• darkblurbg

 

Voornaam kind

Ouders zijn vrij om de voornaam van hun kind te kiezen. De belangrijkste beperking is dat het geen onbehoorlijke naam mag zijn. 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de door uw ouders gekozen naam. Het kan ook zijn dat u een voornaam wilt toevoegen of wilt schrappen.

 

Wie zijn voornaam wil wijzigen, (artikel 1:4 BW) moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken.

De zwaarwichtige belangen moeten door u worden aangetoond met bewijsstukken.

Het is voor de wetgever en rechter (en voor ons) erg belangrijk dat de burgerlijke registers betrouwbaar zijn en niet te vaak wijzigingen krijgen. Dit belang en uw zwaarwichtig belang worden door de rechter tegen elkaar afgewogen. Niet elk belang wordt door de rechter als zwaarwichtig bestempeld. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid wat wel/niet een zwaarwichtig belang kan zijn.

U moet zich in deze procedure laten bijstaan door een advocaat. Advocatenkantoor Familierecht  helpt u graag met het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank.

Het kantoor is per 31 december 2021 gesloten. Mr Geke Knol, Groeneveld en Knol advocaten, is bereikbaar voor sommige lopende en de nog over te nemen zaken.

 Telefoon 0598-592385

Knol@groeneveldenknoladvocaten.nl

NAAMRECHT VOOR MINDERJARIGEN

Bij minderjarigen is het daarnaast van belang dat de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek namens de minderjarige moet indienen. Als de minderjarige 12 jaar of ouder is, wordt hij of zij door de rechtbank gehoord.

Na de procedure

Als de rechter instemt met het verzoek tot voornaamswijziging kind, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand, nadat de periode van 3 maanden voor hoger beroep is verstreken.

De geboorteakte wordt dan aangepast en de nieuwe voornaam wordt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA ) doorgevoerd. Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de GBA ontvangen automatisch de naamswijziging. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat de voornaam is gewijzigd.

 

Naamswijziging transgender :

een voorbeeld van een recente uitspraak over o.a. naamswijziging waarin de overwegingen van de rechter de volgende zijn:

RECHTBANK NOORD-HOLLAND 27-11-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:9705

voornaamswijziging

5.9.

Artikel 4 lid 4 BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat wijziging van de voornamen op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan worden gelast door de rechtbank. De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt toegevoegd, overeenkomstig artikel 20a, eerste lid.

5.10.

De minderjarige gebruikt al zeven jaar de naam [voornaam] , maar wordt door alle officiële instanties telkens aangeschreven met de naam [voornaam] , de voornaam die vermeld staat op de geboorteakte. Hij ondervindt daarvan veel psychische problemen, met name in geval van het tonen van zijn paspoort en IND-kaart.

De rechtbank is van oordeel dat nu het verzoek tot wijziging van de geslachtstaanduiding op de geboorteakte wordt toegewezen, ook het verzoek tot voornaamswijziging voor toewijzing vatbaar is omdat de aangevoerde gronden genoegzaam gewichtig zijn en redenen van openbaar belang zich niet tegen de verzochte wijziging verzetten.

 

Voornaamswijziging een recente uitspraak:

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 02-09-2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4121 

Verzoek voornaamswijziging  toegewezen. Voldoende zwaarwichtig belang: zijn officiële voornaam herinnert verzoeker aan zijn grootvader naar wie hij is vernoemd en met wie hij een slechte band heeft, en aan de geloofsgemeenschap waarvan hij afstand heeft genomen. Voorts voert verzoeker al vanaf zijn geboorte een andere roepnaam ondervindt hij (psychische en praktische) hinder van zijn huidige officiële voornaam en het feit dat deze afwijkt van zijn roepnaam.