• darkblurbg

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP          geregistreerd partnerschap ontbinden

Bij geregistreerd partnerschap zijn dezelfde wettelijke regels van toepassing als bij het huwelijk. Net als bij het huwelijk kunnen geregistreerde partners ook huwelijkse voorwaarden aangaan.

Daarnaast geldt met betrekking tot het krijgen van kinderen tijdens het geregistreerd partnerschap:

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap dat is aangegaan tussen twee vrouwen een kind geboren, dan zijn zowel de vrouw uit wie het kind is geboren als de andere vrouw moeder van het kind.

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw aangegaan een kind geboren, dan is de vrouw moeder en de man vader van het kind

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

* Bij het huwelijk ligt het jawoord wettelijk vast. Bij geregistreerd partnerschap is de vorm van de verklaring die de partners afleggen vrij.

*Bij het huwelijk gaat het burgerlijk huwelijk vooraf aan het kerkelijk huwelijk. Bij geregistreerd partnerschap mag het kerkelijk huwelijk al voor de ceremonie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

*Bij echtscheiding is tussenkomst van de rechter vereist. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg buiten de rechter om plaatsvinden(in sommige gevallen niet)

*Bij het huwelijk is een scheiding van tafel en bed mogelijk dit is niet het geval bij geregistreerd partnerschap

 

Beëindiging geregistreerd partnerschap: omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. De partners moeten hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand laten weten dat ze hun geregistreerd partnerschap willen omzetten naar een huwelijk (BW 1:80g). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte omzetting. Een omzetting laat het geregistreerd partnerschap beëindigen en het huwelijk beginnen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren

 

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Ontbinding geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen

  1. BEËINDIGEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Anders dan bij het huwelijk kunnen jullie in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als jullie geen minderjarige kinderen heefbben en jullie het eens zijn over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaren jullie beiden dat jullie het partnerschap willen beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals partneralimentatie en verdeling van de bezittingen.

De overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente verzonden (waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan), voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

 

  1. BEËINDIGING MET TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure; Je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig. De scheiding van het partnerschap loopt via de rechter als je het niet eens kunt worden over de beëindiging van de partnerschap.

 

BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ALS ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN:

Ook als je minderjarige kinderen hebt, moet je via de rechter het geregistreerd partnerschap laten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. De advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP GRONINGEN:

Ik kan je helpen bij de totstandkoming van de ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap. Ik help jullie om tot goede afspraken te komen. Ik kan helpen bij het juridisch correct formuleren van het ouderschapsplan en/of convenant (en ontbindingsverklaring) en een alimentatieberekening opstellen en met jullie bespreken. Dit kan voor een vaste prijsafspraak of volgens uurtarief. Meer hierover kan je lezen op Aanbod

geregistreerd partnerschap en erkenning in andere landen: blog