• darkblurbg
    mediator of advocaat
  • darkblurbg
    wie schakel je in bij scheiding?
  • darkblurbg
    samen scheiden in het belang van de kinderen

Mediator of advocaat

mediator in Groningen
Gepubliceerd op: 30-01-2023

Wie kan je het beste inschakelen als je gaat scheiden? een mediator of een advocaat?

Je zult je afvragen: wie moet ik voor de scheiding inschakelen? Een advocaat of een mediator ? Wat zijn de kosten? 

◼Welke mogelijkheden tot scheiding zijn er

◼ waarom mijn aanbod kiezen erg aantrekkelijk is; grote expertise voor minder geld.

 

Mediation

Mediation bij scheiding wordt ook wel scheidingsbemiddeling genoemd.

Bij scheidingsbemiddeling ga je samen met een mediator in gesprek om samen tot een oplossing te komen. De scheidingsmediator helpt jullie om in goed overleg tot een oplossing te komen.

Voorwaarden scheidingsmediation:

* Je moet de bedoeling hebben om samen tot afspraken te komen, en erop vertrouwen dat die afspraken door jullie nagekomen zullen worden.

* Als je samen afspraken maakt, heb je een grotere kans dat jullie je er aan zullen houden, dan wanneer een rechter de knoop moet doorhakken.

De scheidingsbemiddelaar is onafhankelijk, onpartijdig en zorgt ervoor dat jullie je verhaal doen en naar elkaar luisteren

De scheidingsmediator zorgt ervoor dat de afspraken die jullie maken op schrift komen en juridisch kloppen.

 

Mediation scheiding nadeel

Als er een disbalans is tussen jullie; als de één de ander in meer of mindere mate overheerst en als er verschil in kennis is, dan kan de mediator scheiding dit verschil niet goed oplossen omdat een scheiding mediator geen advies mag geven (dit is strijdig met de onafhankelijke functie)

Dit nadeel kan opgelost worden door: Overlegscheiding

Overlegscheiding : partijen hebben naast een scheiding mediator ieder een eigen scheidingsadvocaat. Ieder heeft dan in gelijke mate kennis en het maken van oneerlijke afspraken wordt vermeden. De advocaat heeft een beschermende functie voor degene die zich minder sterk of veilig voelt.

Hiervan is echter het nadeel: hogere kosten (3 professionals)

 

Kosten scheiding:

-Soms kan je in aanmerking komen voor overheidssubsidie en toegevoegd worden aan een advocaat of mediator. Je betaalt dan een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor een bij de Raad voor rechtsbijstand aangesloten scheidingsmediator is lager dan de eigen bijdrage voor de hulp van een echtscheidingsadvocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is te vinden op de site van de Raad voor rechtsbijstand.

Je vermogen mag niet hoger zijn dan €31.340 p.p. (peiljaar 2021) en je inkomen (peiljaar 2021) lager dan € 30.000,--voor alleenstaande en € 42.400 voor éénoudergezin. De vermogensgrens i.v.m. resultaat (wat na verdeling voor je resteert) is in 2023 € 16.874 p.p. Als je na verdeling boven de vermogensgrens uitkomt, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken en moet je alsnog het uurtarief van de professional betalen.

Hieronder zie je de doorklik voor:

    eigen bijdrage toevoeging   

-enkele rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden een mediationtraject (zie voorwaarden van je verzekering)

-kom je niet in aanmerking voor een vergoeding van de overheid of je verzekeraar, dan voldoe je een vergoeding op basis van het uurtarief van de professional of een vergoeding op basis van een afspraak voor een vast tarief.

-vaak zijn online scheidings trajecten goedkoper. Je moet echter hierbij veel zelf doen; hoe meer ondersteuning hoe duurder.

 

Waarom zijn advocaten vaak duurder dan een mediator?

De advocaat heeft een universitaire studie gevolgd en daarna de 3 jarige advocatenopleiding. Vervolgens moet de advocaat elk jaar vele cursussen volgen om up to date te blijven.  Diverse advocaten specialiseren zich, bijvoorbeeld in familierecht.  Zij volgen dan een aantal cursussen welke tezamen de opleiding tot familierechtadvocaat vormen. De advocaten die via de Raad voor rechtsbijstand op toevoeging werken voor een familiezaak hebben die opleiding gevolgd. Er zijn familierechtadvocaten die zich hierna nog verder specialiseren.

Een mediator kan, na de basisopleiding waarna deze gecertificeerd is en in het register vermeld, een korte specialisatieopleiding voor familierecht mediator doen.

Het moge duidelijk zijn dat de juridische kennis op het gebied van familierecht bij een familierechtadvocaat diepgaander en gespecialiseerder is dan bij een scheidingsmediator.

Vaak maakt de scheidingsmediator gebruik van een familierechtadvocaat om het convenant en ouderschapsplan te laten controleren.

De echtscheidingsadvocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Omdat deze advocaat (soms) aan te spreken is voor de inhoud van het convenant en het ouderschapsplan wil de advocaat er zeker van zijn dat alles klopt wat er in de documenten staat. De stukken worden immers op naam van de advocaat aan de rechter voorgelegd. Vaak is het zo dat de advocaat de ondertekening van de stukken verlangt op haar/zijn kantoor.

 

🟣Waarom is mijn aanbod financieel gezien aantrekkelijker?

Jarenlange ervaring als familierecht advocaat Groningen en wel sedert 1994; dus de kennis en kunde van de dure advocaat, maar voor een lagere prijs.  

Op mijn kantoor destijds, werkten meerdere advocaten waardoor ik mij sedert het jaar 2000 enkel op familiezaken kon richten; daarvoor deed ik de algemene praktijk.

Ik ben begin 2022 gestopt in de advocatuur. Ik mag nu de titel advocaat niet meer voeren. Echter ik heb natuurlijk nog wel steeds dezelfde kennis en kunde (welke ik natuurlijk nog steeds onderhoud met cursussen en literatuur)

Het is mij opgevallen dat het vaak voorkomt dat een hulpzoeker (net) niet in aanmerking komt voor een overheidssubsidie/toevoeging met een eigen bijdrage, en dus volgens het uurtarief, een deskundige moet inschakelen. Bij scheiden komen er al zoveel kosten op je af, je wilt dan toch besparen.

Echter je bespaart alleen als je écht goede hulp inschakelt. Goedkoop kan soms duurkoop zijn.

Zorgeloos scheiden :

*Scheidingsmediation

Als scheidingsadvocaat Groningen heb ik vele (honderden) echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek behandeld. In overleg maakten we het ouderschapsplan en het convenant. Dit in gesprekken met z’n drieën of in 4 gesprekken als de ander ook een eigen advocaat had.

Dus hoewel ik geen MFN gecertificeerd mediator ben, heb ik al tientallen jaren mediation werkzaamheden  uitgevoerd. In 1994 bestond het beroep scheidingsmediator nog niet. Ik heb in 2000 de vFas-opleiding gevolgd.

Mijn jarenlange ervaring met scheidingen op gemeenschappelijk verzoek: in het gezamenlijk bespreken en tot stand brengen van afspraken, welke neergelegd worden in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, is naar mijn mening even waardevol als een certificaat. Ik ben ervaringsdeskundige. In het kader van de verplichte permanente opleiding in de advocatuur heb ik hiernaast, door de jaren heen, nog diverse cursussen gevolgd betreffende scheidingsmediation.

* Als ex scheidingsadvocaat heb ik hiernaast een ruime proceservaring; heb altijd (en nog steeds) de jurisprudentie bijgehouden en kan op basis daarvan inschatten hoe de rechter zal oordelen als een kwestie aan hem/haar in een procedure wordt voorgelegd.

🟣Zorgeloos scheiden:

Met mij heb je dus de gespecialiseerde kennis van een familierechtadvocaat en de skills van een scheidingsmediator.

Mediation scheiding

Jullie hebben de bereidheid te proberen er samen uit te komen. Ik leg uit welke stukken ik nodig heb en vertel waar je recht op hebt. Jullie zelf geven aan waartoe je bereid bent.  Bij een scheiding met kinderen hou ik de belangen van de kinderen (voor jullie) in de gaten omdat je soms niet weet welke uitwerking een beslissing kan hebben en tevens dat overal aan wordt gedacht.

Dit alles voor de vergoeding van een jurist. (ik voer geen procedures meer omdat ik geen advocaat meer ben)

Goedkoop scheiden

Mijn uurtarief is € 100,-- inclusief BTW. Ik bied een aantal pakketten aan voor scheiding, ouderschapsplan, alimentatie e.d.

online scheiden

De gesprekken zijn telefonisch of per beeldbellen/zoom.

Voor het bij de rechtbank indienen van de scheidingspapieren moet een advocaat ingeschakeld worden. Hiervoor moet het tarief van die advocaat door jou worden voldaan evenals de griffierechten van de rechtbank. Ik kan een advocaat voor je inschakelen uit mijn netwerk of je zoekt zelf een advocaat om de stukken te controleren, te tekenen en  bij de rechtbank in te dienen

Meer informatie hierover op mijn aanbod pagina.

Mediator Groningen: over mij

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden