• darkblurbg

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde familierecht advocaat in Groningen of advocaat echtscheiding ?

Wilt u helder en nuchter advies ?

Spreekt een duidelijke tariefafspraak u aan ?

 

050-2115140    

 

 

Bij Advocatenkantoor Familierecht 050 bent u dan aan het goede adres. Ik ben een advocaat met 20 jaar proceservaring.

Gespecialiseerd op het rechtsgebied personen- en familierecht. 

Dit heeft als voordeel dat ik (Gea Bisschop) de voor de advocatuur verplichte jaarlijkse studie-uren enkel besteed aan personen- en familierecht en het procesrecht. Hiernaast word ik via de kennisbank familierecht en social media  nagenoeg dagelijks geinformeerd over interessante recente ontwikkelingen en uitspraken van gerechten. Deze ontwikkelingen/uitspraken deel ik op mijn social media-kanalen.

(als u wilt kunt u mij volgen op facebook, linkedin, instagram en twitter via de op mijn website geplaatste social media knoppen)

Familierecht

Bij familierecht moet u denken aan persoonlijke zaken betreffende familierechtelijke relaties zoals scheiding, scheiden als ondernemer, omgangsregeling, alimentatie, wijziging voornaam, erkenning kind, afstammingszaken enzovoort. Onder aan deze pagina heb ik een lijst van onderwerpen opgesomd. Klikt u op het voor u interessante onderwerp om informatie erover te krijgen; vervolgens kunt u veelal doorklikken naar een daarbij behorende blog.

Dus bij vragen als:

*Heb ik recht op alimentatie zoals kinderalimentatie en/of partneralimentatie?

*Moet mijn ex mij een gebruiksvergoeding voor het alleen- gebruik van de woning betalen?

*Hoe maak ik een ouderschapsplan en wat moet er in staan?

*Hoe verloopt een echtscheiding Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure ongeveer?

Op veel vragen vindt u al een antwoord op mijn website bij rechtsgebieden of in mijn blogs. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u mij bellen of mailen

Internationaal familierecht

Ik behandel ook familiezaken met een internationaal aspect. Zoals bijvoorbeeld:

-u bent getrouwd in het buitenland en woont nu al langere tijd in Nederland; kunt u voor de echtscheiding bij de Nederlandse rechter terecht?

-U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit en bent getrouwd in Nederland nu woont u al een aantal jaren in het buitenland, welke rechter moet u benaderen voor de echtscheiding?

1. Bij deze zaken is de eerste vraag: heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht of moet u naar de rechter in het andere land.

2. Als de Nederlandse rechter rechtsmacht blijkt te hebben, dan is er nog de vraag, welk recht hij op het onderwerp moet toepassen. Het Nederlandse recht of het buitenlandse recht.

- Bij internationale echtscheiding wordt per onderwerp, zoals hoofdverblijf kind, omgangsregeling, alimentatie, boedelverdeling dan bekeken welk recht toegepast moet worden.

Het is goed om in internationale familiezaken zoals echtscheiding een ervaren advocaat familierecht in te schakelen. U bent hiervoor bij mij aan het goede adres.

Op mijn pagina Werkwijze vind u meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand (pro deo advocaat)  en uurtarief.

 

050-2115140

 

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Ja, in Nederland is er, om tot een echtscheiding te komen, een advocaat nodig. De advocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Alleen een advocaat is bevoegd het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Ja.

Enkel bij  een geregistreerd partnerschap, zonder dat er kinderen zijn, is het mogelijk zonder rechter te scheiden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap moeten een aantal afspraken gemaakt worden welke door een advocaat of notaris worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de advocaat of notaris  samen met het ontbindingsverzoek naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Wat doet een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheidingsadvocaat helpt u om duidelijke afspraken te maken over o.a.  de kinderen,  de verdeling van bezittingen en schulden en de berekening van alimentatie.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op u afkomt.  Een complex geheel; u vraagt zich af wat zijn de juridische consequenties ?

De echtscheidingsadvocaat kan u dan begeleiden door het juridische doolhof.  Het is vaak verstandig om van het begin af aan een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. De advocaat vertelt u precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe u dit het beste kunt aanpakken. Het advies is natuurlijk afgestemd op uw situatie, het is maatwerk. De echtscheidingsadvocaat neemt u bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen.

Of u samen één advocaat neemt of ieder een eigen advocaat hangt samen met de mate waarin de noodzakelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Samen één echtscheidingsadvocaat

Neemt u samen één advocaat dan kan deze u adviseren en u mogelijkheden voorleggen, waar u misschien niet aan hebt gedacht.

De advocaat controleert of er niets vergeten wordt. De advocaat laat u weten welke rechten en plichten u heeft en helpt u samen te onderhandelen. De afspraken worden op juridisch correcte wijze in het echtscheidingsconvenant neergelegd. Dit convenant wordt tesamen met het ouderschapsplan en echtscheidingsverzoek naar de rechter gezonden. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken zal de echtscheidingsadvocaat ervoor zorgen dat de scheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. De echtscheidingsadvocaat herinnert u eraan dan u de pensioenformulieren zo snel mogelijk moet invullen en indienen bij de diverse pensioenverzekeraars; in ieder geval binnen 2 jaar.

Het is fijn een deskundige te hebben die de juiste stappen neemt, zodat u later geen onaangename “verassingen” krijgt.

Een echtscheidingsadvocaat is exact op de hoogte van wat geregeld moet worden en op welke wijze dit bereikt kan worden. Zeker voor complexere situaties zoals een eigen bedrijf; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; groot vermogen e.d. is het belangrijk goede begeleiding te hebben van een deskundige.

Eén eigen echtscheidingsadvocaat

Als u alléén een echtscheidingsadvocaat neemt dan wijst deze u op uw rechten en plichten en mogelijkheden. Samen met de advocaat bespreekt u of, dat wat u wilt, haalbaar is en tevens welke aanpak de beste lijkt.

De echtscheidingsadvocaat zendt het voorstel naar uw toekomstige ex-partner.  Als hij of zij het niet eens is met het voorstel of onderdelen van het voorstel kan de echtscheidingsadvocaat met hem/haar onderhandelen. Als hij/zij ondertussen ook een advocaat heeft ingeschakeld; kunnen beide advocaten met elkaar corresponderen dan wel onderhandelen. Soms wordt een 4-gesprek georganiseerd om de laatste punten uit te onderhandelen.

Is geen overleg mogelijk of is het duidelijk dat onderling geen overeenstemming zal worden bereikt dan zenden beide advocaten de standpunten van hun client naar de rechter. Op de zitting die dan volgt zal de advocaat haar uiterste best doen uw standpunt zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan de rechter en adequaat  te reageren op de argumenten van de andere partij.

Verweer in de echtscheiding

Als uw echtgenoot de procedure met een eigen advocaat heeft gestart is het verstandig zelf ook een advocaat in te schakelen. Soms probeert de een om er beter uit te komen dan de ander. Het is goed om dan te weten welke rechten u heeft. Ik probeer dan uw steun te zijn en voor uw belangen op te komen als u dit wenst.

advocaat familierecht Groningen

Ik behandel alleen zaken op het gebied van nationaal en internationaal personen- en familierecht.

Second opinion Familierecht nodig?

Ook voor een second opinion familierecht kunt u bij advocatenkantoor familierecht Groningen terecht. Dit is mogelijk op basis van mijn uurtarief of een vooraf afgesproken totaalbedrag(neemt u hierover contact met mij op)

 

Vraagt u zich af of de alimentatieberekeningen wel kloppen

Wilt u van een (andere)  deskundige een advies over een voorstel (echtscheidingsconvenant; verdelingouderschapsplan) dat u ontvangen heeft.

Wilt u de beoordeling van een andere advocaat dan uw huidige, over uw kansen bij het in hoger beroep gaan van de uitspraak van de rechtbank

 

Gebleken is dat met een andere kijk op de zaak vaak  een beter resultaat behaald kan worden.

Als advocaat familierecht verleen ik rechtsbijstand in de volgende kwesties:

(U kunt op onderstaande rechtsgebieden doorklikken)

Echtscheidingsadvocaat of advocaat Familierecht Groningen nodig?

050-2115140

CONTACTFORMULIER