• darkblurbg

Birdnesting: Samenwerken voor het welzijn van de kinderen

Mediator Groningen, birdnesting, co-ouderschap
Gepubliceerd op: 11-05-2023

Als scheidende ouder zit je in een complexe fase van je leven. Er moet veel worden geregeld, je overziet nog niet alle consequenties van de te nemen beslissingen en je maakt je zorgen over de kinderen. Het is moeilijk neutraal te blijven en irritaties te vermijden, maar het belang van de kinderen staat voorop. Je wilt alleen het beste voor hen. Hoe kunnen jullie nu zorgen voor de kinderen? En waar gaat iedereen wonen?

auteur: Gea Bisschop, voormalig scheidingsadvocaat met ruim 20+ jaar ervaring

 

Birdnesting: Samenwerken voor het welzijn van de kinderen

 

Bij ouders die uit elkaar gaan, zie ik vaak dat zij kiezen voor co-ouderschap, waarbij de kinderen evenveel tijd met beide ouders doorbrengen.

Co-ouderschap kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • De ene week wonen de kinderen bij de ene ouder en de volgende week bij de andere ouder, met een vaste wisseldag
  • De ene week wonen de kinderen 3 dagen bij de ene ouder en 4 dagen bij de andere ouder, en de volgende week 4 dagen bij de ene ouder en 3 dagen bij de andere ouder
  • Twee weken bij de ene ouder en vervolgens twee weken bij de andere ouder
  • De ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder rekening houdend met vaste vrije dagen (bijv. als je 4 dagen per week werkt of in ploegendienst werkt)

Het uitgangspunt is dat de kinderen van verblijfplaats moeten wisselen.

 

Birdnesting

Birdnesting is een oplossing die enkele jaren geleden populair werd toen veel stellen die uit elkaar gingen moeite hadden om nieuwe woonruimte te vinden. Ook het verkopen van de voormalige echtelijke woning bleek vaak lastig. Bij bird nesting blijven de kinderen in het huis wonen en wisselen de ouders van verblijfplaats.

 

Ouders willen hun kinderen rust en een stabiele thuisbasis bieden, aangezien er al zoveel verandert door de scheiding.

 

Uit onderzoek, ervaringen en rechtspraak blijkt dat Birdnesting meestal een tijdelijke oplossing is.

 

Er zijn zowel voordelen als nadelen verbonden aan Birdnesting als vorm van co-ouderschap.

Opvallend is dat de voordelen vaak betrekking hebben op de kinderen en de nadelen voornamelijk aan de kant van de ouders liggen.

 

Laten we beginnen met de voordelen Birdnesting:

1-Behoud van vertrouwde omgeving:

Birdnesting stelt kinderen in staat om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven, inclusief hun eigen kamer, speelgoed en vriendjes in de buurt. Dit biedt hen een gevoel van stabiliteit en veiligheid.

2-Gewenning aan de scheiding:

Birdnesting zorgt ervoor dat kinderen geleidelijk kunnen wennen aan de scheiding. Ze ervaren dat hun ouders apart van elkaar leven en elkaar afwisselen in het ouderlijk huis. Dit geeft hen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en vermindert het gevoel van plotselinge verandering.

3-Geen gesleep met spullen:

Omdat de kinderen in hetzelfde huis blijven wonen, hoeven ze niet telkens hun spullen heen en weer te sjouwen tussen de ouders. Dit voorkomt dat ze belangrijke dingen vergeten of achterlaten bij de andere ouder.

4-Stabiliteit voor oudere kinderen:

Voor oudere kinderen die binnenkort gaan studeren, kan birdnesting een ideale tussenoplossing zijn voordat ze “op kamers gaan”. Het biedt hen de mogelijkheid om zich te concentreren op hun studie en zich voor te bereiden op de volgende fase in hun leven.

 

Dit zijn de belangrijkste voordelen, hiernaast kan je nog denken aan:

-het is een tussenoplossing totdat nieuwe woning(en) worden gevonden, waardoor de kinderen niet meermaals hoeven te verhuizen

-tijdens de scheidingsprocedure hoeven de ouders niet meer onder één dak te wonen. Hierdoor zullen spanningen die er eerder waren in huis, voorbij zijn.

-de ouder(s) hoeft niet meteen een beslissing te nemen of ze de woning over willen nemen  of dat deze in verkoop gaat. Ze hebben rustig de tijd dit uit te zoeken.

-het huisdier kan in het huis blijven samen met de kinderen

 

Wat zijn de nadelen van Birdnesting:

1 -Financiële verbondenheid:

Birdnesting vereist dat ouders meerdere woonplekken hebben, wat extra kosten met zich meebrengt. Bovendien blijven ouders financieel verbonden en kan dit leiden tot spanningen en conflicten.

2-Hoop op verzoening:

Omdat er veel contact is tussen de ouders, bestaat het risico dat kinderen gaan hopen op een verzoening tussen ouders. Dit kan hun emotioneel welzijn beïnvloeden en hun acceptatie van de scheiding bemoeilijken.

3-Belemmering van een nieuwe start:

Birdnesting kan het moeilijk maken voor een ouder om een nieuwe liefde in zijn of haar leven toe te laten, omdat deze persoon ook de woning zou delen.

 

Tips voor een succesvolle birdnesting-regeling:

Als je overweegt om Bird nesting toe te passen, is het belangrijk om goede afspraken te maken

  1. Goede afspraken maken over praktische zaken als: wie vult de koelkast; hoe verloopt het schoonmaken; de afwas; de was. Met andere woorden: hoe laat je het huis achter op het wisselmoment. Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken dat jullie een gezamenlijke schoonmaker nemen die het huis schoonmaakt op de dag van het wisselmoment.
  2. wanneer is het wisselmoment. Bijvoorbeeld op vrijdag. Dan kunnen de kinderen eraan wennen dat de ouder er is om hun de komende week te verzorgen en zijn ze er al aan gewend als ze maandag weer naar school moeten. Bijvoorbeeld op maandag. Dan kunnen de kinderen door de week afspraken gaan plannen voor het weekend met de op dat moment aanwezige ouder.
  3. hoe verloopt het wisselmoment. Het is goed om ervoor te zorgen dat irritaties worden voorkomen op dit moment (waar de kinderen bij zijn). Je kan bijvoorbeeld een lijstje maken en deze bij de overdracht afgeven, dan kunnen jullie er op een later moment, zonder de kinderen erbij, de punten bespreken.
  4. Goede communicatie is belangrijk. Bij communicatie per mail of app (korte berichtjes) kunnen er snel misverstanden ontstaan en irritaties. Probeer dat te voorkomen.
  5. afspraken maken over de financiën. En ook hiernaast een afspraak maken over of je samen of apart de belastingaangifte gaat doen. Afspraken over de betaling van de vaste lasten van de woning, en over jullie eigen verblijf, en over de kosten gas, licht, water; de boodschappen. Wie betaalt wat en hoe zit het met kinder- en of partneralimentatie. Op welk adres blijf je ingeschreven, dit heeft gevolg voorfiscaal partnerschap en aftrek hypotheek. Heeft invloed op toeslagen en tegemoetkomingen
  6. Afspreken wanneer jullie gaan evalueren

 

In de praktijk blijkt over het algemeen dat Bird nesting een tijdelijke oplossing is, (bijv. tot 2 jaar) Ouders willen ook verder met de toekomst. Zoals het wonen, een permanent zorg- contactregeling;

 

Kinderen en scheiding . In vogelvlucht kan je lezen wat er voor kinderen geregeld moet worden bij scheiding.

 

Er zijn enkele recente uitspraken over birdnesting.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat, birdnesting geregeld als voorlopige voorziening in de scheidingsprocedure wordt uitgesproken, dus als een voorlopige regeling.

Of de rechtspraak birdnesting alleen kan uitspreken als beide ouders hiermee akkoord zijn is onzeker (casuistisch)

* De rechtbank Noord-Holland beslist op 10 mei 2022 :  ...."  kan geen omgangsregeling vaststellen zoals birdnesting als de overeenstemming tussen de ouders er niet is.

………..”De man heeft ter zitting mondeling verzocht om een regeling te bepalen, waarbij partijen week op/week af in de echtelijke woning verblijven om voor [minderjarige] te zorgen (hierna: birdnestingsregeling).

3.3.

De rechtbank overweegt het volgende.

Hoewel deze situatie zich naar het oordeel van de rechtbank goed leent voor een birdnestingsregeling in afwachting van nader te maken afspraken met behulp van een mediator, is daarover geen overeenstemming bereikt ter zitting. Omdat birdnesting de nodige afstemming tussen partijen vereist, is de rechtbank in het algemeen terughoudend met vaststelling van een birdnestingsregeling, als dit niet door partijen is overeengekomen. De rechtbank zal daarom geen birdnestingsregeling bepalen.

De stelling van de man dat de vrouw haar verzoeken onvoldoende heeft onderbouwd wordt gepasseerd, nu de man ter zitting zelf heeft aangegeven dat hij in november 2021 al kenbaar heeft gemaakt dat hij wil scheiden. De behoefte aan een echtscheiding is aan zijn kant steeds dominanter geworden. De vrouw heeft ter zitting aangegeven dat de fase van ruzie maken voorbij is maar dat zij wel continue op haar tenen loopt en de man erkent dat in zoverre dat ook hij aangeeft dat er tussen partijen in het geheel niet gesproken wordt, behalve als dat moet omwille van [minderjarige] . Het kan niet anders of dit levert tussen partijen een stressvolle situatie op, waarvan [minderjarige] onherroepelijk last zal krijgen. De vrouw is daarom ontvankelijk in haar verzoeken.

 

* De Rechtbank Rotterdam beslist op 6 juli 2022 dat wel Birdnesting opgelegd kan worden ondanks dat instemming van de ouders ontbreekt

……”Tijdens de mondelinge behandeling is met partijen de mogelijkheid besproken dat de man en de vrouw om de week afwisselend bij de minderjarigen in de woning verblijven ( birdnesting ). Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De man heeft verzocht om in het belang van de minderjarigen birdnesting toe te wijzen. De vrouw heeft bezwaar tegen birdnesting , omdat zij dan de rommel van de man moet opruimen. Daarom handhaaft zij haar verzoeken zowel ten aanzien van de minderjarigen als van het uitsluitend gebruik van de woning.

3.1.4.

De rechtbank oordeelt als volgt. De vrouw en de man wonen samen in de echtelijke woning met hun drie minderjarige kinderen. Er is sprake van spanningen tussen partijen in de thuissituatie. De minderjarigen hebben aan de kinderrechter verteld dat zij daar last van hebben. Zij kunnen zich moeilijker concentreren en trekken zich terug. Met partijen acht de rechtbank dat de huidige situatie dan ook niet kan worden gecontinueerd. Vaststaat dat de minderjarigen belang hebben om in de woning te blijven, zodat voor hen zo min mogelijk verandert. De minderjarigen kunnen dan vanuit hun eigen woonomgeving hun school-, sport- en werkactiviteiten continueren. Zowel de man als de vrouw heeft onvoldoende gesteld voor toewijzing van het uitsluitend gebruik van de woning aan één van hen. Gevraagd naar het belang hebben partijen vooral benadrukt wat hun rol in het leven van de minderjarigen is. Partijen hebben allebei een alternatief om tijdelijk en kortdurend te verblijven, maar niet samen met de minderjarigen. Daarom zal de rechtbank in het kader van de voorlopige voorzieningen bepalen dat de minderjarigen in de woning blijven, zonder dat het gebruik van de woning aan één van partijen wordt toegewezen, dus birdnesting . Naar het oordeel van de rechtbank weegt het door de vrouw aangevoerde bezwaar tegen birdnesting niet op tegen het belang van de minderjarigen…….”

 

Conclusie:

 

🟣 Welzijn van de kinderen is meestal de belangrijkste reden om voor Bird nesting te kiezen.

 

Belangrijkste voordelen van Bird nesting voor kinderen zijn

-ze blijven in hun vertrouwde omgeving en veilig huis. Dit biedt stabiliteit en structuur.

-kinderen kunnen rustig aan scheiding wennen; hebben geen/minder last van loyaliteitsproblemen

Belangrijkste voordelen bird nesting voor ouders zijn:

-tijdens scheidingsprocedure/de onderhandelingsfase hoeven ze niet langer onder één dak te wonen

-er hoeven niet gedwongen op korte termijn beslissingen genomen worden over bijv. woonruimte/koopwoning overname of verkoop

 

 

Mediator Groningen: Als je na het lezen van dit stuk vragen hebt neem dan gerust contact met mij op.

Als je met mijn hulp de scheiding wilt regelen en goede afspraken wilt maken dat kan je een (vrijblijvende kennismaking) afspraak maken via het onderstaand

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden