• darkblurbg

Afzien van partneralimentatie

afzien van partneralimentatie, mediator Groningen
Gepubliceerd op: 11-11-2019

AFZIEN VAN PARTNERTNERALIMENTATIE kan dat? 2) Kan je voorafgaand aan het huwelijk al afstand doen van partneralimentatie? 3) Hoe zit het dan met een bijstandsuitkering? Wat is bijstandsverhaal? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen en tenslotte een voorbeeld.

Afzien van partneralimentatie

Partneralimentatie na scheiding, hier kan je van afzien. Dit staat in de wet in artikel 1:158 BW. In de scheidingsprocedure kunnen ex-partners afspreken over en weer geen partneralimentatie te vragen. Ze leggen dit vast in een scheidingsconvenant. De afspraken die ze hebben vastgelegd werken tussen hun beiden.

Voor alle duidelijkheid: het gaat in dit artikel over partneralimentatie bij echtscheiding en bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Alleen in deze gevallen is het wetsartikel 1:158 BW van toepassing.

(Dit wetsartikel is dus niet van toepassing als je samenwonend bent en in een samenlevingscontract afspraken hebt gemaakt over partneralimentatie bij het uiteen gaan. Dit blog artikel heeft geen betrekking op samenwonenden)

 

Afzien van partneralimentatie , voorafgaand aan het huwelijk. Kan dat?

In 1980 heeft de Hoge Raad al uitgesproken dat je niet voorafgaand aan het huwelijk, huwelijks voorwaarden kunt opstellen waarbij er sprake is van afstand doen van partneralimentatie.

In november 2022 heeft de Hoge Raad nogmaals een uitspraak gedaan over een dergelijke kwestie. Echter de Hoge Raad blijft erbij dat het niet mogelijk is bij huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk, reeds afstand te doen van partneralimentatie.

Volgens de wet kunnen enkel echtgenoten in de zicht van een echtscheiding dergelijke afspraken maken. De wet spreekt dus van echtgenoten, dus al getrouwd.  Dit kan alleen in de toekomst veranderen, als er een wetswijziging hierover komt.

 

Nihilbeding partneralimentatie

Dus alleen als je in het zicht van de echtscheiding afspraken vastlegt, over afzien van partneralimentatie, in een echtscheidingsconvenant, ook wel nihilbeding genoemd, is dit geldig.

 

Er is echter een uitzondering.

 

Afzien van partneralimentatie en Bijstandsverhaal

De afspraak in een scheidingsconvenant waarbij is afgezien van partneralimentatie werkt tussen jullie beiden. Er is geen derdenwerking. Dit betekent dat je tegenover anderen  geen beroep kan doen op de tussen jullie gemaakte afspraak.

Heb je een ex-partner, die te weinig inkomen heeft en aangewezen is op een bijstandsuitkering? Dan moet je er rekening mee houden dat de gemeente de verleende bijstand op jou gaat verhalen. De gemeente heeft niets te maken met de afspraak tussen jou en jouw ex-partner dat je over en weer afziet van partneralimentatie. 

Draagkracht alimentatie bijstand

De gemeente zal financiële gegevens bij jou opvragen en een draagkrachtberekening maken. De regels die hier worden toegepast zijn dezelfde als bij een alimentatieberekening.

 

Verhaalsbijdrage sociale dienst

Ben je het niet eens met de berekening van de gemeente? Dan zal de gemeente een procedure bij de rechtbank moeten starten. In deze procedure kan je jouw verweren naar voren brengen. Dit kan nadat je een advocaat hebt ingeschakeld.

De gemeente kan de verhaalsbijdrage met terugwerkende kracht vragen. Echter als zij jou benaderen voor een verhaalsbijdrage  en jullie er onderling niet uitkomen dan moet de gemeente de procedure starten. Het is voorgekomen dat de gemeente hier lang mee wachtte. De rechters hebben toen aangegeven dat in zo’n geval de ingangsdatum van de verhaalsbijdrage niet verder terug mag liggen dan een halfjaar.

 

draagkracht alimentatie bijstand :  kinderen

Als jij en jouw ex-partner samen kinderen hebben; of als je het kind hebt erkend (zie onderstaande uitspraak) tijdens de relatie, dan kan de gemeente ook de kosten van de kinderen verhalen. De wijze van berekenen is hetzelfde als bij de berekening van kinderalimentatie , zoals bijv. de behoeftetabel.

 

draagkracht alimentatie bijstand: ex-partner en kinderen

Als gemeente zowel voor de kinderen als jouw ex-partner een bijstandsuitkering verleend, zal de bijstandsverhaal  waarschijnlijk jouw gehele draagkracht voor alimentatie omvatten. De duur van de verhaalsbijdrage is net zo als bij alimentatie voor de kinderen totdat ze geen bijstandsuitkering meer hebben (21 Jaar) Voor de ex-partner moet gekeken worden naar de nieuwe wettelijke regels hieromtrent zoals per 1januari 2020 is veranderd. Over het algemeen is de maximum duur 5 jaar of zolang tot het jongste kind 12 jaar is. Meer hierover kan je lezen in mijn

blog   hoelang partneralimentatie.

 

AFZIEN VAN PARTNERALIMENTATIE , is dit definitief?

Als je hebt afgesproken dat jullie over en weer afzien van partneralimentatie omdat jullie op het moment van het maken van de afspraak voldoende inkomsten hebt; hoe zit het dan als dit veranderd.

In de wet staat dat bij wijziging van omstandigheden van deze afspraak afgeweken kan worden. Je kan dan denken aan bijv een wijziging in inkomen door ontslag of wijziging van woonlasten.

In een dergelijk geval kan de rechter een bedrag aan partneralimentatie opleggen.

 

Partneralimentatie en niet-wijzigingsbeding

Als er in het scheidingsconvenant bij de afspraak over afzien van de partneralimentatie staat, dat jullie hebben afgesproken dat deze afspraak later niet gewijzigd kan worden "het niet-wijzigingsbeding". Dan is het bijna niet mogelijk om de rechter een wijziging te vragen.

Dit kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties: 

- Het moet dan een situatie zijn, die je bij het maken van de afspraak niet kon voorzien.

- En deze situatie maakt het naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als je aan dit niet-wijzigingsbeding wordt gehouden.

 

mediator Groningen :

heb je vragen over Afzien van partneralimentatie ? Wil je na de scheiding geen partneralimentatie betalen en dat dit goed word vastgelegd in een scheidingsconvenant Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het maken van convenanten bij scheiding

Wil je eerst meer weten over mijn aanbod, mediator Groningen

Een vrijblijvend kennismakingsafspraak kan je ook boeken via het contactformulier of per telefoon 050-2115140

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden