• darkblurbg

Wat is co ouderschap

Co ouderschap  Wat is co ouderschap
Gepubliceerd op: 02-08-2023

Je wil het beste voor je kinderen, zelfs als het leven een onverwachte wending neemt. Ik begrijp maar al te goed dat jij, als liefhebbende ouder in het midden van een scheiding, enkele essentiële vragen hebt over hoe je de relatie met je kinderen kunt behouden en hen een stabiele opvoeding kunt blijven bieden. CO OUDERSCHAP is een van de meest effectieve manieren om een evenwichtige en liefdevolle relatie met je kinderen te behouden, zelfs na een scheiding. In dit blog behandel ik de juridische aspecten die erbij komen kijken. Ik voorzie je van de nodige kennis zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en een betekenisvolle rol kunt blijven spelen in het leven van je kinderen.

 

 

🟣Uit elkaar gaan met kinderen terwijl jullie beiden het gezamenlijk gezag hebben heeft de volgende gevolgen.

In de wet staat dat je afspraken moet maken over de zorg en opvoedingstaken betreffende jullie kind. 

 

Wat is co ouderschap

- Verdeling dagen co ouderschap : Als je de zorg- en opvoedingstaken ongeveer gelijk verdeeld in tijd, spreek je van co ouderschap.

- Om co ouderschap goed te laten werken is het nodig om de afspraken en het schema co ouderschap goed vast te leggen. Dit kan in het ouderschapsplan.

- Bij co-ouderschap hebben de ouders ieder een huis, op korte afstand van elkaar, en komen de kinderen afwisselend bij hen wonen.

 

Co ouderschap voordelen 

Er zijn diverse voordelen aan het co ouderschap verbonden zoals: 

 • voorkomen loyaliteitsconflict; kinderen hoeven niet te kiezen waar ze willen wonen 
 • evenveel tijd bij iedere ouder
 • hoeven niet ver te reizen
 • financiële voordelen (toeslagen)

 

 

Ik heb ook een blog geschreven over een vorm van co ouderschap waarbij de kinderen in de woning blijven wonen en de ouders afwisselend bij hen komen wonen           Birdnesting

 

Verdeling Co ouderschap

Verdeling dagen co ouderschap. Je kan de zorgregeling wekelijks 50/50 verdelen (de week hoeft niet op maandag te beginnen), of tweewekelijks. Je kan de co ouderschap verdeling aanpassen op je onregelmatige diensten er zijn vele mogelijkheden, dus maatwerk, zolang de verdeling maar ongeveer gelijk is.

Verdeling van de dagen en exacte tijden, verjaardagen, de vakanties, huiswerk, opvoedregels, feestjes enz. 

Het is goed voor de kinderen om de regeling (het schema co ouderschap )uit te schrijven, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Zelf kan je dit gebruiken als je tegenover overheidsinstanties moet bewijzen dat er sprake is van co ouderschapsregeling. Ik zal dit straks verder behandelen.

 

Voorwaarden co ouderschap

 • Het is nodig om als ouders goed met elkaar te kunnen overleggen en afspraken maken.

Dus een goede ouderschapsrelatie en tevens goede afstemming en communicatie

Bijvoorbeeld

-wie van jullie brengt over 2 weken jullie kind naar het kinderfeestje van een vriendje en wie gaat met hem het cadeau kopen.

-wie gaat met jullie kind naar de kapper en hoe doen jullie dat met de kosten

-oma moederszijde is jarig en viert verjaardag terwijl de kinderen bij vader zijn. Kunnen de kinderen naar de verjaardag en wie haalt en brengt ze

 

Zo komt het regelmatig voor dat er min of meer onvoorziene kwesties zijn die niet al geregeld zijn en waar je samen overeenstemming moet krijgen.

 

 • Het is voor de kinderen prettiger als jullie als ouders in huis in het dagelijkse leven ongeveer dezelfde regels hanteren (tijd naar bed gaan; schermtijd enz) Dit geeft zekerheid voor het kind en weet waar het aan toe is.

 

 • Voorwaarde co ouderschap is dat jullie op niet al te grote afstand van elkaar wonen. De school van de kinderen vanaf beide huizen makkelijk te bereiken is, evenals de vriendjes die in dezelfde buurt wonen.

Verhuizen

Goede afspraken hierover zijn belangrijk; In het co ouderschap plan de afstand opnemen waarbinnen jullie maximaal kunnen verhuizen. Bijvoorbeeld een straal van 12 km. In ieder geval een afstand waarbinnen de kinderen in staat zijn zich vrij te bewegen zonder vervoersprobleem en school en vriendjes goed bereikbaar voor hen zijn. ( zodat hun sociale leven niet gehinderd wordt door afstand beide huizen)

 

Co ouderschap regels

In het ouderschapsplan moet je aangeven op welke wijze je met je kind overleg hebt gehad over de zorgregeling (dit aangepast aan de leeftijd van het kind). Dit is een vereiste uit de wet.

Een co ouderschap regeling werkt, als je kind dit graag wil en bestand is tegen de wijzigingen van verblijfplaats. Niet elk kind vindt veel wijzigingen fijn, dus dit moet echt afgestemd worden op jullie kind.

Er zijn ook kinderen die het fijn vinden dat ze evenveel bij vader als moeder wonen zodat ze niet hoeven te kiezen en geen last kunnen krijgen van loyaliteitsproblemen. Ook zullen ze minder last hebben van heimwee of het missen van een ouder.

 

Verdeling dagen co ouderschap bij een baby

Co ouderschap, als gezaghebbende ouders kort na de geboorteuit elkaar gaan, wordt ten sterkste afgeraden. Volgens studies, zijn baby's gehecht aan de eerst verzorgende, dit is over het algemeen de moeder. Het is niet goed dit hechtingsproces te verstoren. Natuurlijk moet er ook hechting komen met de vader, maar het moet wel afgestemd worden op het welzijn van de baby.

Geadviseerd in de studies wordt een omgang van meerdere keren per week voor een korte tijd per keer, Bijvoorbeeld bij baby's  3 keer per week een uur. Dit kan langzamerhand uitgebreid worden. Over het algemeen wordt co ouderschap afgeraden tot een leeftijd van 4 jaar. De afspraken na deze leeftijd is natuurlijk afhankelijk wat het kind kan dragen. Het kind moet in staat gesteld worden een gezonde identiteit op te bouwen.

Recht op co ouderschap?

Er zijn ouders die denken dat zij recht hebben op co ouderschap. Co ouderschap is echter niet in het burgerlijk wetboek geregeld. Je kunt de rechter dus niet verzoeken een co ouderschap op te leggen.

Er wordt wel in de wet gesproken over gelijkwaardig ouderschap, dit is iets anders dan co ouderschap.

Er is wel recht op het kunnen uitoefenen van de verzorgings- en opvoegdingstaken die een gezaghebbende ouder volgens de wet heeft, maar dit hoeft niet 50/50 te zijn. Dit hangt af van de omstandigheden.

Echter als de ouders meer dan 12 a 20 km uit elkaar wonen is co ouderschap praktisch onhaalbaar.

Bij hele jonge kinderen is het in hun belang dat het hechtingsproces met hun moeder niet wordt verstoort; co ouderschap valt dan niet af te dwingen, voor de rechter.

 

Resumerend:

co ouderschap voordelen 

Er zijn dus diverse voordelen aan het co ouderschap verbonden zoals ik hiervoor al heb geschetst. 

Met name het voorkomen van een loyaliteitsconflict omdat de kinderen het gevoel hebben niet te hoeven kiezen bij welke ouder ze willen wonen en evenveel tijd bij iedere ouder doorbrengen. Ze hoeven niet ver te reizen bij het wisselen van huis en school en vriendjes zijn vanuit beide huizen makkelijk bereikbaar.

Maar er zijn ook nadelen aan co ouderschap:

Co ouderschap nadelen

 • Er zal meer overleg met elkaar als ouder nodig zijn dan wanneer er een reguliere omgangsregeling is afgesproken. Het is belangrijk er samen voor te zorgen dat ergernissen worden vermeden en er geen ruzie ontstaat waarvan de kinderen dan weer last hebben. Dus goede afstemming en vastleggen afspraken is belangrijk om zekerheid te krijgen voor je kind en voor jezelf. Je kan bijvoorbeeld ook afspreken dat jullie in aanwezigheid van de kinderen nooit een discussie zullen hebben, maar dat je per mailbericht aangeeft dat je met de andere ouder wilt overleggen op een moment waar de kinderen niet bijzijn.
 • Eén van de nadelen co ouderschap is ook dat er dubbele kosten kunnen komen; kleding, schoolboeken, en andere spullen.
 • Soms krijgt een kind bij een wisseling last van heimwee of heeft het moeilijk om de verschillende gewoontes/huisregels te hanteren. Dit kan voor stress zorgen.
 • Het is soms moeilijk te combineren met werk.

Co ouderschap alimentatie

Bij co ouderschap worden op verschillende wijze afspraken hierover gemaakt, elk stel spreekt de vorm af die het beste bij hen past.

Bijvoorbeeld: een kinderrekening: op deze rekening wordt gestort de kinderbijslag (en andere tegemoetkomingen belastingdienst)  Hiernaast kan je verschillende afspraken maken zoals de van beide ouders berekende kinderalimentatie wordt ook op de rekening gestort.

Alle uitgaven worden van deze rekening voldaan. Of je spreekt af welke uitgaven (een opsomming) van de rekening kan worden betaald. Een voorbeeld hiervan: wordt het zakgeld van het kind betaald van de kindrekening of geven ieder van de ouders zelf een zakgeld.

Verder spreek je af wie tot uitgave beslist en of bij grote uitgaven eerst overleg moet plaatsvinden.  

 

Een andere mogelijkheid is dat de kinderalimentatie berekend wordt en dat deze aan de minst draagkrachtige ouder wordt uitbetaald. Deze co ouder voldoet dan de kosten van het kind van de ontvangen alimentatie en de ontvangen toeslagen. Omtrent hele grote uitgaven kan desgewenst een aparte afspraak worden gemaakt.

 

Het is dus maatwerk afgestemd op hoe jullie dit bij voorkeur geregeld wensen te zien. Het is van belang de afspraak goed omschreven in het co ouderschap plan te vermelden

 

Kinderen en scheiding . In vogelvlucht kan je lezen wat er voor kinderen geregeld moet worden bij scheiding.

 

Co ouderschap belastingdienst

Co ouderschap heeft invloed op de diverse tegemoetkomingen. Het is derhalve van belang dat je de afspraak over de verdeling dagen co ouderschap kunt aantonen. Een co ouderschap schema is dan belangrijk. Aan de hand van dat schema kan je dan berekenen hoeveel dagen of dagdelen jouw kind bij je is geweest. Dit omdat een kind hoofdverblijf heeft op 1 adres. De co ouder waar het kind niet is ingeschreven moet desgevraagd aantonen hoeveel dagen het kind er doorgaans is. Dit kan o.a. aan de hand van de uitspraak van de rechter of een door beiden getekend ouderschapsplan aangaande co ouderschap.

 

kinderbijslag

Kinderbijslag wordt uitbetaald aan degene die aanvrager is, dat is meestal degene bij wie jullie kind is ingeschreven op het adres.

Bij co ouderschap kan op verzoek aan beide ouders worden uitbetaald.

➤Als je dit doet, moet hiermee rekening gehouden worden bij kinderalimentatie berekenen co ouderschap.

 

Als jullie meerdere kinderen samen hebben kan je ook afspreken dat het ene kind ingeschreven wordt bij moeder en het andere kind bij vader en dat de ouder waarbij het kind is ingeschreven gerechtigd is tot het ontvangen van de kinderbijslag van het betreffende kind

 

➤opletten: alleen de aanvrager kinderbijslag kan recht hebben op kgb (kind gebonden budget)

* Dus als jullie 1 kind hebben:

De aanvrager heeft recht op kinderbijslag en combinatiekorting

De andere co ouder kan de helft van die kinderbijslag uitbetaald krijgen. Kan geen combinatiekorting uitbetaald krijgen.

Degene die de hoogste combinatiekorting kan krijgen kan het beste de aanvrager kinderbijslag zijn. Onderling kan ontvangen toeslag worden verdeeld of op kinderrekening worden gestort.

-Als jullie 2 kinderen hebben:

Ieder van jullie kan 1 kind op je adres laten inschrijven en hiervoor kinderbijslag aanvragen.

Beiden kunnen als aanvrager ook KGB aanvragen. Afhankelijk van de voorwaarden voor toekenning KGB wordt je uitbetaald. van belang is hoogte inkomen en leeftijd kind.

toeslagen

Voor verdere informatie over de verschillende toeslagen: kinderopvangtoeslag; huurtoeslag; inkomensafhankelijke Combinatiekorting; kinderbijslag; KGB,  verwijs ik naar de site van de belastingdienst co ouderschap toeslagen

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Deze korting kan je krijgen over de inkomstenbelasting die je moet betalen en je kind nog geen 12 jaar oud is. Kind moet dan op je adres staan ingeschreven of bewezen moet worden dat de andere ouder co ouder is.

In dit geval zijn de regels verschillend over een aantal tijdvakken. Dit is afhankelijk van uitspraken van de Hoge Raad, omtrent bewijs verdeling dagen co ouderschap.

-Voor 13 maart 2020 was er sprake van co ouderschap volgens deze regeling, als het kind doorgaans tenminste 3 hele dagen per week bij de ouder woont op wiens adres hij niet is ingeschreven

-Na 13 maart 2020, datum uitspraak Hoge Raad: zorg wordt ongeveer gelijk verdeeld waarbij het kind in een kalenderjaar minimaal 156 dagen bij een ouder verblijft, hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. De zorg is in een herhalend co ouderschap schema.

-Na 30 september 2022, datum uitspraak Hoge Raad: er is sprake van co ouderschap als het kind in een herhalend ritme in een half jaar tijd tenminste 78 dagen bij de ouder is verbleven waar het kind niet ingeschreven staat. Hiervoor kunnen dagdelen worden opgeteld. (in deze uitspraak zie je ook een voorbeeld van een co ouderschap schema in dit geval:.."ingaande de maandag in de eerste week; eerst twee dagen bij de vader, dan twee dagen bij de moeder, vervolgens vier dagen bij vader en daarna zes dagen bij de moeder..."   )

➤*Het betreft kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 12 jaar.

 

Wanneer bent je co-ouder in 2024?

In 2024 zijn de regels als volgt. Je bent co-ouder als jullie hebben afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw minderjarige kind ongeveer gelijk te verdelen. Dit houdt in dat jouw kind in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is.

voorbeeld co ouderschap 2024  

Op de site van de belastingdienst staat het volgende voorbeeld: Jouw kind is 2 dagen per week bij jou en 5 dagen per week bij jouw ex. Maar in de vakanties (12 weken per jaar) is jullie kind volledig bij jouw. Je voldoet hiermee aan de eis omdat jouw kind 164 dagen bij jouw huishouden hoort en 201 dagen bij het huishouden van jouw ex-partner.

Ben je niet het hele jaar co ouder maar wel meer dan een half jaar? Dan is het geen 156 dagen maar wordt naar verhouding herrekend.

 

Meer informatie over de regels van de belastingdienst lees je  Co ouderschap inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

🟣Nu je meer inzicht hebt gekregen in de wereld van co ouderschap en hoe het jou als vader kan helpen om betrokken te blijven bij het leven van je kinderen na een scheiding is het tijd om in actie te komen.

Mediation ouderschapsplan

Als mediator sta ik klaar om je te ondersteunen en te begeleiden. Met mijn 20 jarige ervaring kan ik je helpen bij het opstellen van een effectief co ouderschapsplan dat rekening houdt met jouw specifieke situatie en behoeften.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen voor meer informatie, advies of een persoonlijk consult. Jouw beslissing om betrokken te blijven bij het leven van je kinderen kan een blijvende impact hebben op hun toekomst en welzijn. Laten we samenwerken om dit te realiseren.

neem contact op via onderstaand contactformulier en maak gebruik van mijn gratis kennismakingsgesprek

 

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden