• darkblurbg

Duur partneralimentatie

partneralimentatie berekenen, mediator Groningen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Het wetsvoorstel Partneralimentatie is op 1 januari 2020 in werking getreden. De wet is geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020) De grootste verandering is de duur partneralimentatie. Ik heb mijn artikel aangevuld in februari 2024.

Duur partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie is de helft van de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar. 

Bijvoorbeeld:

huwelijk 3 jaar maximaal alimentatie 1,5 jaar

huwelijk 8 jaar maximaal alimentatie 4 jaar

huwelijk 12 jaar maximaal alimentatie 5 jaar

 

Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan ook over een kortere termijn worden vastgesteld of afgesproken.

 

Er zijn uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding in hun eigen levensonderhoud te voorzien:

2 uitzonderingen

-langdurige huwelijken

1)Voor langdurige huwelijken ( van 15 jaar of langer ) waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde  de AOW-leeftijd bereikt(dus maximaal 10 jaar).

2)huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan 10 jaren lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieverplichting na 10 jaar;

-huwelijken met jonge kinderen

 in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt.

Duur partneralimentatie als er een zorgtaak is.

In 2023 zijn er verschillende uitspraken geweest waarbij de rechter deze uitzondering heeft uitgelegd, in die zin dat naar de feitelijke situatie is gekeken. Zo wordt er op gelet hoe de zorg voor de kinderen is ingevuld en waar het hoofdverblijf van de kinderen is. De Hoge Raad heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Het is derhalve onzeker wat de duur van het recht op partneralimentatie als er kinderen beneden de 12 jaar zijn. Wordt hierbij uitgegaan van de hoofdregel? Helft van het huwelijk met een max. van 5 jaar of eindigt de termijn als het jongste kind 12 jaar wordt? Het is nu niet duidelijk in de rechtspraak hoe hiermee omgegaan zal worden. Het is dus van belang dat in een situatie als deze in een mediation een afspraak wordt gemaakt over de duur van de partneralimentatie.

 

Verlenging duur partneralimentatie

In uitzonderlijke/schrijnende situaties is er voor de rechter een mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule). In dat geval moet, vóór afloop van de termijn een verzoek ingediend zijn bij de rechtbank inhoudende een beroep op de harheidsclausule.  

Het zal t.z.t blijken hoe de rechter met het beroep op de hardheidsclausule omgaat. De eerste zaken zullen de komende 5 jaar meer duidelijkheid geven. Deskundigen vermoeden  dat de rechter hier soepeler mee om zal gaan dan met gevallen vóór 1 januari 2020.

Ik adviseer minimaal een half jaar voordat de termijn is afgelopen bij een deskundige te informeren of beroep op de hardheidsclausule mogelijk is.

Je kan ook eerder informeren (in sommige gevallen zal je een dossier moeten aanleggen waarin de sollicitaties, afwijzingen e.d. worden verzameld. Welke pogingen er zijn ondernomen om een betaalde baan te vinden)

Is bij de eerste aanvraag partneralimentatie reeds mogelijk tevens een verlenging van de termijn te vragen?

Bijvoorbeeld: de vrouw zal 78 jaar zijn als de termijn van 5 jaar eindigt. Ze moet dan weer een lange procedure met de daarbij behorende kosten. Ze doet in de scheidingsprocedure t.a.v. het verzoek vaststelling partneralimentatie tevens een beroep op de hardheidsclausule en verzoekt de termijn alvast op 10 jaar te zetten. Het Hof geeft echter aan dat er geen wettelijke basis is voor het op voorhand reeds verlengen van de alimentatietermijn op het moment van de eerste definitieve vaststelling.

Deze uitspraak van het Hof is van oktober 2023. Er is geen cassatie ingesteld.

 

 

Wil je meer algemene informatie lezen over partneralimentatie?

of de 6 veelgestelde vragen over partneralimentatie?

Heb je vragen of hulp nodig van een deskundige ? 🟣Wil je een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek ? Zoek dan zelf een geschikte datum en tijdstip in mijn agenda en reserveer deze.

Ik heb veel alimentatiekwesties behandeld en hou de ontwikkelingen in de jurisprudentie bij: Je kan ook een kennismakingsgesprek bij mij boeken via 050-2115140 of via 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden