• darkblurbg

 

Voornaam kind

Ouders zijn vrij om de voornaam van hun kind te kiezen. De belangrijkste beperking is dat het geen onbehoorlijke naam mag zijn. 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de door uw ouders gekozen naam. Het kan ook zijn dat u een voornaam wilt toevoegen of wilt schrappen.

 

Wie zijn voornaam wil wijzigen, moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken.

De zwaarwichtige belangen moeten door u worden aangetoond met bewijsstukken.

Het is voor de wetgever en rechter (en voor ons) erg belangrijk dat de burgerlijke registers betrouwbaar zijn en niet te vaak wijzigingen krijgen. Dit belang en uw zwaarwichtig belang worden door de rechter tegen elkaar afgewogen. Niet elk belang wordt door de rechter als zwaarwichtig bestempeld. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid wat wel/niet een zwaarwichtig belang kan zijn.

U moet zich in deze procedure laten bijstaan door een advocaat. Advocatenkantoor Familierecht 050 helpt u graag met het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank.

 

NAAMRECHT VOOR MINDERJARIGEN

Bij minderjarigen is het daarnaast van belang dat de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek namens de minderjarige moet indienen. Als de minderjarige 12 jaar of ouder is, wordt hij of zij door de rechtbank gehoord.

Na de procedure

Als de rechter instemt met het verzoek tot voornaamswijziging kind, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand, nadat de periode van 3 maanden voor hoger beroep is verstreken.

De geboorteakte wordt dan aangepast en de nieuwe voornaam wordt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA ) doorgevoerd. Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de GBA ontvangen automatisch de naamswijziging. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat de voornaam is gewijzigd.

contact

werkwijze

kantoor