• darkblurbg

Mag een ouder afzien van betaling kinderalimentatie? Is kinderalimentatie verplicht?

kinderalimentatie verplicht, mediator Groningen, mediator scheiding, mediator scheiden, draagkrachtberekening, alimentatieberekening, berekening
Gepubliceerd op: 02-03-2019

-* Kinderalimentatie berekenen bij co-ouderschap -* Kinderalimentatie verplicht ? -* Mag een vordering kinderalimentatie weggestreept of verrekend worden met een vordering uit boedelverdeling?

Kinderalimentatie verplicht ?

Kinderalimentatie is van openbare orde; mag je dan toch zelf weten wat je als onderhoudsplichtigen overeenkomt?

In de praktijk hoor ik af en toe de vraag: " kunnen wij, als ouders,  over en weer afzien van kinderalimentatie?  Zij hebben dan gehoord dat je wel van partneralimentatie mag afzien en denken dan dat dit ook bij kinderalimentatie kan. Hun redenering is: "wij mogen toch zelf weten wat wij overeenkomen?"

Ook heb ik geregeld de vraag gehoord of de betaling van kinderalimentatie niet weggestreept kan worden tegen een vordering uit de verdeling van de boedel.

Een voorbeeld waar deze vragen in worden beantwoord behandel ik hieronder:

* Is kinderalimentatie verplicht ?

* Mag de vordering kinderalimentatie verrekend worden met vordering voortvloeiende uit de boedelverdeling?

Jan en Ans hebben samen 3 kinderen waarover ze het gezamenlijk gezag hebben, zij gaan uit elkaar in 2013, de kinderen zijn dan 7, 5 en 3 jaar oud.

In het ouderschapsplan dat zij hebben opgesteld staat de volgende co-ouderschapsregeling:

  • -de kinderen hebben hoofdverblijf bij de ouder die de meeste fiscale voordelen zal hebben
  • -de co-ouderschapsregeling (de verdeling van de dagen en per week om en om)
  • -kinderbijslag en toeslagen voor kinderen worden gestort op de kinderrekening. Hiervan worden de kosten van de kinderen betaalt

In september 2018 verzoekt Jan aan de rechter om het ouderschapsplan te wijzigen:

  • *hij wil kinderalimentatie van Ans ontvangen
  • *hij wil dat de afspraken over de kinderrekening stopgezet worden
  • *hij zal alle kosten voor de kinderen voldoen zodra hij kinderalimentatie van Ans ontvangt.

Kinderalimentatie verplicht  ?

Op grond van artikel 1:400 lid 2 BW is een overeenkomst nietig waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien. De rechter constateert dat Ans en Jan niet de hoogte van een bedrag aan kinderalimentatie hebben afgesproken, dus acht de overeenkomst nietig.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap berekenen

De rechter zal daarom berekenen hoeveel zowel Jan als Ina moeten bijdragen in de kosten van de kinderen. Uit de draagkrachtberekening blijkt voor Jan zijn draagkracht € 147,-- en voor Ina € 1284,--. De rechter heeft de behoefte van de 3 kinderen op € 1368,-- berekend. Uit de vergelijking blijkt dat Jan €141,-- en Ina € 1227,-- kan bijdragen in de behoefte van de kinderen.

Jan heeft op grond van de co-ouderschapsregeling de kinderen diverse dagen bij zich daarom wordt voor zorgkosten 35% van de behoefte van de kinderen afgetrokken.  479 – 141 = 338 : 3 kinderen = 113,-- per kind. Ina moet aan Jan € 113,-- per kind per maand gaan voldoen.

Mag de vordering kinderalimentatie verrekend worden met vordering voortvloeiende uit de boedelverdeling?

Ans vraagt de rechter in deze procedure om haar toestemming te verlenen om het bedrag dat zij aan kinderalimentatie zal moeten betalen  te mogen verrekenen met de schuld van Jan aan haar wegens de schuld van €20.000,-- zoals in hun echtscheidingsconvenant beschreven; dit was een schuld voortvloeiende uit de verdeling van de echtelijke woning.

Ans en Jan hadden in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat Jan de schuld van 20.000,-- in 17 jaarlijkse termijnen van € 1200,--  +rente aan Ans zal aflossen. Ans wil het bedrag van € 1200,-- jaarlijks aan Jan schenken.

Zij hebben afgesproken dat Jan in dat geval geen bijdrage van Ans zal vragen in de kosten van de kinderen.

Zij hebben ook in het convenant vermeld dat ze weten dat deze afspraak wettelijk gezien niet mag. Ze hebben het gedaan omdat ze steeds opnieuw discussies kregen over het inkomen en de verdiencapaciteit van Jan en zijn draagkracht. Om verdere problemen te voorkomen hadden ze deze afspraak/de uitruil maar gemaakt. Zij hebben ook een non-wijzigingsbeding afgesproken.

Kinderalimentatie en verrekening

Ina heeft de rechter in deze procedure gevraagd om de vastgestelde kinderbijdrage  van € 113,-- per kind per maand, te verrekenen met de schuld van Jan aan haar uit hoofde van de voormalige echtelijke woning.

Verrekening is mogelijk bij wederkerig schuldenaarschap (6:127 lid 2BW)

De Hoge Raad heeft in 1997 uitgesproken dat de ouder gerechtigd is tot kinderalimentatie; ook al is deze alimentatie bedoeld om aan te wenden ter voldoening van de kosten kinderen.

Op grond van artikel 6:2 BW is verrekening naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Verrekening met kinderalimentatie wordt in beginsel onaanvaardbaar geacht nu dit ten koste van de kinderen gaat, tenzij er voldoende draagkracht overblijft om te voorzien in de kosten van kinderen. Dat is hier niet zo. Jan moet 479 in de behoefte van de kinderen voorzien hij heeft slechts ruimte voor 141, als hij geen alimentatie van 338 ontvangt dan worden de kinderen de dupe ervan. Hij kan dan aan de kinderen niet besteden wat ze nodig hebben. Daarom kan in dit geval geen verrekening plaatsvinden.

(uitspraak rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht van 12 februari 2019)

 

Dus verrekening mag alleen als er voldoende draagkrachtruimte is om in de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. De kinderen mogen niet de dupe worden. Is er voldoende financiële ruimte dan mag het dus wel.

G R A T I S !

Ik heb een E-Book geschreven:

Slimme stappen naar Eerlijke Kinderalimentatie

Wil je dit gratis e-book hebben?

Ja ik wil dat boek!

 

 

Vragen over alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie of de bijdrage in het levensonderhoud van een jongmeerderjarige  ? neem dan gerust contact met mij op.

 

Meer informatie over alimentatie vindt u als u op onderstaande buttons klikt:

alimentatie

 

Blog  kinderalimentatie   * Hoe lang moet u voor uw kinderen betalen volgens de Nederlandse wet en jurisprudentie?

 

Blog  kinderalimentatie   *Vaststelling kinderalimentatie na echtscheiding. Hoe wordt dit berekend als de vader in zijn nieuwe relatie ook kinderen heeft die hij heeft erkend.

 

Blog kinderalimentatie   *Is kinderalimentatie van openbare orde? In hoeverre mag de rechter afwijken van een partijafspraak die in de aanloop naar de procedure is gemaakt?

 

Blog kinderalimentatie  *de berekening

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden