kind door biologische vader. Blog 

*erkenning van kind door vervangende toestemming rechter, doorklikken naar blog

*vernietiging erkenning kind, gevolgen, lees mijn blog

 

Statusvoorlichting

Het kan voorkomen dat de moeder haar kind niet vertelt wie de natuurlijke vader is. Een voorbeeld van een dergelijke kwestie en hoe het gerechtshof over statusvoorlichting denkt.

Welke stappen moeten worden gezet bij statusvoorlichting?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2020 (pub. 17-08-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:6347
Moeder weigert statusvoorlichting, maar het is in belang van dochter dat haar nu wordt verteld wie haar vader is. Plan voor kennismaking vader/dochter: kaartjes, foto's, beeldbellen. En: ouders moeten verslag doen aan Hof.

 

Geregeld plaats in nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je dit gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden

Mediation Groningen