• darkblurbg

 Advocatenkantoor Familierecht:  

de gespecialiseerde familierecht advocaat Groningen of gespecialiseerde echtscheiding advocaat Groningen

Wilt u helder en nuchter advies ?

Spreekt een duidelijke tariefafspraak u aan ?

 

050-2115140    

Direct uitgebreide informatie over echtscheiding? klikt u op de button dan gaat u rechtstreeks naar de pagina echtscheiding

 

 

Bij Advocatenkantoor Familierecht 050 bent u dan aan het goede adres. Ik ben een advocaat met 20 jaar proceservaring.

Gespecialiseerde advocaat personen- en familierecht Groningen. 

Dit heeft als voordeel dat ik (Gea Bisschop) in al deze jaren, waarin ik vele honderden scheidingszaken en familierechtprocedures heb behandeld,  veel kennis, ervaring en ook mensenkennis heb opgedaan. Wat helpt bij het doorgronden en oplossen van het menselijk/juridisch probleem of de aanpak van de zaak. Dit heeft als voordeel dat ik, door ervaring, sommige problemen/reacties kan voorzien en reacties van de andere partij kan inschatten.

Ik behandel alleen zaken op het gebied van personen- en familierecht. Ik bestudeer nagenoeg dagelijks nieuwe uitspraken en hou de ontwikkelingen op het rechtsgebied bij. Deze ontwikkelingen/uitspraken deel ik op mijn social media-kanalen.

(als u wilt kunt u mij volgen op facebook, linkedin, instagram en twitter via de op mijn website geplaatste social media knoppen)

Familierecht

Bij familierecht moet u denken aan persoonlijke zaken betreffende familierechtelijke relaties zoals scheiding, scheiden als ondernemer, omgangsregeling, alimentatie, wijziging voornaam, erkenning kind, afstammingszaken enzovoort. Onder aan deze pagina heb ik een lijst van onderwerpen opgesomd. Klikt u op het voor u interessante onderwerp om informatie erover te krijgen; vervolgens kunt u veelal doorklikken naar een daarbij behorende blog.

Dus bij vragen als:

*Heb ik recht op alimentatie zoals kinderalimentatie en/of partneralimentatie?

*Moet mijn ex mij een gebruiksvergoeding voor het alleen- gebruik van de woning betalen?

*Hoe maak ik een ouderschapsplan en wat moet er in staan?

*Hoe verloopt een echtscheiding Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure ongeveer?

Op veel vragen vindt u al een antwoord op mijn website bij rechtsgebieden of in mijn blogs. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u mij bellen of mailen

Kinderalimentatie berekenen: mijn nieuwste blog

 

Scheidingsadvocaat Groningen

Bij een echtscheiding heeft u altijd een advocaat nodig. U kunt alleen of samen een advocaat inschakelen om het verzoek in te dienen bij de rechtbank.

 

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Bij  beëindiging van uw geregistreerd partnerschap heeft u eveneens een advocaat nodig om het verzoek in te dienen bij de rechtbank en wel als u kinderen heeft of het niet over alle te regelen zaken met elkaar eens bent. De procedure tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap verloopt op dezelfde wijze als de procedure tot echtscheiding.

 

scheidingsprocedure

Als u op de button klikt krijgt u informatie over het verloop van de scheidingsprocedure ingeval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding geregistreerd partnerschap en informatie over wat een familierecht advocaat voor u kan doen  scheiding

 

Bijdrage in kosten

In veel gevallen kunt u een tegemoetkoming, in de kosten van uw familierecht advocaat, krijgen. Dit kan als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt. U betaalt wel een eigen bijdrage, maar een gedeelte van de kosten hoeft u niet te betalen. Soms kunt u via bijzondere bijstand, aan te vragen via de gemeente, uw te maken kosten, terugkrijgen, dat ligt aan uw inkomen en vermogen. De voorwaarden verschillen per gemeente.

Op mijn pagina Werkwijze vind u meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand (pro deo advocaat)  en uurtarief.

 

050-2115140    

Advocaat Groningen

echtscheiding, scheiding van tafel en bed, ontbinding geregistreerd partnerschap, ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant, gezamenlijk gezag, gezagswijziging, verdeling, boedelscheiding, alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie, alimentatie jongmeerderjarige, omgangsregeling, contactregeling, zorg- en contactregeling, erkenning, ontkennen vaderschap, gerechtelijke erkenning vaderschap, verhuizen met kinderen, vervangende toestemming, wijziging voornaam, voornaamswijziging, uitelkaar gaan samenwonenden, samenlevingscontract, pensioenrechten, minderjarige moeder, gezag moeder na meerderjarig worden, enz.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Ja, in Nederland is er, om tot een echtscheiding te komen, een advocaat nodig. De advocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Alleen een advocaat is bevoegd het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Ja.

Enkel bij  een geregistreerd partnerschap, zonder dat er kinderen zijn, is het mogelijk zonder rechter te scheiden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap moeten een aantal afspraken gemaakt worden welke door een advocaat of notaris worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de advocaat of notaris  samen met het ontbindingsverzoek naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Wat doet een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheidingsadvocaat helpt u om duidelijke afspraken te maken over o.a.  de kinderen,  de verdeling van bezittingen en schulden en de berekening van alimentatie.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op u afkomt.  Een complex geheel; u vraagt zich af wat zijn de juridische consequenties ?

De echtscheidingsadvocaat kan u dan begeleiden door het juridische doolhof.  Het is vaak verstandig om van het begin af aan een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. De advocaat vertelt u precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe u dit het beste kunt aanpakken. Het advies is natuurlijk afgestemd op uw situatie, het is maatwerk. De echtscheidingsadvocaat neemt u bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen.

Of u samen één advocaat neemt of ieder een eigen advocaat hangt samen met de mate waarin de noodzakelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Samen één echtscheidingsadvocaat

Neemt u samen één advocaat dan kan deze u adviseren en u mogelijkheden voorleggen, waar u misschien niet aan hebt gedacht.

De advocaat controleert of er niets vergeten wordt. De advocaat laat u weten welke rechten en plichten u heeft en helpt u samen te onderhandelen. De afspraken worden op juridisch correcte wijze in het echtscheidingsconvenant neergelegd. Dit convenant wordt tesamen met het ouderschapsplan en echtscheidingsverzoek naar de rechter gezonden. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken zal de echtscheidingsadvocaat ervoor zorgen dat de scheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. De echtscheidingsadvocaat herinnert u eraan dan u de pensioenformulieren zo snel mogelijk moet invullen en indienen bij de diverse pensioenverzekeraars; in ieder geval binnen 2 jaar.

Het is fijn een deskundige te hebben die de juiste stappen neemt, zodat u later geen onaangename “verassingen” krijgt.

Een echtscheidingsadvocaat is exact op de hoogte van wat geregeld moet worden en op welke wijze dit bereikt kan worden. Zeker voor complexere situaties zoals een eigen bedrijf; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; groot vermogen e.d. is het belangrijk goede begeleiding te hebben van een deskundige.

Eén eigen echtscheidingsadvocaat

Als u alléén een echtscheidingsadvocaat neemt dan wijst deze u op uw rechten en plichten en mogelijkheden. Samen met de advocaat bespreekt u of, dat wat u wilt, haalbaar is en tevens welke aanpak de beste lijkt.

De echtscheidingsadvocaat zendt het voorstel naar uw toekomstige ex-partner.  Als hij of zij het niet eens is met het voorstel of onderdelen van het voorstel kan de echtscheidingsadvocaat met hem/haar onderhandelen. Als hij/zij ondertussen ook een advocaat heeft ingeschakeld; kunnen beide advocaten met elkaar corresponderen dan wel onderhandelen. Soms wordt een 4-gesprek georganiseerd om de laatste punten uit te onderhandelen.

Is geen overleg mogelijk of is het duidelijk dat onderling geen overeenstemming zal worden bereikt dan zenden beide advocaten de standpunten van hun client naar de rechter. Op de zitting die dan volgt zal de advocaat haar uiterste best doen uw standpunt zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan de rechter en adequaat  te reageren op de argumenten van de andere partij.

Verweer in de echtscheiding

Als uw echtgenoot de procedure met een eigen advocaat heeft gestart is het verstandig zelf ook een advocaat in te schakelen. Soms probeert de een om er beter uit te komen dan de ander. Het is goed om dan te weten welke rechten u heeft. Ik probeer dan uw steun te zijn en voor uw belangen op te komen als u dit wenst.

Belangrijk nieuws

  

* Omgangsregeling en corona hoe zit het met vakantie   Leest u mijn blog

 

*alimentatieberekening en ZZp-er; inkomen uit vermogen meerekenen bij draagkracht?

Zzp-er mag een buffervermogen van € 15.000 aanhouden; niet beschikbaar voor alimentatie
> Gerechtshof Den Haag 11-08-2021 
Zzp-er mag een bedrag van € 15.000 reserveren van de winst om in de toekomst mindere periodes te kunnen overbruggen. Dat hoeft dus niet aangewend te worden voor alimentatie. Bodem draagkracht blijft liquiditeit ondernemer 

meer informatie:  alimentatie

 

* huwelijkse voorwaarden: toepassing ervan in onderstaande zaak onaanvaardbaar

Is de man met een golddigger getrouwd? Dat mag hij aantonen
rechtbank Limburg (pub. 08-04-2021), ECLI:NL:RBLIM:2020:732
Man mag getuigen onder ede laten horen om te bewijzen dat hij met een - zijn woorden - golddigger is getrouwd; reden waarom onverkorte toepassing van de huwelijkse voorwaarden volgens hem onaanvaardbaar zou zijn.
rechtbank Limburg (pub. 08-04-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3114
Man is geslaagd in bewijsopdracht dat het de vrouw enkel ging om via huwelijk en echtscheiding te beschikken over het vermogen van de man. Toepassing huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

 

* Bijzonder partnerpensioen (na scheiding)

Het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2865) heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. In deze verklaring meldt de pensioenuitvoerder dat zij bereid is het afwijkende risico te dekken. Enkel het expliciet opnemen in het convenant van afstand partnerpensioen is dus niet voldoende volgens het gerechtshof.

advocaat familierecht Groningen

Ik behandel alleen zaken op het gebied van nationaal en internationaal personen- en familierecht.

Second opinion Familierecht nodig?

Ook voor een second opinion familierecht kunt u bij advocatenkantoor familierecht Groningen terecht. Dit is mogelijk op basis van mijn uurtarief of een vooraf afgesproken totaalbedrag(neemt u hierover contact met mij op)

 

Vraagt u zich af of de alimentatieberekeningen wel kloppen

Wilt u van een (andere)  deskundige een advies over een voorstel (echtscheidingsconvenant; verdelingouderschapsplan) dat u ontvangen heeft.

Wilt u de beoordeling van een andere advocaat dan uw huidige, over uw kansen bij het in hoger beroep gaan van de uitspraak van de rechtbank

 

Gebleken is dat met een andere kijk op de zaak vaak  een beter resultaat behaald kan worden.

Als advocaat familierecht verleen ik rechtsbijstand in de volgende kwesties:

(U kunt op onderstaande rechtsgebieden doorklikken)

Echtscheidingsadvocaat Groningen of advocaat Familierecht Groningen nodig?

050-2115140

CONTACTFORMULIER

Advocaat Familierecht Groningen

Familierechtadvocaat Groningen

Advocatenkantoor Familierecht Groningen

Echtscheidingsadvocaat Groningen