• darkblurbg

Alimentatieplicht kind. Tot welke leeftijd?

kinderalimentatie hoe lang, mediator Groningen, scheidingsmediator, alimentatieberekening
Gepubliceerd op: 01-03-2019

Tot welke leeftijd betaal je kinderalimentatie volgens de Nederlandse wet.

 

tot welke leeftijd betaal je kinderalimentatie:

Onder het kopje  rechtsgebieden/kinderalimentarie , heb ik vermeld dat de wettelijke verplichting tot betaling van kinderalimentatie in beginsel eindigt zodra een kind 21 wordt.

 

Alimentatieplicht kind

Het is zo dat een kind van 0-18 jaar recht heeft op kinderalimentatie.

 

Kinderalimentatie na 18 jaar

Een kind tussen 18-21 jaar heeft aanspraak op alimentatie als hij/zij behoefte eraan heeft. Deze jongmeerderjarige moet zelf zijn/haar behoefte aangeven.

Als de rechter voor de 18e verjaardag reeds een bedrag aan kinderalimentatie heeft vastgesteld, wordt dit bedrag na de 18e (op grond van de wet, dus automatisch) omgezet in een recht van de jongmeerderjarige zelf, om het bedrag zelf te ontvangen.

 

Tot welke leeftijd betaal je Kinderalimentatie

-Echtscheidingsconvenant : ouders spreken hierin vaak af, dat zij gedurende de studie van het kind een onderhoudsbijdrage zullen voldoen; dus ook nadat het kind 21 jaar is geworden.

-Soms is het mogelijk dat de rechter op grond van artikel 392 van boek 1 Burgerlijk Wetboek (1:392BW) bepaalt dat aan een meerderjarige een onderhoudsbijdrage moet worden voldaan. Dit op grond van bloedverwantschap (ouders) en behoeftigheid 1:392lid2BW. Dit komt een enkele keer voor.

 

Voorbeeld: Recente gepubliceerde uitspraak:

Klaas en Ina zijn na een huwelijk van enkele jaren, waarin ze 2 kinderen hebben gekregen, gaan scheiden. Zij hebben in hun echtscheidingsconvenant opgenomen dat Klaas € 214,50 aan kinderalimentatie aan Ina zal betalen.

Pieter, de zoon, heeft een ernstige verstandelijke beperking en woont sinds 2010  in een zorginstelling. Halverwege het jaar 2017 wordt Pieter 18 jaar. Klaas wil het vastgestelde bedrag niet meer betalen.

Ina is door een gerechtelijke uitspraak curator geworden van Pieter (vanaf zijn 18e). Ina vertegenwoordigt Pieter als zij van Klaas vordert dat hij de alimentatie blijft voldoen.

Uiteindelijk start Klaas een procedure bij de rechtbank om een wijziging van het alimentatiebedrag te krijgen. Hij is van mening dat dit kan omdat er een wijziging van omstandigheden is ontstaan omdat Pieter een Wajong-uitkering is gaan ontvangen, zodra hij 18 jaar is geworden. Ina voert als curator (namens Pieter) verweer en doet een tegenverzoek: zij verzoekt aan de rechter:

-Een verhoging van de bijdrage

-Vast te stellen dat de bijdrage ook na de 21e levensjaar van Pieter voldaan moet worden

Alimentatie jongmeerderjarige berekenen

Behoefte jongmeerderjarige

Voordat de rechter kan beslissen; moet hij geïnformeerd worden. Ina heeft een behoeftelijst opgesteld (lijst van posten  als reiskosten, kapper, medische kosten, verblijfskosten enz.) Klaas is het met een aantal posten niet eens. De rechter hakt uiteindelijk de knoop door en stelt vast dat de behoefte van Pieter € 1180,-- is.

 

Alimentatie jongmeerderjarige en eigen inkomsten

Pieter ontvangt een Wajong-uitkering en zorgtoeslag. Deze bedragen trekt de rechter van de € 1180,-- af. De rechter berekent de aanvullende behoefte op € 440,--.

 

draagkrachtberekening

Vervolgens berekend de rechter hoeveel zowel Klaas als Ina hierin kunnen bijdragen. Van beiden wordt de draagkrachtberekening vergeleken. Volgens de berekening moet Klaas € 273,-- betalen en Ina € 169,--.

 

Alimentatie na 18 jaar waarop gebaseerd?

De door de rechtbank gemaakte berekening geldt tot de 21e levensjaar van Pieter op grond van artikel 1:395aBW. Het bedrag kan gewijzigd worden op grond van gewijzigde omstandigheden (bijv. Klaas en/of Ina gaat veel meer of veel minder aan inkomen verdienen; Of de behoefte van Pieter wijzigt)

 

Alimentatie na 21 jaar?

Ina heeft tegen de rechter gezegd dat zij voorziet dat Pieter , omdat de stoornis blijvend is, ook na zijn 21e een bijdrage nodig heeft. De rechter is het (in dit geval) hiermee eens. Hij bepaalt hierop dat op grond van artikel 1:392BW de ouders na de 21e verjaardag van Pieter de alimentatie moeten blijven betalen (als er later een gewijzigde behoefte of gewijzigde draagkracht van een van de ouders is kan dit gewijzigd)

Dit voorbeeld heb ik uit: rechtbank Rotterdam van 14 december 2018, gepubliceerd op 26 februari 2019.

 

Alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie of de bijdrage in het levensonderhoud van een jongmeerderjarige :

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of wil je dat ik de alimentatie voor je bereken? Wil je weten of het alimentatiebedrag gewijzigd kan worden?

neem dan gerust contact op met mij.

 

contactformulier