• darkblurbg

Alimentatieplicht kind. Tot welke leeftijd?

kinderalimentatie tot welke leeftijd, tot welke leeftijd moet je alimentatie betalen
Gepubliceerd op: 01-03-2019

Alimentatie welke leeftijd betalen? * Kinderalimentatie na 18 jaar.

 

Alimentatie tot welke leeftijd moet je betalen ? 

In principe is het zo dat de wettelijke verplichting tot betaling van alimentatie in beginsel eindigt zodra je kind 21 wordt.

De regels die hierop van toepassing zijn, worden anders nadat je kind 18 jaar is geworden

 

Kinderalimentatie tot welke leeftijd

Het is zo dat een kind van 0-18 jaar, volgens de wet,  recht heeft op kinderalimentatie.

 

alimentatie na 18 jaar, alimentatie jongmeerderjarige

Een kind tussen 18-21 jaar heeft aanspraak op alimentatie als hij/zij behoefte eraan heeft. Deze jongmeerderjarige moet zelf zijn/haar behoefte aangeven.

Als de rechter voor de 18e verjaardag reeds een bedrag aan kinderalimentatie heeft vastgesteld, wordt dit bedrag na de 18e (op grond van de wet, dus automatisch) omgezet in een recht van de jongmeerderjarige zelf, om het bedrag zelf te ontvangen.

 

kinderalimentatie tot welke leeftijd

-Scheidingsconvenant : ouders spreken hierin vaak af, dat zij gedurende de studie van het kind een onderhoudsbijdrage zullen voldoen; dus ook nadat het kind 21 jaar is geworden.

-Soms is het mogelijk dat de rechter op grond van artikel 392 van boek 1 Burgerlijk Wetboek (1:392BW) bepaalt dat aan een meerderjarige een onderhoudsbijdrage moet worden voldaan. Dit op grond van bloedverwantschap (ouders) en behoeftigheid 1:392 lid2 BW. Dit komt een enkele keer voor.

G R A T I S !

Ik heb een E-Book geschreven:

Slimme stappen naar Eerlijke Kinderalimentatie

Wil je dit gratis e-book hebben?

Ja, ik wil dat boek

 

 

Tot welke leeftijd kinderalimentatie    > voorbeeld alimentatie na 18 jaar

Klaas en Ina zijn na een huwelijk van enkele jaren, waarin ze 2 kinderen hebben gekregen, gaan scheiden. Zij hebben in hun echtscheidingsconvenant opgenomen dat Klaas € 214,50 aan kinderalimentatie aan Ina zal betalen.

Pieter, hun zoon, heeft een ernstige verstandelijke beperking en woont sinds 2010  in een zorginstelling. Halverwege het jaar 2017 wordt Pieter 18 jaar. Klaas wil het vastgestelde bedrag niet meer betalen.

Ina is door een gerechtelijke uitspraak curator geworden van Pieter (vanaf zijn 18e). Ina vertegenwoordigt Pieter als zij van Klaas vordert dat hij de alimentatie blijft voldoen.

Uiteindelijk start Klaas een procedure bij de rechtbank om een wijziging van het alimentatiebedrag te krijgen. Hij is van mening dat dit kan omdat er een wijziging van omstandigheden is ontstaan omdat Pieter een Wajong-uitkering is gaan ontvangen, zodra hij 18 jaar is geworden. Ina voert als curator (namens Pieter) verweer en doet een tegenverzoek: zij verzoekt aan de rechter:

-Een verhoging van de bijdrage

-Vast te stellen dat de bijdrage ook na de 21e levensjaar van Pieter voldaan moet worden

Alimentatie na 18 jaar berekenen

Behoefte jongmeerderjarige

Voordat de rechter kan beslissen; moet hij geïnformeerd worden. Ina heeft een behoeftelijst opgesteld (lijst van posten  als reiskosten, kapper, medische kosten, verblijfskosten enz.) Klaas is het met een aantal posten niet eens. De rechter hakt uiteindelijk de knoop door en stelt vast dat de behoefte van Pieter € 1180,-- is.

 

Alimentatie jongmeerderjarige en eigen inkomsten

Pieter ontvangt een Wajong-uitkering en zorgtoeslag. Deze bedragen trekt de rechter van de € 1180,-- af. De rechter berekent de aanvullende behoefte op € 440,--.

 

draagkrachtberekening

Vervolgens berekent de rechter hoeveel zowel Klaas als Ina hierin kunnen bijdragen. Van beiden wordt de draagkrachtberekening vergeleken. Volgens de berekening moet Klaas € 273,-- betalen en Ina € 169,--.

 

Alimentatie na 18 jaar waarop gebaseerd?

De door de rechtbank gemaakte berekening geldt tot de 21e levensjaar van Pieter op grond van artikel 1:395aBW. Het bedrag kan gewijzigd worden op grond van gewijzigde omstandigheden (bijv. Klaas en/of Ina gaat veel meer of veel minder aan inkomen verdienen; Of de behoefte van Pieter wijzigt)

 

Alimentatie betalen tot welke leeftijd ? Kinderalimentatie na 21 jaar

Ina heeft tegen de rechter gezegd dat zij voorziet dat Pieter , omdat de stoornis blijvend is, ook na zijn 21e een bijdrage nodig heeft. De rechter is het (in dit geval) hiermee eens. Hij bepaalt hierop dat op grond van artikel 1:392BW de ouders na de 21e verjaardag van Pieter de alimentatie moeten blijven betalen (als er later een gewijzigde behoefte of gewijzigde draagkracht van een van de ouders is kan dit gewijzigd)

Dit voorbeeld heb ik uit: rechtbank Rotterdam van 14 december 2018, gepubliceerd op 26 februari 2019.

Wil je meer lezen over alimentatie na 18 jaar

algemene informatie over kinderalimentatie

Alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie of de bijdrage in het levensonderhoud van een jongmeerderjarige :

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of wil je dat ik de alimentatie voor je bereken? Wil je weten of het alimentatiebedrag gewijzigd kan worden?

neem dan  contact op met mij. Je kan je vraag per mailbericht aan mij stellen of een gratis kennismakingsgesprek plannen.

Wil je weten hoeveel het kost als ik je help? mediator kosten alimentatie

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden