• darkblurbg

UIT ELKAAR GAAN MET KOOPWONING

mediator in Groningen
Gepubliceerd op: 08-06-2019

Samenwoners zonder samenlevingscontract zijn samen hypothecaire lening aangegaan voor niet-gezamenlijke koopwoning. Zij gaan uit elkaar, en nu? Ze zijn samen hoofdelijk aansprakelijk voor schuld.

Samenwoners : uit elkaar gaan met koophuis.

 

Koopwoning en uit elkaar : schuld rustende op woning

Uit elkaar met een gezamenlijke hypothecaire geldlening rustende op de woning van één van beide, kan een groot probleem zijn. De vertrekkende partij wil graag dat de lening van haar/zijn naam af gaat, dat de lening wordt overgesloten of de woning verkocht. Zolang dit niet gebeurd is het nagenoeg niet mogelijk een lening voor jezelf aan te gaan, dus je kan niet zelf een woning kopen. Soms is het zo dat de ander, de eigenaar van de woning, wel wil meewerken maar het hem/haar niet lukt om de lening over te sluiten. Tijdens en na de financiële crises van een aantal jaren geleden een veel voorkomend probleem. 

Is het voortduren van de hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek van de woning van de ex-partner, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Ik geef een recent voorbeeld waarbij de rechter hierover heeft beslist.

uit elkaar gaan met koopwoning

Inge en Erik hebben in 2006 een relatie gekregen. Erik is eigenaar van een koopwoning; Inge is bij hem ingetrokken, Eind 2006 wilden ze een uitbouw aan de woning. Hiervoor hebben zij een aflossingsvrije hypotheek van € 279.500,00  bij de Postbank afgesloten waarbij  Inge als hoofdelijk (mede)schuldenaar heeft meegetekend. In de zomer van 2007 is de relatie verbroken. Inge heeft de woning verlaten en Erik is er blijven wonen.

Inge heeft na verloop van tijd een nieuwe relatie gekregen met wie zij wil gaan trouwen.

In oktober 2016 heeft Inge aan Erik verzocht om eraan mee te werken dat zij ontslagen wordt van haar hoofdelijke verplichting van de hypothecaire lening en als dat niet lukt dan de koopwoning te verkopen.

In november 2016 heeft Erik geantwoord dat hij bereid is tot overname van de hypotheek, maar dat het niet mogelijk is; en hij weigert de woning te verkopen.

Wat nu? Inge is ondertussen getrouwd en wil een appartement kopen, maar dat kan ze niet financieren zolang zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheek van € 279.000,--.

Erik heeft te weinig inkomen om de hypotheek over te sluiten op zijn naam. Als hij de woning verkoopt, krijgt hij met zijn inkomen geen lening om een nieuwe woning te kopen.

Zij komen er samen dus niet uit en Inge besluit in september 2018 om Erik te laten dagvaarden. Nadat Erik schriftelijk heeft gereageerd in de procedure, is er in april 2019 een comparitie gehouden

Comparitie = bijeenkomst op rechtbank waarbij de standpunten worden toegelicht; vragen van de rechter beantwoord en gekeken wordt of ze er nog onderling uit kunnen komen (schikken)

 

Een moeilijke taak voor de rechter. De rechter kijkt wie het meeste belang heeft.

 

Samenlevers uitelkaar met koopwoning : de redelijkheid en billijkheid

Inge vindt dat de rechter, uitgaande van de redelijkheid en billijkheid, moet beslissen dat Erik de woning moet verkopen.

  • Zij zegt ook dat Erik weinig moeite heeft gedaan om de hypotheek over te sluiten en dat hij hiervoor alleen maar bij zijn eigen INGbank is geweest.
  • Verder zegt Inge dat zij en haar echtgenoot willen samenwonen. Haar echtgenoot heeft een appartement gekocht, deze is te klein voor het hele gezin en Inge wil het appartement ernaast kopen. Hoewel haar inkomen voldoende is om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten voor de aankoop van dat appartementje kan dat niet omdat ze voor de hypotheek van Erik instaat.
  • Omdat zij geen hypotheek kan krijgen is de constructie bedacht dat het appartement gefinancierd wordt voor 1/3 lening van haar ouders, 1/3 lening van de ouders van haar echtgenoot en 1/3  lening van haar echtgenoot, maar ze wil graag zelf de woning kopen.
  • *Ook voert ze aan bij de rechter dat als Erik de hypotheek niet meer betaald de bank bij haar zal aankloppen. De rente van de lening is momenteel laag maar als deze weer gaat stijgen kan Erik het niet betalen. Erik heeft een laag inkomen dus het is heel goed mogelijk dat dit gebeurd. Ook als Erik komt te overlijden zal de bank bij haar aankloppen.

Erik vindt dat de rechter uitgaande,  van de redelijkheid en billijkheid,

  • ernaar moet kijken dat hij zich heeft ingespannen om een andere hypothecaire lening te krijgen en om Inge uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan.
  • Herfinanciering van de woning is op basis van zijn inkomen niet mogelijk. Bovendien zou dat alleen maar leiden tot onnodige kosten.
  • Van hem kan niet worden verwacht dat hij zijn woning verkoopt, dat is een te grote inbreuk op zijn eigendomsrecht.
  • Bovendien zal het vinden van een ander huis voor hem na verkoop vrijwel onmogelijk zijn, omdat zijn inkomen thans zeer laag is, ongeveer € 1.000,00 netto per maand.
  • Inge heeft destijds bewust gekozen voor het mede-schuldenaarschap en daarmee heeft zij aanvaard dat deze situatie is ontstaan.
  • Het financieel risico dat Inge loopt is volgens Erik niet groot: de rente is al jaren laag en als Erik komt te overlijden zal bij verkoop alsdan de overwaarde van de woning genoeg zijn om de hypotheek af te lossen

 

Samenlevers en redelijkheid en billijkheid

De rechter zegt dat het zo is dat Erik altijd alleen eigenaar is geweest van de woning. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan een inbreuk gemaakt worden op het eigendomsrecht.

De redelijkheid en billijkheid brengt mee dat Erik en Inge als hoofdelijk schuldenaren en gewezen partners rekening moeten houden met elkaars belangen.

-Erik wil de situatie houden zoals deze nu is.

-Inge wil een nieuwe start maken en een woning kopen voor haar gezin.

De hoofdelijke gebondenheid aan de hypotheek van Erik belet haar dat. Het is wel zo, dat dit de consequentie is van het destijds in 2006 tijdens de kortstondige affectieve relatie tussen partijen aangaan van de overeenkomst, maar inmiddels zijn meer dan tien jaar verstreken.

Het is niet onredelijk  te verlangen dat eens een einde komt aan deze situatie.

*Van belang is dat het momenteel op de huizenmarkt goed loopt. Dit lijkt het moment om de woning te verkopen. Nu zit er een overwaarde in de woning, zodat de hypotheek afgelost kan worden en Erik geld overhoudt; dit helpt hem bij nieuwe huisvesting.

*Daarbij is het financiële risico dat Inge nu loopt, gezien het lage inkomen van Erik, niet gering. En dit terwijl de korte relatie al meer dan 10 jaar geleden is beëindigd. Gezien de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid is handhaving van de huidige situatie onaanvaardbaar.

Rechtbank : de beslissing

De rechter vindt dit alles afwegende dat het belang van Inge zwaarder weegt. Erik moet de woning verkopen.

 

Uit elkaar gaan met koopwoning, zit jij in een soortgelijke situatie? Of heb je hulp nodig bij verdeling van de boedel: Neem dan contact met mij op. Ik ben een ervaren en deskundig adviseur en bemiddelaar familierecht te Groningen met veel ervaring met verdelingskwesties

Contact

Samenwoners uit elkaar met koophuis en hypothecaire lening : Een advies

een advies voor samenwoners: als de koopwoning niet in  gezamenlijk eigendom is en jullie willen samen een hypothecaire lening afsluiten (voor uitbouw; de badkamer, een extra kamer of wat dan ook) denk erover na of je hoofdelijk aansprakelijk wilt zijn voor een schuld waartegenover jij niet een eigendomsrecht hebt. Als je het toch doet, zorg er dan voor dat in een samenlevingscontract of een vaststellingsovereenkomst goed omschreven staat wat er gaat gebeuren als jullie beiden uit elkaar gaat (scheiden of bij overlijden).

Of neem contact met mij op voor een persoonlijk advies.

Meer lezen?

Samenlevers uit elkaar :  Blog

beëindiging samenlevingSamenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie? BLOG

algemene informatie BEËINDIGING SAMENLEVING

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden