• darkblurbg

Mijn werkwijze als echtscheidingsadvocaat

Ik heb  in de afgelopen jaren vele echtscheidingen begeleid. Mijn uitgangspunt is trachten zoveel mogelijk in overleg te regelen. Het is immers zo dat afspraken in overleg met minder moeite worden nagekomen dan opgelegde situaties. Als er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken wijs ik vaak, gedurende een onderhandelingsperiode of tijdens de echtscheidingsprocedure,  op de gevolgen voor de kinderen. Het is immers gewenst  voor de kinderen dat zij zo weinig mogelijk worden belast. Soms verliezen ouders in de emoties en het onbekende juridische doolhof , onbedoeld de belangen van hun kinderen uit het oog. Dit is soms begrijpelijk en dan vraag ik hoe ze denken dat de kinderen dit zullen ervaren en of ze dat willen.

Soms echter is het niet mogelijk om in overleg de noodzakelijke dingen te regelen. Dit kan zo zijn als de ene partner overheersender is dan de andere partner. Of als iemand nog niet heeft geaccepteerd dat de ander wil scheiden en erg gekwetst is. Of als onverwacht blijkt dat er een ander in het spel is. Dit kunnen redenen zijn waarom overleg eerst niet gaat, terwijl er toch zaken zijn om geregeld te worden.

Ik begeleid mijn client dan door de grote hoeveelheid emoties naar een punt waar toch beslissingen genomen kunnen worden. Ik laat weten welke zaken geregeld moeten worden.

Bespreek wat mijn client wil; welk doel bereikt moet worden; op welke wijze getracht zal worden dat doel te bereiken.

Ik laat de diverse mogelijkheden zien en laat zien waar mijn client juridisch gezien recht op heeft.

Ik bespreek de alimentatieberekeningen; verdelingsvoorstellen enz. op een begrijpelijke manier. We maken een strategie van aanpak.

Als advocaat sta ik voor de belangen van mijn client en zal ik mijn meer dan uiterste best doen ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat behaald wordt.

En dat mijn client, erop vertrouwend dat alles zo goed als mogelijk is geregeld, kan beginnen een nieuw leven op te bouwen en er weer vooruitzichten zijn.

Het kantoor is per 31 december 2021 gesloten. Mr Geke Knol, Groeneveld en Knol advocaten, is bereikbaar voor sommige lopende en sommige nog over te nemen zaken.

Leest u de website en zoekt u een goede advocaat dan kunt u contact opnemen met mr Geke Knol, kantoorhoudende te Hoogezand aan de Hoofdstraat 86, 9601 EL Hoogezand. Telefoon 0598-592385

Knol@groeneveldenknoladvocaten.nl

 

de spreekkamer