• darkblurbg

Investeren in huis partner

vergoedingsrecht samenwoners - mediator Groningen
Gepubliceerd op: 16-04-2023

VERGOEDINGSRECHTEN SAMENWONERS.- Als je samen een toekomst opbouwt, komt het geregeld voor dat de ene partner eigen geld investeert in een goed, welke eigendom is van de andere partner. Krijg je dit geld terug, als je uit elkaar gaat? Heb je een vergoedingsrecht? > met enkele belangrijke tips! Tot slot: informatie over vergoedingsrecht gehuwden

auteur: Gea Bisschop, voormalig scheidingsadvocaat met 20+ jaar ervaring.

 

Ik geef 3 voorbeelden vergoedingsrecht en daarna kan je de juridische regels lezen.

-vergoedingsrecht samenwoners


-vergoedingsrecht bij gehuwden(ook geregistreerd partnerschap)


-vergoedingsrechten samenwoners die (kort )daarna huwen

 

Vergoedingsrecht samenwoners.

Voorbeeld investeren in huis partner

 

Petra en Jan wonen samen, zij kopen in januari 2018 samen een woning. De woning wordt verbouwd voor €60.000,--, Petra betaalt deze verbouwing van geld dat zij op haar spaarrekening had staan. Na enkele jaren is de liefde bekoeld en gaan zij in 2024 uit elkaar. De woning wordt verkocht met winst.

Petra en Jan hebben geen afspraken vastgelegd.

Heeft Petra een vergoedingsrecht?

Nee;

Ik vertel hierna waarom niet.

 

* Hoe ontstaan vergoedingsrechten bij samenwoners?

Als je geld investeert in het huis van je partner ontstaat er een vordering (tot teruggave) op het moment dat je de investering doet.

Een vordering kan verjaren. Een vergoedingsrecht verjaart na 5 jaar!!!

(artikel 3:330BW) De verjaringsperiode start in dit geval op moment betaling (ECLI:NL:GHARL:2021:4553 , rechtsoverwegingen 5.23/5.26)

 

* Een voorbeeld van vergoedingsrecht samenwoners die geen samenlevingscontract hebben waarin een artikel is opgenomen over vergoedingsrechten:

Stel > je let er goed op dat de vordering niet verjaart.

Op welke wettelijke grond kan je het geld terugeisen als de ander (bijvoorbeeld, na beëindiging van de relatie) niet meewerkt?

Dit kan op basis van algemene regels uit het vermogensrecht. Bijvoorbeeld op grond van:

-ongerechtvaardigde verrijking (jij hebt geld geïnvesteerd waardoor de ander is verrijkt).

-op basis van de redelijkheid en billijkheid aangeven en bewijzen dat er recht is op vergoeding (ECLI:NL:GHARL:2021:4553,  RO 5.1 redelijkheid en billijkheid is van toepassing op samenwoners)

-op basis van artikel 3:172 BW stellen dat de ander niet naar evenredigheid heeft bijgedragen in de kosten van de verbouwing

In een procedure zal dan uitgemaakt moeten worden of je een vergoedingsrecht hebt. Zo ja, dan is dit hetzelfde bedrag als je geïnvesteerd hebt. Dus de beleggingsleer is niet bij samenwoners van toepassing.

HR 10 mei 2019; ECLI:NL:HR:2019:707 Geen toepassing van art. 1:87 BW bij samenwoners, maar alleen bij gehuwden Of geregistreerde partners.

 

Mijn tip als er sprake is van vergoedingsrecht bij samenwoners

Op het moment dat je besluit de investering te doen, dan samen afspraken maken en in een schriftelijke overeenkomst vermelden:

- Wanneer krijg je het geld terug?

- Welk bedrag krijg je terug, deel je wel/niet mee in de waardestijging of waardevermindering.

- Welke afspraak maken jullie over de verjaringstermijn?

Het beste is om deze overeenkomst over vergoedingsrecht samenwoners door een deskundige te laten opstellen zodat je ervan uit kan gaan dat het goed geregeld is. Ik help je hier graag bij, dan weet je zeker dat het goed geregeld is.

mediator Groningen   

050-2115140

 

Hoe werkt vergoedingsrecht bij gehuwden?

 

Vergoedingsrecht gehuwden bij beperkte gemeenschap van goederen. Voorbeeld

Agnes en Kees zijn in januari 2018 getrouwd. Zij kopen in februari 2018 een woning. De woning wordt verbouwd voor € 60.000,--. Agnes betaalt de verbouwing van geld dat zij voor het huwelijk al op haar spaarrekening had staan. In 2024 besluiten zij te gaan scheiden en verkopen de woning.

Agnes heeft recht op een vergoeding volgens de beleggingsleer. Dit staat in artikel 87 van boek 1 BW (1:87BW)

 

Hierna vertel ik meer over vergoedingsrechten als je gehuwd bent.

 

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen moet het volgende onderscheid gemaakt worden:

>Voor 1 januari 2018 werd getrouwd in de algehele gemeenschap van goederen

>Na 1 januari 2018 wordt getrouwd in de beperkte gemeenschap van goederen.

 

De algehele gemeenschap van goederen hield in dat op het moment van trouwen alles gemeenschappelijk werd; dus er was geen vergoedingsrecht. Dit kan er alleen zijn als je een apart eigen vermogen had. Dit kon zijn een schenking of nalatenschap waarbij een uitsluitingsclausule was gemaakt. (dat het niet in een gemeenschap van goederen zou vallen)

 

Bij scheiding, als je in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, komt het dus niet vaak voor dat er sprake is van vergoedingsrechten.

Heb je een schenking of een nalatenschap ontvangen waarbij de uitsluitingsclausule is gemaakt, dan moet bij scheiding onderzocht worden of dit geld er nog is en zo niet, waaraan het dan besteed is.

(het kan zijn dat als het aan de huishouding is besteed, dat het verdampt is (geen recht op vergoeding); dit moet uitgezocht worden door een specialist.

 

Bij de beperkte gemeenschap van goederen is er vanaf het moment van trouwen sprake van 3 vermogens; ieder behoudt hetgeen hij/zij had voor het trouwen. Wat tijdens het huwelijk wordt verkregen uit inkomen zal gezamenlijk zijn. Tevens zal een nalatenschap, openvallend na het moment van trouwen, niet in het gemeenschappelijk vermogen vallen.

Het zal bij de beperkte gemeenschap van goederen dus vaak voorkomen dat er sprake kan zijn van vergoedingsrechten.

 

Als je getrouwd bent, gelden de regels van boek 1 van het burgerlijk Wetboek. Er is voor gehuwden een aparte regeling opgenomen voor vergoedingsrechten. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

 

Een vergoedingsrecht verjaart na 5 jaar, echter in de wet bedoeld voor gehuwden, staat dat het vergoedingsrecht niet eerder verjaard kan zijn dan na 6 maanden na ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

 

Een vergoedingsrecht ontstaan voor 1 januari 2012 wordt nominaal vergoed. Je krijgt hetzelfde bedrag terug als je hebt geïnvesteerd.

Een vergoedingsrecht ontstaan na 1 januari 2012 wordt volgens de beleggingsleer vergoed. Je deelt dan evenredig mee in de waardevermeerdering van het goed.

 

➤Voorbeeld vergoedingsrechten samenwoners en daarna getrouwd.

Stel dat Petra en Jan (uit mijn eerste voorbeeld) in 2022 gaan trouwen. De door Petra bekostigde verbouwing betrof een reparatie van de fundering, dus een noodzakelijke verbouwing. Zij gaan na een aantal jaren scheiden en de woning wordt verkocht.

In dit geval heeft Petra recht op vergoeding. Het huwelijk heeft plaatsgevonden binnen 5 jaar na de investering, dus deze is nog niet verjaard.

De vergoeding is een nominaal vergoedingsrecht, want de vordering ontstond op het moment van de investering, zij waren toen nog niet getrouwd en de regels uit het burgerlijk wetboek uit boek 1 was niet van toepassing op ongehuwden. Petra krijgt dus enkel vergoeding van het geld dat zij heeft geïnvesteerd zonder waardevermeerdering.

 

Conclusie vergoedingsrecht :

Het vergoedingsrecht kan voor samenwoners of gehuwden in beperkte gemeenschap van goederen een belangrijke rol spelen bij een scheiding. Het kan ervoor zorgen dat de verdeling van het vermogen op een eerlijke manier gebeurt. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar wie wat heeft bijgedragen tijdens de relatie.

Het is verstandig om bij het begin van het huwelijk al afspraken te maken over eventuele vergoedingsrechten en deze vast te leggen in een contract. Of afspraken vast te leggen omstreeks het moment dat de investering wordt gedaan.

(eigenlijk kan op elk moment deze afspraak gemaakt worden, maar soms kan het effect hebben op de onderlinge relatie; er kan ruzie ontstaan omdat iemand bijv. denkt dat de ander hem/haar niet vertrouwd; een aan te bevelen moment om dit dan vast te leggen is dan ook bij de start van een huwelijk of op moment van investering.)

Tip samenwoners

Voor samenwonenden is het aan te bevelen, dat als zij over meer onderwerpen een afspraak willen in een overeenkomst (bijv. over de kinderen, recht op partneralimentatie, pensioenrechten) om dit in een samenlevingscontract te doen. In veel gevallen kan ik een samenlevingscontract opstellen. Echter wil je een afspraak maken over pensioenrechten dan moet dit in een notarieel contract (de eis van pensioenverzekeraars)

Ook als er geen samenlevingscontract is, kan het voor ongehuwden nog steeds mogelijk zijn om een beroep te doen op het vergoedingsrecht. Het is dan wel belangrijk om goede bewijzen te hebben van de gemaakte afspraken en de bijdragen die zijn geleverd.

Als er sprake is van een scheiding is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

 

🟣 Een scheidingsmediator kan helpen om de vergoedingsrechten in kaart te brengen en te zorgen voor een eerlijke verdeling van het vermogen.

 

Extra tip

Als je in beperkte gemeenschap van goederen huwt is het van groot belang een goede administratie bij te houden.

Goed is om voorafgaand aan het huwelijk te inventariseren en vast te leggen welke bezittingen en schulden ieder heeft.

Ik kan je helpen bij het opstellen van een staat van aanbrengsten.

Vergoedingsrecht samenwoners

Extra opmerking

(er staat in de wet dat als je in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd en je kan niet bewijzen dat een bepaald goed van jou is deze wordt geacht gemeenschappelijk te zijn. Dit probleem kan dus worden voorkomen door een goede staat van aanbrengsten.> Ik help je er graag bij.

 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via onderstaand contactformulier of telefonisch 050-2115140.

Als je een vraag hebt naar aanleiding van dit blog kan je deze ook via het contactformulier aan mij stellen.

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden