• darkblurbg

SCHEIDEN hoe doe je dat

mediator scheiding. mediator Groningen, uit elkaar gaan met koophuis, Samenwoners uit elkaar
Gepubliceerd op: 15-12-2018

Ik wil scheiden waar begin ik : Hulp bij een scheiding . Stappenplan bij scheiding.

Scheiden hoe doe je dat

HULP BIJ SCHEIDING :

Je wil graag dat de scheiding vlot verloopt en goed afgerond wordt zonder losse eindjes. Ik help je om dit te bereiken.

Als je lijkt op de meeste mensen die ik spreek, zit je op dit moment in een emotionele rollercoaster:

Een moeilijke tijd: teleurstelling, woede, frustratie, verdriet, onzekerheid over de toekomst: Emoties.

Naast de verwerking/het kunnen hanteren hiervan, moet de scheiding goed afgerond en ook afspraken worden gemaakt over de toekomst.

Belangrijk is het inschakelen van goede begeleiding; en helpt het je om een goed overzicht te hebben van wat je kunt verwachten. Ik heb al vele honderden ouders succesvol begeleid om tot goede afspraken te komen. Meer kan je hierover lezen op de volgende pagina: Mediation Groningen

 

🟣Wil je een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek ? Zoek dan zelf een geschikte datum en tijdstip in mijn agenda en reserveer deze.

 

Stappenplan bij scheiding

 • 1 . Scheidingsmelding: Vertel persoonlijk aan jouw partner dat je wil scheiden en waarom. Dit is een belangrijke stap. Plan het tijdstip en de setting goed. Geef de ander ruimte te reageren en de tijd het te verwerken. Hoe beter dit aangepakt wordt, hoe makkelijker er in de mediation afspraken kunnen worden gemaakt. Hiernaast is het aan te bevelen om, indien van toepassing voor jou, samen alle kinderen tegelijk in te lichten over het voornemen te scheiden. Hierna, pas familie en vrienden inlichten. Het zou immers vervelend zijn als jullie kind het via een ander hoort in plaats van jou.
 • 2 . Schakel deskundige hulp in: Je kan voordat je aan stap 1 begint al hulp inschakelen om te vernemen wat je kan verwachten. Als je stap 1 hebt gedaan en jullie zijn toe aan stap 2: Je kan de hulp inschakelen van een mediator of van een advocaat. Een echtscheiding of een ontbinding geregistreerd partnerschap wordt uitgesproken door de rechter. Voor de juridische voorbereiding van de scheiding kan je met behulp van een mediator komen tot een ouderschapsplan en scheidingsconvenant. Ik, ervaren mediator Groningen help je daar graag bij. Een mediator is goedkoper dan een advocaat en daarnaast is het zo dat als jullie samen met behulp van de mediator afspraken maken, de afspraken beter nagekomen zullen worden. Niemand zit op een vechtscheiding te wachten; dit is niet goed voor de kinderen
 • 3 . Maak een financieel plan. Inventariseer welke inkomsten, uitgaven er zijn; wat er nodig is. Als je hier niet uitkomt, geeft de mediator aanwijzingen.
 • 4 . Probeer samen afspraken te maken, dit kan ook bij de mediator, over de inhoud van het ouderschapsplan en over in een convenant op te nemen onderwerpen zoals alimentatie, verdeling boedel, pensioenrechten enz. Als dit lukt kan een scheidingsmediator de afspraken correct juridisch neerleggen , zodat deze stukken samen met het verzoekschrift tot echtscheiding aan de rechter worden voorgelegd, via een in te schakelen advocaat.
 • 5 . In het ouderschapsplan leg je vast wie er dagelijks voor de kinderen gaat zorgen; wat de hoogte is van de kinderalimentatie (de deskundige berekent dit); wanneer de kinderen naar de andere ouder gaan; de wijze waarop je de andere ouder informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen betreffende de kinderen. In het ouderschapsplan wordt ook vermeld dat jullie de afspraken (tussen de ouders) met jullie kind hebt besproken (op een wijze die past bij de leeftijd). De deskundige heeft wel een voorbeeld van zo’n ouderschapsplan. Kom je hier niet uit de mediator kan al je vragen beantwoorden
 • Als jullie niet samen tot afspraken komt dan moet je ieder een andere advocaat in de arm nemen.
 • 6 . Degene die je helpt met het opstellen van de stukken (ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant) moet zo snel mogelijk de volgende gegevens van jullie hebben:
 • *-De persoonlijke gegevens van jou en jouw partner en de kinderen, nationaliteit, id-bewijs, uittreksel geboorteregister kinderen, uittreksel huwelijksregister, adres.                 
 • *-Gegevens betreffende het huwelijk. Trouwdatum en plaats. Als je onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent, dan graag zo snel mogelijk de akte huwelijkse voorwaarden aan de deskundige te geven.
 • 7 . Bezittingen en schulden. Maak een overzicht van bezittingen en schulden van jou en jouw partner en verzamel bewijsstukken. Zoals o.a taxatierapport van de auto of de dagwaarde opvragen; overzicht van de bankrekeningen met saldi; WOZ-waarde woning of indien aanwezig, recent taxatierapport; overzicht hypotheek; hypotheekakte, eigendomsakte woning enz. De mediator geeft je een volledige lijst van benodigde stukken.
 • 8 . Verzamel van jouw partner en van jezelf de 3 laatste inkomensspecificaties, de laatste jaaropgave(s), aangifte inkomstenbelasting laatste 3 jaren, toeslagen/ kindgebonden budget  (bij ondernemers ook de jaarcijfers van de laatste 3 jaren) 
 • 9 . Verzamel de bewijsstukken van de opgebouwde pensioenrechten van jullie beiden. Ook van de kleine pensioenen. 
 • 10. Als je er niet samen uitkomt; het dus niet mogelijk is  samen afspraken te maken, en het is noodzakelijk dat er snel een beslissing door de rechter moet worden genomen kan de advocaat namens jou ( snel ,vaak binnen enkele weken of nog sneller) de rechter verzoeken een voorlopige uitspraak te doen. Dit kan betrekking hebben op: de toevertrouwing van de kinderen, het woonrecht/huurrecht van de woning (waarbij de ander deze dient te verlaten), kinderalimentatie, partneralimentatie/bijdrage in het levensonderhoud, afgifte dagelijkse goederen. Deze procedure wordt genoemd: Voorlopige voorzieningen.     Op een later tijdstip (dit kan vele maanden duren) geeft de rechter een definitieve uitspraak in de scheidingsprocedure (de bodemprocedure) welke uitspraak dan de uitspraak in voorlopige voorziening vervangt.
 • 11 . Als de rechter de echtscheiding uitspreekt bent je nog niet gescheiden. Na verloop van de termijn van hoger beroep (3 maanden, dit kan korter als jij en de ex-partner de akte van berusting ondertekent) moet de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie zijn getrouwd. De datum van deze inschrijving is de definitieve echtscheidingsdatum.

Je weet nu globaal de stappen welke worden genomen om tot een echtscheiding te komen.

* Scheidingsmediation, dus samen scheiden, duurt(na het starten van de procedure bij de rechtbank) 1 of 2 maanden.

* Scheiden met ieder een eigen advocaat duurt zeker een jaar of langer voordat over alle aspecten (kinderen, alimentatie, verdeling boedel) is beslist door de rechter.

Informatie over het verloop van de procedure bij scheiding in overleg en het het verloop van een scheiding met ieder een advocaat , kan je lezen evenals het verschil in tijdsverloop door op de button te klikken.

Algemene informatie echtscheiding

scheiding 8 veelgestelde vragen

Kinderen en scheiding . In vogelvlucht kan je lezen wat er voor kinderen geregeld moet worden bij scheiding.

Ik, mediator Groningen , heb ruim 20 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van stellen, ik begeleid je bij de te ondernemen stappen en zal met jullie samen de afspraken vastleggen in een ouderschapsplan en scheidingsconvenant. Deze stukken kunnen vervolgens door de in te schakelen advocaat samen met het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Aanbod

Een gratis kennismakingsgesprek, op korte termijn, kan je boeken via onderstaand contactformulier of bellen naar 050-2115140. 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden