• darkblurbg

Partneralimentatie vragen

mediator Groningen : Gea Bisschop
Gepubliceerd op: 17-12-2019

Ik heb vaak vragen over partneralimentatie gekregen. Op de 6 meest gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: wanneer recht op partneralimentatie? Hoelang? hoe berekend? fiscale gevolgen?

1) Moet ik partneralimentatie betalen?

In de volgende gevallen is er recht op partneralimentatie:

-na beëindiging huwelijk

-bij scheiding van tafel en bed

-na ontbinding geregistreerd partnerschap

-na beëindiging samenleving met een samenlevingscontract waarin staat dat je hebt afgesproken dat na het uit elkaar gaan, er recht is op partneralimentatie.

Als er recht is op partneralimentatie wanneer moet je dan betalen?

Als  je ex-partner niet zelf in haar volledige levensbehoefte kan voorzien, dan kan een aanvulling hierop worden gevraagd in de vorm van partneralimentatie. Je kijkt dan ook hoeveel iemand zelf kan verdienen.

Hoeveel is de behoefte aan partneralimentatie?

De behoefte hangt samen met wat je gewend was te besteden(de levensstandaard) tijdens het huwelijk  of geregistreerd partnerschap

 

2) Hoe wordt de behoefte aan partneralimentatie vastgesteld?

De behoefte zal  zo veel mogelijk aan de hand van concrete gegevens betreffende de reële of de met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud worden bepaald. Dit kunnen we op 2 manieren berekenen:

In de rechtspraak wordt meestal uitgegaan van 60% van het laatste gemiddelde gezinsinkomen

Een andere wijze is een Behoeftelijstje: alle uitgaven worden dan onderbouwd met bewijsstukken.  Dit komt niet vaak voor omdat dit veel werk is en je het dan beiden over elke post eens moet zijn.

 

3) Hoeveel partneralimentatie moet ik gaan betalen?

Hiervoor moet een draagkrachtberekening worden gemaakt aan de hand van je inkomen en bepaalde uitgaven.

Je kijkt wat iemands behoefte aan partneralimentatie is, dan wat iemand zelf kan verdienen, als er dan een tekort overblijft word dit aangevuld met partneralimentatie. Uit de draagkrachtberekening blijkt dan hoeveel je hieraan kan betalen. Hierbij word rekening gehouden met hoeveel je eventueel aan kinderalimentatie moet betalen. Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie.

 

4) Draagkracht alimentatie en kindgebonden budget, hoe zit dat?

Als er een draagkrachtberekening wordt gemaakt van zowel jou als van je ex, kijk je ernaar wat er bij het inkomen opgeteld moet worden. In de rechtspraak is door de Hoge Raad uitgemaakt hoe het kindgebonden in de draagkrachtberekening wordt meegerekend:

KINDERALIMENTATIE

Kindgebonden budget moet in de draagkrachtberekening bij het inkomen (van degene die het ontvangt) opgeteld worden.

PARTNERALIMENTATIE

Kindgebonden budget vermindert behoefte aan partneralimentatie niet. Zowel bij het bepalen van de behoefte als de draagkracht geen rekening houden met kindgebonden budget.

 

5) HOE LANG IS ER RECHT OP PARTNER ALIMENTATIE

De periode waarin je recht hebt op/of betalen moet aan partneralimentatie (bij behoefte) is tot 1 januari 2020: 12 jaar (tenzij bij een huwelijk zonder kinderen dat korter dan 5 jaar heeft geduurd).

Met  ingang van 1 januari 2020 zijn er nieuwe wettelijke regels van toepassing. Alle eerste verzoeken tot vaststelling partneralimentatie welke na 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend vallen onder de nieuwe wet.

Na 1 januari 2020 geldt voor mensen. die niet eerder een verzoek vaststelling partneralimentatie hebben ingediend bij de rechtbank, een aanzienlijk kortere periode waarin zij recht hebben op partneralimentatie (over het algemeen max. 5 jaar, er zijn uitzonderingen).

Wil je meer over de uitzonderingen lezen?  partneralimentatie hoelang

 

6) Wat is er veranderd aan de aftrekbaarheid van partneralimentatie sedert 2019?

Vanaf 2020 is het hoogste belastingtarief waartegen de betaalde partneralimentatie in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen geleidelijk afgebouwd naar 37,05%.

Tabel aftrektarieven partneralimentatie (belastingheffing Box 1)
2019     51,75%
2020     46%
2021     43%
2022     40%
2023     37,05%

In 2023 kan je dus de betaalde partneralimentatie niet meer aftrekken tegen maximaal 51,75%, maar tegen 37%. Dit betekent dat met name de hogere inkomens – vanaf € 68.000 – hier nadeel van ondervinden. De lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook slechts 37% aftrek, maar zitten tevens in de belastingschijf van 37%. Zij zullen dus geen achteruitgang ervaren.

 meer algemene informatie: Partneralimentatie berekenen

 

meer informatie: afzien van partneralimentatie

 

juridisch advies partneralimentatie:

heb je een alimentatie probleem ? Neem dan contact met mij op

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden