• darkblurbg

voorheen-  Familierecht Advocaat Groningen  - NU:  MEDIATOR GRONINGEN

SCHEIDINGSMEDIATOR     SCHEIDINGSBEMIDDELING     DÉ SCHEIDINGSSPECIALIST 

 JURIDISCH ADVIES FAMILIERECHT 

                                                                                050-2115140

Als zijnde jurist/oud- advocaat, met meer dan 20+ jaar ervaring, werk ik op het gebied van familierecht. Ik help/bemiddel bij opstellen ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Voor samen scheiden bied ik een pakket voor partners die uit elkaar gaan zonder kinderen en een pakket voor partners die scheiden met kinderen. Ik maak de alimentatieberekening voor kinderalimentatie en partneralimentatie en het scheidingsconvenant betreffende de verdeling 

Familierecht

Bij familierecht moet je denken aan persoonlijke zaken betreffende familierechtelijke relaties zoals scheiding, scheiden als ondernemer, omgangsregeling, alimentatie, verdeling en eigen woning, wijziging voornaam, erkenning kind, afstammingszaken enzovoort. Onder aan deze pagina heb ik een lijst van onderwerpen opgesomd. Klik op het voor jou interessante onderwerp om informatie erover te krijgen; vervolgens kan je veelal doorklikken naar een daarbij behorende blog.

Dus bij vragen als:

*Heb ik recht op alimentatie zoals kinderalimentatie en/of partneralimentatie?

*Moet mijn ex mij een gebruiksvergoeding voor het alleen- gebruik van de woning betalen?

*Hoe maak ik een ouderschapsplan en wat moet er in staan?

*Hoe verloopt een echtscheiding Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure ongeveer?

Op veel vragen vind je al een antwoord op deze website bij rechtsgebieden of in mijn blogs

Kinderalimentatie berekenen: mijn nieuwste blog

 

Ik help je graag bij je vragen en/of problemen op het gebied van familierecht.

 

Hierna ga ik in op de aanpak om tot een scheiding te komen

 

Scheidingsspecialist Groningen

Bij een echtscheiding heb je altijd een advocaat nodig. Je kunt alleen of samen een advocaat inschakelen om het verzoek tot scheiding in te dienen bij de rechtbank.

 

Mediator scheiding : Samen scheiden

Als jullie samen de scheiding willen regelen, dan kunnen jullie bij de scheidingsspecialist of mediator Groningen samen afspraken maken.

Afspraken over de kinderen. Er wordt een ouderschapsplan gemaakt (dit is wettelijk verplicht bij het uiteengaan van  ouders met gezamenlijk gezag over hun kind). 

Gezamenlijk maken jullie (met mijn hulp) afspraken over de te verdelen spullen; deze afspraken verwerk ik in een scheidingsconvenant.

De samen opgemaakte stukken (ouderschapsplan, scheidingsconvenant) worden door een in te schakelen advocaat aan de rechtbank voorgelegd. Nadat de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken zorgen we voor de inschrijving van de (echt)scheiding in de registers.

Je zult je afvragen: wie moet ik voor de scheiding inschakelen? Een advocaat of een mediator of een bemiddelaar? Wat zijn de kosten? Waarom kan ik het beste Advies kantoor Familierecht 050 inschakelen.

Ik leg hierna uit waarom je het het beste mij inschakelt.

Welke mogelijkheden tot scheiding zijn er; waarom mijn aanbod kiezen erg aantrekkelijk is; grote expertise voor minder geld.

 

SCHEIDINGSBEMIDDELING

Echtscheidingsbemiddeling wordt ook wel mediation genoemd.

Bij scheidingsbemiddeling ga je samen met een mediator in gesprek om samen tot een oplossing te komen. De echtscheidingsbemiddelaar helpt daarbij om in goed overleg tot een oplossing te komen.

Je moet de bedoeling hebben om samen tot afspraken te komen en erop te vertrouwen dat die afspraken nagekomen zullen worden.

Als je samen afspraken maakt, heb je een grotere kans dat jullie je er aan zullen houden, dan wanneer een rechter de knoop moet doorhakken.

De scheidingsbemiddelaar is onafhankelijk, onpartijdig en zorgt ervoor dat jullie je verhaal doen en naar elkaar luisteren

De scheidingsmediator zorgt ervoor dat de afspraken die jullie maken, juridisch kloppen.

 

Mediation nadeel

Als er een disbalans is tussen jullie; als de één de ander in meer of mindere mate overheerst en als er verschil in kennis is, dan kan de mediator dit verschil niet goed oplossen omdat een mediator geen advies mag geven (dit is strijdig met de onafhankelijke functie)

Dit nadeel kan opgelost worden door: Overlegscheiding

Partijen hebben naast een mediator ieder een eigen advocaat. Ieder heeft dan in gelijke mate kennis en het maken van oneerlijke afspraken wordt vermeden. De advocaat heeft een beschermende functie voor degene die zich minder sterk of veilig voelt.

Hiervan is echter het nadeel: hogere kosten (3 professionals)

 

Kosten scheiding:

-Soms kan je in aanmerking komen voor overheidssubsidie en toegevoegd worden aan een advocaat of mediator. Je betaalt dan een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor een bij de Raad voor rechtsbijstand aangesloten scheidingsmediator is lager dan de eigen bijdrage voor de hulp van een echtscheidingsadvocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is te vinden op de site van de Raad voor rechtsbijstand.

Je vermogen mag niet hoger zijn dan €30.846 p.p. (peiljaar 2020) en je inkomen (peiljaar 2020)lager dan € 29.400,--voor alleenstaande en € 41.600 voor éénoudergezin. De vermogensgrens i.v.m. resultaat (wat na verdeling voor je resteert) is in 2022 € 15.873,50 p.p. Als je na verdeling boven de vermogensgrens uitkomt, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken en moet je alsnog het uurtarief van de professional betalen.

Hieronder zie je de doorklik voor:

    eigen bijdrage toevoeging   

-enkele rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden een mediationtraject (zie voorwaarden van je verzekering)

-kom je niet in aanmerking voor een vergoeding van de overheid of je verzekeraar, dan voldoe je een vergoeding op basis van het uurtarief van de professional of een vergoeding op basis van een afspraak voor een vast tarief.

-vaak zijn online scheidings trajecten goedkoper. Je moet echter hierbij veel zelf doen; hoe meer ondersteuning hoe duurder.

 

Waarom zijn advocaten vaak duurder dan een mediator?

De advocaat heeft een universitaire studie gevolgd en daarna de 3 jarige advocatenopleiding. Vervolgens moet de advocaat elk jaar vele cursussen volgen om up to date te blijven.  Diverse advocaten specialiseren zich, bijvoorbeeld in familierecht.  Zij volgen dan een aantal cursussen welke tezamen de opleiding tot familierechtadvocaat vormen. De advocaten die via de Raad voor rechtsbijstand op toevoeging werken voor een familiezaak hebben die opleiding gevolgd. Er zijn advocaten die zich hierna nog verder specialiseren.

Een mediator kan, na de basisopleiding waarna deze gecertificeerd is en in het register vermeld, een korte specialisatieopleiding voor familierecht mediator doen.

Het moge duidelijk zijn dat de juridische kennis op het gebied van familierecht bij een familierechtadvocaat diepgaander en gespecialiseerder is dan bij een scheidingsmediator.

Vaak maakt de scheidingsmediator gebruik van een familierechtadvocaat om het convenant en ouderschapsplan te laten controleren.

De echtscheidingsadvocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Omdat deze advocaat (soms) aan te spreken is voor de inhoud van het convenant en het ouderschapsplan wil de advocaat er zeker van zijn dat alles klopt wat er in de documenten staat. De stukken worden immers op naam van de advocaat aan de rechter voorgelegd. Vaak is het zo dat de advocaat de ondertekening van de stukken verlangt op haar/zijn kantoor.

Scheidingsspecialist

Waarom is mijn aanbod financieel gezien aantrekkelijker?

Jarenlange ervaring als familierecht advocaat Groningen en wel sedert 1994; dus de kennis en kunde van de dure advocaat.  Op mijn kantoor destijds, werkten meerdere advocaten waardoor ik mij sedert het jaar 2000 enkel op familiezaken kon richten; daarvoor deed ik de algemene praktijk.

Ik ben begin 2022 gestopt in de advocatuur. Ik mag nu de titel advocaat niet meer voeren. Echter ik heb natuurlijk nog wel steeds dezelfde kennis en kunde (welke ik natuurlijk nog steeds onderhoud met cursussen en literatuur)

Het is mij opgevallen dat het vaak voorkomt dat een hulpzoeker (net) niet in aanmerking komt voor een overheidssubsidie/toevoeging en dus volgens het uurtarief, een deskundige moet inschakelen. Bij scheiden komen er al zoveel kosten op je af, je wilt dan toch besparen.

Echter je bespaart alleen als je écht goede hulp inschakelt. Goedkoop kan soms duurkoop zijn.

Scheidingsmediation

Als scheidingsadvocaat Groningen heb ik vele (honderden) echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek behandeld. In overleg maakten we het ouderschapsplan en het convenant. Dit in gesprekken met z’n drieën of in 4 gesprekken als de ander ook een eigen advocaat had.

Dus hoewel ik geen MFN gecertificeerd mediator ben, heb ik al tientallen jaren mediation werkzaamheden  uitgevoerd. In 1994 bestond het beroep scheidingsmediator nog niet. Ik heb in 2000 de vFas-opleiding gevolgd.

Mijn jarenlange ervaring met echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek: in het gezamenlijk bespreken en tot stand brengen van afspraken, welke neergelegd worden in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, is naar mijn mening even waardevol als een certificaat. Ik ben ervaringsdeskundige. In het kader van de verplichte permanente opleiding in de advocatuur heb ik hiernaast, door de jaren heen, nog diverse cursussen gevolgd betreffende familiemediation.

Hiernaast heb ik een ruime proceservaring; heb altijd (en nog steeds) de jurisprudentie bijgehouden en kan op basis daarvan inschatten hoe de rechter zal oordelen als een kwestie aan hem/haar in een procedure wordt voorgelegd.

Zorgeloos scheiden

Met mij heb je dus de gespecialiseerde kennis van een familierechtadvocaat en de skills van een mediator.

Mediation scheiding

Jullie hebben de bereidheid te proberen er samen uit te komen. Ik leg uit welke stukken ik nodig heb en vertel waar je recht op hebt. Jullie zelf geven aan waartoe je bereid bent.  Bij een scheiding met kinderen hou ik de belangen van de kinderen (voor jullie) in de gaten omdat je soms niet weet welke uitwerking een beslissing kan hebben en tevens dat overal aan wordt gedacht.

Dit alles voor de vergoeding van een jurist. (ik voer geen procedures meer omdat ik geen advocaat meer ben)

Goedkoop scheiden

Mijn uurtarief is € 100,-- inclusief BTW. Ik bied een aantal pakketten aan voor scheiding, ouderschapsplan, alimentatie e.d.

online scheiden

De gesprekken zijn telefonisch of per beeldbellen/zoom.

Voor het bij de rechtbank indienen van de scheidingspapieren moet een advocaat ingeschakeld worden. Hiervoor moet het tarief van die advocaat door jou worden voldaan evenals de griffierechten van de rechtbank. Ik kan een advocaat voor je inschakelen uit mijn netwerk of je zoekt zelf een advocaat om de stukken te controleren, te tekenen en  bij de rechtbank in te dienen

Meer informatie hierover op mijn aanbod pagina.

Scheidingsspecialist Groningen: over mij

 

 

 

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Bij  beëindiging van je geregistreerd partnerschap heb je eveneens een advocaat nodig om het verzoek in te dienen bij de rechtbank en wel als jullie kinderen hebben of het niet over alle te regelen zaken met elkaar eens bent. De procedure tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap verloopt op dezelfde wijze als de procedure tot echtscheiding. De inhoud van het ouderschapsplan en convenant kan via mij tot stand gebracht worden.

 

Echtscheidingsprocedure

Als je op de button klikt krijg je informatie over het verloop van de scheidingsprocedure bij de rechtbank ingeval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding geregistreerd partnerschap en informatie over wat een familierechtspecialist voor je kan doen

  scheiding

uit elkaar na samenwonen

stappenplan scheiding

 

Familierecht Groningen

juridische dienstverlening c.q. advisering op het gebied van ✓ echtscheiding ✓ scheiding ✓ scheiding van tafel en bed ✓ ontbinding geregistreerd partnerschap ✓ ouderschapsplan ✓ echtscheidingsconvenant ✓ convenant ✓ gezamenlijk gezag ✓ verdeling ✓ boedelscheiding ✓ verdeling gemeenschap van goederen ✓ verdeling beperkte gemeenschap van goederen ✓  afwikkelen huwelijkse voorwaarden ✓  verdeling en eigen woning ✓ alimentatie ✓ kinderalimentatie ✓ partneralimentatie ✓ alimentatie jongmeerderjarige ✓ omgangsregeling ✓ contactregeling✓   zorg- en contactregeling ✓ uit elkaar gaan samenwonenden ✓ samenlevingscontract enz.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Ja, in Nederland is er, om tot een echtscheiding te komen, een advocaat nodig. De advocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Alleen een advocaat is bevoegd het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Ja.

Enkel bij  een geregistreerd partnerschap, zonder dat er kinderen zijn, is het mogelijk zonder rechter te scheiden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap moeten een aantal afspraken gemaakt worden welke door een advocaat of notaris worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de advocaat of notaris  samen met het ontbindingsverzoek naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Wat doet dé scheidingsspecialist?

Ik help je om duidelijke afspraken te maken over o.a.  de kinderen,  de verdeling van bezittingen en schulden en de berekening van alimentatie.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op je afkomt.  Een complex geheel; je vraagt je af wat zijn de juridische consequenties ?

Ik kan je dan begeleiden door het juridische doolhof.  Het is vaak verstandig om van het begin af aan een echtscheidingsspecialist in te schakelen. Ik vertel precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Het advies is natuurlijk afgestemd op jouw situatie, het is maatwerk. De wet is voor iedereen hetzelfde, maar elke familiesituatie is verschillend. Ik neem jou bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen.

Je hebt de bereidheid samen tot afspraken te komen.

Als jullie samen mij inschakelen kan ik je adviseren en je mogelijkheden voorleggen, waar jullie misschien niet aan hebt gedacht.

Ik controleer of er niets vergeten wordt en laat jou weten welke rechten en plichten je hebt en help jullie samen te onderhandelen. De afspraken worden op juridisch correcte wijze in het (echt)scheidingsconvenant neergelegd. Dit convenant wordt tesamen met het ouderschapsplan en echtscheidingsverzoek naar de rechter gezonden. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken zullen we ervoor zorgen dat de scheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. Ik herinner jou eraan dat je de pensioenformulieren zo snel mogelijk moet invullen en indienen bij de diverse pensioenverzekeraars; in ieder geval binnen 2 jaar.

Het is fijn een deskundige te hebben die de juiste stappen neemt, zodat je later geen onaangename “verassingen” krijgt.

Ik ben er exact van op de hoogte van wat geregeld moet worden en op welke wijze dit bereikt kan worden. Zeker voor complexere situaties zoals een eigen bedrijf; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; groot vermogen e.d. is het belangrijk goede begeleiding te hebben van een deskundige.

 

Belangrijk nieuws

  

* Omgangsregeling en corona hoe zit het met vakantie   Leest u mijn blog

Scheiden Groningen

goedkoop scheiden, zie mijn tarieven

(Je kan op onderstaande rechtsgebieden doorklikken)

lid van

Logo FJR nieuw.jpg

De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

scheiden Groningen

scheiden Groningen

scheidingsspecialist

scheidingsspecialist Groningen