• darkblurbg

scheiden op latere leeftijd

scheiden op latere leeftijd, wanneer scheiden, midlife crises
Gepubliceerd op: 06-09-2023

Scheiden na 55 is een realiteit die een groeiend aantal mensen in hun latere jaren tegenkomen, dit brengt veel zorgen en vragen met zich mee. Ik wil je hierbij steun bieden

Het leven heeft een manier om ons te verrassen, zelfs als we denken dat we alles al hebben meegemaakt. Na jaren van samen zijn, het opbouwen van herinneringen en het doorstaan van levensuitdagingen, kunnen sommige stellen geconfronteerd worden met een van de meest ingrijpende en onverwachte beslissingen van hun leven: Scheiden op latere leeftijd.

 

Scheiden op latere leeftijd is een complexe en emotionele reis, en als je dit leest, ben je misschien zelf in zo’n situatie beland of ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen. Het is begrijpelijk dat dit een ingrijpende beslissing is die vragen en zorgen met zich meebrengt.

 Als ervaren scheidingsmediator begrijp ik de vragen en zorgen waarmee mensen ouder dan 55 jaar te maken kunnen krijgen wanneer ze besluiten uit elkaar te gaan. Het is een levensfase waarin veel aspecten samenkomen: emotionele, financiële en juridische overwegingen. Het is mijn doel om jou daarbij te helpen bij het begrijpen van deze complexe situatie en je te voorzien van de kennis die je nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen.

 

Gevolgen scheiding op latere leeftijd

Scheiden op latere leeftijd ; hierbij spelen andere zorgen dan bij dertigers die gaan scheiden. Het inkomen na scheiding, verdeling pensioen, wat doen we met de koopwoning, zijn belangrijke vragen die opkomen.

Uit onderzoek blijkt dat er de laatste jaren een stijging is in het aantal scheidingen van mensen boven de 50 jaar. Hoe komt dit?

-Aan de ene kant worden we ouder en blijven langer vitaal en gezond.

Stellen blijven soms bij elkaar totdat de kinderen gesetteld zijn. Daarna denken ze erover na hoe ze samen of alleen verder willen gaan. Veel reizen; samen met vrienden op stap of toch meer dingen apart van elkaar doen.

Dit speelt ook vaak na pensionering. Dan moet ook de levenswijze aangepast worden. Doe je als vrouw de dingen nog alleen, zoals je voor de pensionering van je man deed of gaan jullie de dingen samen doen. Zijn jullie het erover eens welke dingen jullie samen doen. Of blijkt dat je erg uit elkaar bent gegroeid.

-Aan de andere kant scheiden omdat het gevoel weg is na verloop van jaren. Je hebt nu nog een leven voor je. Hoe wil je verder gaan met je leven; het kan zijn dat jullie ieder hier een andere gedachte over hebt.  Dit kan voorkomen bij een midlife crisis vrouw of de midlife crisis man.

Misschien hebben jullie tevergeefs relatietherapie geprobeerd.

Zo zijn er diverse oorzaken waarom een huwelijk spaak loopt.

 

Midlife crisis man en scheiding

Je kan denken liefde overwint alles ; maar het kan blijken dat ontevredenheid over het huidige leven en de wens het verdere leven anders in te richten overwint. Je denkt het kan nu nog; nu of nooit.

De symptomen van de midlife crisis man:

  • een nieuw levensdoel nastreven
  • heimwee naar vroegere leven
  • opeens meer aandacht voor uiterlijk (kleding, sporten e.d.)
  • ondoordachte dingen doen zoals, aanschaffen van dure dingen als sportauto, boot; plotseling van werk veranderen enz.
  • Het omgaan met midlife crisis is zwaar.

Heb je besloten vanwege de midlife crisis man uit elkaar te gaan en te scheiden dan heb ik een tip (zie hieronder bij scheidingsmelding).

 

Ik wil scheiden      

De scheidingsmelding.

Je beslist zelf niet van de ene op de andere dag dat je wil scheiden  na 20 jaar huwelijk. Hieraan gaan een aantal verwerkings-fases vooraf, voordat je deze beslissing accepteert. Voor je partner kan je beslissing totaal onverwacht zijn. Of het kan zijn, dat ze niet meer had verwacht dat het huwelijk, door de lange duur, op deze leeftijd nog in een scheiding zou eindigen.

Het samen bespreken van de scheiding en de afspraken die gemaakt moeten worden, lukt beter als jullie beiden al enigszins hebben aanvaard dat jullie uit elkaar gaan.  Hoe meer beiden het feit dat jullie apart verder gaan hebben aanvaard, hoe beter het mogelijk is de gevolgen van de scheiding samen te bespreken, met behulp van een scheidingsmediator.

Het op redelijk goede voet uit elkaar gaan, is ook belangrijk voor jullie kinderen. Het zal voor hen ook een schok (kunnen) zijn dat jullie uit elkaar gaan. Goede afspraken maken over hoe jullie omgaan met verjaardagvieringen van kinderen en kleinkinderen en andere familie- en of vriendenbijeenkomsten; of jullie daar beiden bij aanwezig zijn of niet enz.

Bij voorkeur wordt voorkomen dat er een vechtscheiding ontstaat waarbij de kinderen zich gedwongen voelen de kant van of hun moeder of hun vader te kiezen. De afspraken maken onder begeleiding van een scheidingsmediator, voorkomt dit zoveel mogelijk.

 

Onmisbare hulp bij scheiding

Als je gaat scheiden ga je door een emotionele rollercaoster, door emoties kan het lastig zijn om het geheel te overzien. Het is dan fijn om een checklijst te hebben van de 11 stappen die je moet doorlopen om tot scheiding te komen. Je kan deze checklist gratis van mij krijgen, zodat je de stappen overzichtelijk op een rijtje hebt

Ja, ik wil de gratis checklist 

 

Scheiden op oudere leeftijd        Wat moet je regelen bij een scheiding

Scheiden waar te beginnen:

-Scheiding aanvragen : de scheidingsmediator helpt bij het maken van afspraken en verwerkt de afspraken in een scheidingsconvenant en maakt eventueel een berekening voor partneralimentatie. Deze overeenkomst wordt samen het echtscheidingsverzoek aan de rechter voorgelegd. Je hoeft niet zelf naar de rechter. Binnen 4-8 weken spreekt de rechter de echtscheiding uit.

Ik heb gemerkt dat bij scheiden op latere leeftijd de stellen zich het meest zorgen maken over:

-Inkomen: Pensioen en alimentatie

-wonen: huis en hypotheek

-bezittingen: verdelen vermogen

-emotionele aspecten: de banden met (klein)kinderen

Deze aspecten zal ik hierna beknopt uitwerken. Andere kwesties samenhangend met scheiding staan elders op mijn website. Stappen bij scheiding

 

Pensioen en alimentatie

Afhankelijk van jullie leeftijd heb je op dit moment al pensioen of binnen afzienbare tijd.

Volgens de Wet Pensioenverevening (huwelijken gesloten na 1 mei 1995) wordt het tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen verevend bij scheiding. Ieder krijgt de helft van deze opgebouwde pensioenrechten. Als er, binnen 2 jaar, bericht wordt gezonden aan de pensioenverzekeraar krijg je een eigen recht op uitbetaling, zodra je ex de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Tevens is er meestal recht op nabestaandenpensioen.

 

Als er een tijdsperiode zit tussen nu en de pensioengerechtigde leeftijd, dan kan het zo zijn dat degene die geen of weinig eigen inkomen heeft, recht heeft op partneralimentatie. De duur van het recht op partneralimentatie is afhankelijk van duur huwelijk en de aantal te overbruggen jaren tot uitbetaling pensioen. 

In dat geval berekent de scheidingsmediator welk gezinsinkomen jullie hadden/hebben, 60 % hiervan is de behoeftegrens. Van deze behoeftegrens wordt afgetrokken  wat jezelf kan verdienen, dit is de behoeftigheid. Uit een draagkrachtberekening blijkt wat er betaald kan worden aan alimentatie, dit is niet hoger dan de berekende behoeftigheid.   Desgewenst kan nog een inkomensvergelijking worden gemaakt, zodat ieder van jullie evenveel overhoudt om van te leven en dat het niet zo is dat degene die alimentatie ontvangt het beter heeft dan degene die alimentatie moet betalen.

In overleg kunnen er andere afspraken worden gemaakt en vermeld in het scheidingsconvenant.

 

Partneralimentatie Pensioen

Als je partneralimentatie ontvangt en na verloop van tijd komt het pensioen tot uitbetaling, dan moet er op dat moment gekeken worden hoe deze rekensom uitvalt ten opzichte van de behoefte/behoeftigheid aan een partneralimentatie. Het kan dan zijn dat het gevolg is dat de partneralimentatie geheel of gedeeltelijk wordt verminderd.

Hierover wordt in het scheidingsconvenant een afspraak opgenomen.

 

De afspraak over partneralimentatie kunnen jullie maken zoals je die wenst, er kan ook van worden afgezien (vaak niet terug te draaien). Het is wel belangrijk dat je je hier goed over laat voorlichten.

De afspraak over pensioenrechten moet ook zorgvuldig overwogen worden. Meer over pensioenrechten in mijn blog: Pensioen na scheiding

 

Wonen na scheiding

Huis en hypotheek. Vaak is het zo dat jullie op deze leeftijd al langere tijd in het huis hebben gewoond en de kinderen er zijn opgegroeid. Ook zal het vaak zo zijn dat het huis grotendeels of geheel is afbetaald. Je bent gesetteld in de buurt. Hoe het ook zij. Een beslissing over de woning zal een moeilijke beslissing zijn. Het beste is niet te veel het emotionele aspect te laten meespelen maar onder begeleiding van de scheidingmediator het zakelijke aspect de overhand te laten hebben.

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd moet alles bij helfte worden verdeeld; zo ook de waarde van de woning.

Als een van beiden de woning overneemt, zal de overwaarde van de woning aan de ander moeten worden uitbetaald. Het is de vraag of dit gefinancierd kan worden. Het wordt moeilijker een nieuwe hypotheek af te sluiten naarmate je ouder word.

Als de woning wordt verkocht en jullie de helft van de overwaarde ontvangt dan speelt ook de vraag, waar je dan gaat wonen. Ga je kopen of huren. Kan je nog een lening krijgen? Partneralimentatie Pensioen speelt hierbij een rol.

 

Boedelverdeling scheiding.  

Vermogen verdelen

In gemeenschap van goederen getrouwd zijn betekent over het algemeen dat alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden. Er kunnen uitzonderingen zijn als een van beiden een gift of nalatenschap met een uitsluitingsclausule heeft ontvangen. De scheidingsmediator zal dit met jullie bespreken.

Ben je onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan zullen de voorwaarden afgewikkeld moeten worden. De scheidingsmediator begeleid jullie hierin. De afspraken worden in het scheidingsconvenant opgenomen. Samen inventariseren welke bezittingen en eventuele schulden er zijn. Als een bezitting bewust wordt verzwegen en dit wordt later ontdekt; dan is volgens de wet het gevolg hiervan dat de gehele waarde aan de ander toekomt.

 

Testament aanpassen

Als je gaat scheiden is het goed om je testament na te (laten) kijken of er iets veranderd moet worden.

 

Hoe verder na scheiding

Gescheiden en dan. 

Als de scheiding zonder problemen is verlopen, is de kans groter dat jullie de gezamenlijke vrienden kunnen behouden en dat de relatie met de kinderen en kleinkinderen weinig invloed van de scheiding ondervindt.

Probeer de nieuwe situatie als uitdaging te zien en bouw een nieuw leven op zodat je van een prettige oude dag kunt genieten. We worden allemaal vaak gezond ouder van leeftijd dan bijvoorbeeld onze ouders. Er zijn mensen die op hun negentigste nog de wereld rondreizen en genieten.

Lukt dit niet meteen dan kan je de ondersteuning van een coach/therapeut inschakelen totdat het je wel zelf lukt.

 

Heb jij,  of heeft je partner, of hebben jullie samen het besluit genomen te gaan scheiden op latere leeftijd. (Sommigen noemen het de grijze scheiding ). Dan is het goed, ervaren en deskundige hulp en begeleiding in te schakelen. Iemand die juridisch goed is onderlegd en jullie helpt middels bemiddeling tot overeenstemming te komen, waarbij de verhoudingen zo goed mogelijk blijven en de afspraken naar wens worden gemaakt. Bij mediation heb je de uitkomst zelf in de hand. Heb je een bekwame scheidingsmediator nodig, neem dan contact met mij op. Ik heb ruim 24 jaar ervaring als scheidingsdeskundige eerst als scheidingsadvocaat en daarna als scheidingsmediator, dus vakbekwaam en goed juridisch onderlegd.

Als je mij inschakelt is het kennismakingsgesprek gratis.

Mijn uurtarief is € 100,-- ex clusief BTW, dus € 121,-- inclusief BTW. We maken de afspraak dat jullie in eigen tempo het scheidingstraject doorlopen.

Ik heb ook de mogelijkheid tot het maken van een pakketprijs. Dit is meer geschikt voor eenvoudige scheidingen.

Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hierover spreken.

 

Laten we samen werken aan een vreedzame en zorgvuldige scheiding die je toekomst weer in eigen handen geeft. Neem vandaag nog contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek, zodat ik je kan helpen bij de volgende stappen naar een nieuw begin

 

kosten scheiding

 

Scheidingsmediator GroningenScheidingsmediator Groningen

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden