• darkblurbg

Scheiden of blijven

Samenwonen na scheiding, Het nieuwe scheiden is bij elkaar blijven
Gepubliceerd op: 31-08-2023

Het nieuwe scheiden is bij elkaar blijven.

Tips en een voorbeeld

 

Samenwonen na scheiding. Ik kom het geregeld tegen dat stellen samen in hun koopwoning blijven wonen nadat zij het besluit hebben genomen te scheiden.

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

-ze zijn goede vrienden maar geen geliefden meer en blijven voor hun kind samen in het huis wonen

-niet snel een andere woning kunnen vinden en dan samen onder één dak blijven wonen; waarna dit onbedoeld steeds langer duurt

-spijt hebben van de scheiding

-beslissingen uitstellen, zoals wat gaan we met de woning doen, waar ga ik wonen, kunnen we de woning verkopen, kan ik een hypotheek afsluiten enz. en dan samen blijven wonen totdat een besluit word genomen

Enz.

 

Financiele nadelen samenwonen

Stellen die blijven samenwonen na scheiding leven vaak volgens de zelfde regels als tijdens het huwelijk. Bijvoorbeeld: de ene betaalt alle woonlasten en de ander betaalt de kosten voor eten en drinken.  Zij spreken verder niets af. In ieder geval meestal niet iets wat zij later kunnen bewijzen.(bewijs van de gemaakte afspraak over verdeling kosten).

Tijdens het eerdere huwelijk waren veel wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek boek 1 van toepassing, die echter na de scheiding niet meer voor hen gelden. Er zijn dan dus andere wettelijke regels van toepassing dan tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.(BW boek 3,5,6)  Zij zijn in feite informeel samenlevers zonder een samenlevingscontract.

 

Uit elkaar maar wonen nog samen

Na de scheiding moet de gezamenlijke boedel verdeeld worden. Als je dit niet doet of niet voor alles doet, zoals bijvoorbeeld het huis, dan blijft er een “onverdeelde boedel” over.

In de wet staat dat na scheiding niemand verplicht is in een onverdeelde boedel te blijven. Ieder kan dus elk moment de verdeling vorderen.

  • Blijf je samenwonen na scheiding is het verstandig, voor de rechtszekerheid, om de afspraken op papier te zetten.

 

  • Als je bij de scheiding al weet dat jullie blijven samenwonen, dan kunnen deze afspraken in het scheidingsconvenant worden vermeld.

 

Je weet nooit van te voren hoe iets zal verlopen. Het kan zijn dat het samenwonen toch niet lukt. Voor dit geval kan je eerder al, bijv. in het echtscheidingsconvenant afspraken maken.

Je kan in een overeenkomst vastleggen dat de woning onverdeeld blijft voor een periode van 5 jaar. Deze mogelijkheid staat in de wet. Als je langer dan 5 jaar de woning onverdeeld wilt houden kan na 5 jaar een nieuwe overeenkomst afgesloten worden.

 

Financiele gevolgen samenwonen na scheiding

Als je samen eigenaar bent/blijft van de woning na scheiding zijn de wettelijke regels van boek 3 van toepassing. Je moet dan samen de eigenaarslasten van de woning voldoen in de verhouding van eigendom. Ben je voor 50% eigenaar van de woning dan moet je 50% van de eigenaarslasten van de woning voldoen.

Van deze wettelijke bepaling kan je afwijken bij overeenkomst. Zorg er dan wel voor dat je de inhoud van deze overeenkomst later kan bewijzen; dus zorg voor een schriftelijke overeenkomst in plaats van te vertrouwen op afspraken welke vroeger tijdens het huwelijk van toepassing waren.

Ik zal straks een recente uitspraak behandelen waaruit blijkt wat er gebeurd als je geen afspraak hebt gemaakt.

 

🟣Voordat ik die uitspraak behandel wil ik nog even voor je op een rijtje zetten op welke wijze het mogelijk is om na scheiding samen eigenaar te blijven van de koopwoning.

-na scheiding blijft de woning onverdeeld voor kortere of langere tijd omdat:

* het geen gunstige tijd is om te verkopen en jullie financieel niet in staat zijn de woning over te nemen.

* degene die in de woning woont de kosten  niet alleen kan dragen en de ander bereid is hierbij te helpen; dit komt meestal voor als jullie willen dat jullie kinderen in de woning kunnen blijven wonen

* overbruggingsperiode om in alle rust een andere woning te vinden of een baan elders.

* spijt van scheiding

 

Mijn ex woont in ons huis

Spreek je af dat één van jullie in de gezamenlijke woning blijft wonen dan is het verstandig de afspraken goed vast te leggen ook omtrent de financien. Bijvoorbeeld als er een lekkend dak is wie moet dat betalen en wie geeft de opdracht tot herstel. Immers jullie zijn gezamenlijk eigenaar van de woning. Ook moet je rekening houden met de hypotheekrenteaftrek, welke vervalt nadat de vertrekkende partner 2 jaar is uitgeschreven op het adres. Enz. Een goede advisering is belangrijk om nare “verrassingen” in de toekomst te vermijden. Het is ook goed om schriftelijk af te spreken hoe lang deze situatie zal duren.

 

Tips scheiden of blijven

Als je besluit samen eigenaar te blijven van de woning is het goed om schriftelijke afspraken te maken over:

  • Hoe lang deze situatie zal duren
  • De afspraken over de kosten van de woning zoals eigenaarslasten, gebruikerslasten en onderhoud
  • Afspraken over de staat van de woning (het goed onderhouden van de tuin; wie doet dat) schoonhouden dakgoot, wie doet dat; het schilderen aan de buitenkant, wie doet dat of laat dat doen en wie betaalt dat dan
  • Als één van beiden in de gezamenlijke woning woont dan is het goed afspraak te maken over nieuwe liefdes. Hoe om te gaan met de wens van samenwonen met nieuwe partner. Het is goed hier afspraken over te maken om onenigheid in de toekomst te vermijden.

De afspraken kunnen worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of in een latere overeenkomst.

 

🟣Het is dus belangrijk om een scheidingsdeskundige in te schakelen voor een goede begeleiding in de afspraken. Als ervaren scheidingsmediator help ik je hier graag bij. Als je mij inschakelt ben je er zeker van dat de afspraken zo correct mogelijk op schrift komen.

 

Voorbeeld : Uit elkaar maar wonen nog samen

Hierna behandel ik een recente uitspraak van een stel  die na de scheiding 15 jaar zijn blijven samenwonen in de gezamenlijke woning samen met hun zoon, die 6 jaar was toen ze gingen scheiden

 

Jan en Greet waren in gemeenschap van goederen getrouwd, na de scheiding zijn ze blijven samenwonen. De woning bleef gezamenlijk eigendom. In 2022 wordt de woning verkocht en bij de notaris de opbrengst 50/50 verdeeld.

Kort hierna vordert Jan van Greet de helft van de door hem betaalde kosten van de woning over de afgelopen 15 jaar.

Greet zegt dat ze dat niet hoeft te betalen omdat ze tijdens het huwelijk ook al de afspraak hadden dat Jan de kosten van de woning betaalde en Greet de kosten van de huishouding en de kosten van de zoon. Na de scheiding en het samenwonen hebben ze deze wijze van betaling van de kosten gehandhaafd. Dus Jan heeft niets te vorderen van haar.

Echter in het wetboek boek 3, geldend voor een onverdeelde boedel, staat, dat bij een gezamenlijke woning ieder de helft van de eigenaarslasten moet voldoen. Hiervan kan afgeweken worden met een bewijsbare overeenkomst.  De rechter acht het niet voldoende dat Greet dacht dat ze begrepen had/stilzwijgend, dat hun betalingsafspraak hetzelfde zou zijn als bij het huwelijk. Greet kan niet bewijzen dat ze een andere afspraak omtrent de betaling van de eigenaarslasten van de woning hadden gemaakt dan in de wet staat.

Zij moet alsnog de helft van de eigenaarslasten aan Jan voldoen. Zij doet een beroep op verjaring. De eigenaarslasten zoals hypotheekrente, gemeentelijke heffingen e.d. worden  per periode betaald, dergelijke vorderingen verjaren na 5 jaar. Bij verjaring na 5 jaar kan je niet in rechte het geld meer terug vorderen. Dus Greet moet over de laatste 5 jaar de helft van de eigenaarslasten aan Jan voldoen.

Dit is een nare “verrassing” voor Greet. Zij had bij de rechter nog aangevoerd dat er sprake zou zijn van rechtsverwerking. Jan had nooit gezegd dat ze hem de helft moest terugbetalen en zij had erop vertrouwd dat de afspraken zoals geldig tijdens het huwelijk nu ook van toepassing zou zijn op het samenwonen na scheiding.  Bij het 50/50 verdelen van de opbrengst van de woning bij de notaris  wist ze ook niet dat Jan nog met een vordering zou komen.

De rechter is van mening dat er geen sprake van rechtsverwerking is, Greet kan de afspraak niet bewijzen. Het feit dat bij de notaris de opbrengst bij helfte is verdeeld doet hier niet aan af.  Greet had hieruit niet kunnen afleiden dat Jan haar finale kwijting verleende voor hetgeen zij over en weer van elkaar te vorderen zouden hebben.

 

🟣Uit dit voorbeeld blijkt wel dat het enorm belangrijk is om met behulp van een deskundige de afspraken te maken en om deze goed vast te leggen. In ieder geval om een goed advies in te winnen. Hiervoor kan je bij mij terecht.

Dit speelt des te meer om dat het meer voorkomt, dit zal waarschijnlijk ook samenhangen met een moeilijke huizenmarkt : Het nieuwe scheiden is bij elkaar blijven

Heb je behoefte aan uitstekende advisering van een scheidingsmediator? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om een gratis kennismakingsgesprek bij mij te plannen via het contactformulier.

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden