• darkblurbg

bent u op zoek naar een gespecialiseerde familierecht advocaat of advocaat echtscheiding ?

 

Wilt u helder en nuchter advies ?

Spreekt een duidelijke tariefafspraak u aan ?

 

Reserveer uw gratis kennismakingsgesprek

 

050-2115140     info@akfamilierecht050.nl

advocaat familierecht Groningen

Ik behandel alleen zaken op het gebied van nationaal en internationaal personen- en familierecht.

 

Zit u met vragen zoals:

-we gaan scheiden, wat nu?

-kunnen we de kinderen zoveel mogelijk ontzien?

-wat doen we met het huis, de financiën, een omgangsregeling, alimentatie, bezittingen, pensioenen?

In dat traject staat emotie meestal in de weg en dan kan een onafhankelijke deskundige veel betekenen.

U heeft een brief van een advocaat ontvangen of een verzoekschrift over een familierechtelijke kwestie.

Dat kan gaan over scheiding maar ook over alimentatie, ouderschapsplan, de verdeling van de woning of de pensioenen. Of ziet uzelf de noodzaak om zo’n kwestie aan de orde te stellen. U heeft dan meestal een advocaat nodig.

Ik kan u adviseren over uw rechtspositie en de mogelijkheden om een procedure af te wenden dan wel zo doelmatig en efficiënt mogelijk aan te gaan.

 

Familierecht is een zeer veelzijdig rechtsgebied, grondige juridische kennis en psychologisch inzicht zijn daarbij onontbeerlijk.

 

Als advocaat familierecht verleen ik rechtsbijstand in de volgende kwesties:

Echtscheiding

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Verbreking samenleving

Zorgregeling kinderen/omgangsregeling kinderen

Co-ouderschap

Opstellen ouderschapsplan

Ouderlijk gezag / voogdij / erkenning

Kinderalimentatie ( vaststelling, vermindering, stopzetting )

Partneralimentatie ( vaststelling, vermindering, stopzetting )

Verhuis- en verblijfskwesties met kinderen

Toestemming paspoort (kort geding)

Straat- en contactverboden (kort geding)

Boedelverdeling

Opstellen convenant

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract

Wijziging naam

Vaststelling of ontkenning vaderschap (dna- zaken)

Ouders van gelijk geslacht    

 Adoptie

 

Second opinion Familierecht nodig?

Ook voor een second opinion familierecht kunt u bij advocatenkantoor familierecht Groningen terecht.

 

Vraagt u zich af of de alimentatieberekeningen wel kloppen

Wilt u van een (andere)  deskundige een advies over een voorstel (echtscheidingsconvenant;verdeling;ouderschapsplan) dat u ontvangen heeft.

Wilt u de beoordeling van een andere advocaat dan uw huidige, over uw kansen bij het in hoger beroep gaan van de uitspraak van de rechtbank

 

Gebleken is dat met een andere kijk op de zaak vaak  een beter resultaat behaald kan worden.