• darkblurbg

Afzien van partneralimentatie

bijstandsverhaal advocaat Groningen
Gepubliceerd op: 11-11-2019

Afzien van partneralimentatie kan dat? Hoe zit het dan met een bijstandsuitkering? Wat is bijstandsverhaal? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen en tenslotte een voorbeeld.

Afzien van partneralimentatie

Partneralimentatie na scheiding, hier kan men van afzien. In de scheidingsprocedure kunnen ex-partners afspreken over en weer geen partneralimentatie te vragen. Ze leggen dit vast in een scheidingsconvenant. De afspraken die ze hebben vastgelegd werken tussen hun beiden.

Er is echter een uitzondering.

 

Bijstandsverhaal

Heeft u een ex-partner die te weinig inkomen heeft en aangewezen is op een bijstandsuitkering? Dan moet u er rekening mee houden dat de gemeente de verleende bijstand op u gaat verhalen. De gemeente heeft niets te maken met de afspraak tussen u en uw ex-partner dat u over en weer afziet van partneralimentatie.

 

Hoogte bijstandsverhaal

De gemeente zal financiële gegevens bij u opvragen en een draagkrachtberekening maken. De regels die hier worden toegepast zijn dezelfde als bij een alimentatieberekening.

 

Verhaalsbijdrage sociale dienst

Bent u het niet eens met de berekening van de gemeente? Dan zal de gemeente een procedure bij de rechtbank moeten starten. In deze procedure kunt u uw verweren naar voren brengen. Dit kan nadat u een advocaat heeft ingeschakeld.

De gemeente kan de verhaalsbijdrage met terugwerkende kracht vragen. Echter als zij u benaderen voor een verhaalsbijdrage  en u er onderling niet uitkomen dan moet de gemeente de procedure starten. Het is voorgekomen dat de gemeente hier lang mee wachtte. De rechters hebben toen aangegeven dat in zo’n geval de ingangsdatum van de verhaalsbijdrage niet verder terug mag liggen dan een halfjaar.

 

Bijstandsverhaal en kinderalimentatie

Als u en uw ex-partner samen kinderen hebben; of als u het kind heeft erkend (zie onderstaande uitspraak) tijdens de relatie, dan kan de gemeente ook de kosten van de kinderen verhalen. De wijze van berekenen is hetzelfde als bij de berekening van kinderalimentatie , zoals bijv. de behoeftetabel.

 

Verhaalsbijdrage bijstand

Als gemeente zowel voor de kinderen als uw ex-partner een bijstandsuitkering verleend, zal de verhaalsbijstand  waarschijnlijk uw gehele draagkracht voor alimentatie omvatten. De duur van de verhaalsbijdrage is net zo als bij alimentatie voor de kinderen totdat ze geen bijstandsuitkering meer hebben (21 Jaar) Voor de ex-partner is dit maximaal 12 jaar; dit verandert per 1 januari 2020 voor nieuwe gevallen.

 

Onderhoudsplichtig door erkenning

In maart 2019 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in een kwestie waarbij de gemeente een verhaalsbijdrage vroeg aan een man die een kind had erkend. De partners hebben een korte relatie gehad. Tijdens de relatie heeft de man het kind van de vrouw erkend (was niet zijn natuurlijk kind). De gemeente wilde de bijstand verhalen op de man omdat hij het kind erkend heeft. De man heeft verweer gevoerd. De rechtbank vond ook dat er in dit geval zulke bijzondere omstandigheden waren dat de berekening/verdeling draagkracht aangepast werd.

De man was niet de biologische vader en maar kort, nog geen jaar, in het leven van het kind geweest. Nadat de partners uit elkaar gingen had de man het kind niet meer gezien. Hij heeft nog in een procedure geprobeerd om de erkenning te laten vernietigen maar dit is niet gelukt.

 De man had ook nog andere wel biologische kinderen. De rechtbank vond het niet redelijk om, in dit geval, de draagkracht van de man gelijk te verdelen over alle kinderen. De rechtbank heeft toen de minimale bijdrage van € 25,-- voor het erkende kind vastgesteld.

ECLI:NL:RBMNE:2019:1194

 

Advocaat Familierecht Groningen : heeft u vragen over verhaalsbijdrage ?  of over Afzien van partneralimentatie ? 

 

contactformulier