• darkblurbg

VERNIETIGING ERKENNING, gevolgen

vernietiging erkenning kind, mediator familierecht, mediation Groningen
Gepubliceerd op: 15-05-2019

Vernietiging erkenning kind door meemoeder verzocht. Kan dan ook de achternaam van het kind gewijzigd worden? Kind had achternaam van meemoeder. Een voorbeeld

Vernietiging erkenning kind.

Twee moeders, Thea en Anja hebben elkaars kinderen in 2015 erkend. Theo, het kind geboren in 2008, uit Thea krijgt in 2015 de achternaam van Anja doordat ze een achternaamswijziging  hebben aangevraagd. In 2012 heeft Anja zelf een kind gebaard dat haar achternaam draagt. Beide kinderen hebben dus dezelfde achternaam.

Begin 2019 wordt de echtscheiding van Thea en Anja ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Zij zijn dan  gescheiden. Kort daarna wil Thea dat Theo haar achternaam krijgt en niet meer die van de vroegere meemoeder. Kan dit?

 

Thea start een procedure bij de rechtbank. Anja voert verweer en doet een zelfstandig verzoek. Beiden vragen over en weer de erkenning van het kind van de ander te vernietigen. Thea verzoekt tevens de achternaamswijziging.

Omdat dit een procedure is omtrent de erkenning van een kind wordt door de rechtbank een bijzondere curator benoemd. Dit is op grond van artikel 212 boek 1 BW, de bijzondere curator bewaakt de belangen van het kind en kan desnoods verzoeken doen in belang van het kind. De Raad voor de Kinderbescherming kijkt ook naar de situatie en is bij de zitting aanwezig.

 

De rechter kijkt eerst of het verzoek ontvankelijk is en hij erover mag beslissen.

Vernietiging toestemming erkenning kind kan als aan de voorwaarden van artikel 1:205 en 1: 205a BW is voldaan.

In dit geval is hier niet volledig aan voldaan. Er is geen wilsgebrek geweest ten tijde van de erkenning ( het is niet zo dat zij toen dacht  dat zij de natuurlijke ouder is en dat zij  zich daarin vergist heeft)

Dus de rechter acht het verzoek niet-ontvankelijke en kan er niet over beslissen.

WAT NU?

De bijzondere curator heeft een aantal gesprekken gehad met de kinderen en de moeders. De bijzondere curator acht het in het belang van de kinderen dat de erkenning over en weer ongedaan wordt gemaakt. De bijzondere curator doet (namens kind) het verzoek de erkenning te vernietigen.

De rechter overweegt dat de verzoeken van de bijzondere curator als op de wet gegrond en gedragen door de door de bijzondere curator naar voren gebrachte feiten en belangen van de kinderen mede gelet op het advies van de Raad voor de kinderbescherming moet worden toegewezen.

Betreffende de achternaamswijziging is het zo dat moeder Thea geen belang heeft bij dit verzoek omdat uit de wet voortvloeit dat de vernietiging erkenning terugwerkende kracht heeft. Dus dat Theo de achternaam van Thea heeft. Dit staat in artikel 1:206 BW.

Van de uitspraak van de rechter heeft men een periode van 3 maanden om in hoger beroep te gaan.

De rechter heeft daarom duidelijkheidshalve in de beschikking opgenomen dat nadat de beschikking houdende vernietiging van de erkenning in kracht van gewijsde is gegaan, de erkenning wordt geacht nimmer gevolg te hebben gehad.

 

Vernietiging erkenning kind    meer informatie

 

erkenning kind             algemene informatie

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden