• darkblurbg

Mijn streven is een TEVREDEN cliënt die mijn inspanningen waardeert! Daar doe ik het elke dag weer voor!

Het belang van mijn cliënt staat voorop. Wij bespreken welke aanpak het best te verwachten resultaat geeft. Of dit nu onderhandelen of procederen is.

Mijn werkwijze als echtscheidingsadvocaat staat onder aan deze pagina vermeld bij het kopje Vraag en antwoord.

De werkzaamheden worden verricht op basis van het uurtarief dat vooraf besproken wordt. Het meest voorkomende uurtarief dat ik hanteer is € 160,-- per uur. Het uurtarief kan hoger worden bij spoed en andere factoren.

Het afgesproken uurtarief wordt vermeerderd met 21% BTW. (Ik breng geen kantoorverschotten in rekening zoals veel andere advocaten wel doen)

In alle zaken wordt een voorschot in rekening gebracht, de hoogte ervan is afhankelijk van de aard van de zaak en de te verwachten werkzaamheden.  Het voorschot wordt met de laatste declaratie verrekend.

In sommige gevallen is het mogelijk om een vast bedrag voor van te voren overeengekomen werkzaamheden , af te spreken.

Naast het honorarium worden noodzakelijke kosten als griffiegeld deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten uittreksels e.d. doorbelast aan u.

U ontvangt maandelijks een gespecificeerde declaratie voor de verrichtte werkzaamheden en voor de bijkomende kosten.

Het afgesproken voorschot en de te maken kosten dienen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden voldaan.

Het kan zo zijn dat u in aanmerking komt voor een toegevoegde advocaat.

Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van de Raad voor rechtsbijstand wordt u geïnformeerd omtrent het feit of u in aanmerking kan komen voor een toegevoegde advocaat en hoe hoog uw eigen bijdrage naar verwachting zal zijn.

Tijdens ons kennismakingsgesprek kan ik u deze informatie ook geven.

Als u in aanmerking komt voor een toegevoegde advocaat zal dit ook invloed hebben op sommige overige kosten; het griffiegeld wordt lager en u hoeft meestal niet de deurwaarderskosten zelf te voldoen.

 

Wilt u een afspraak maken? CONTACT

 

Let op: als u een toegevoegde advocaat heeft en u wilt een andere advocaat de zaak laten overnemen dan moet u hiervoor een goede reden hebben. Over het algemeen zal de Raad voor Rechtsbijstand bij de overname opnieuw de eigen bijdrage in rekening brengen.

 

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORD:

Mijn werkwijze als echtscheidingsadvocaat

Ik heb  in de afgelopen 20+ jaren honderden echtscheidingen begeleid. Mijn uitgangspunt is trachten zoveel mogelijk in overleg te regelen. Het is immers zo dat afspraken in overleg met minder moeite worden nagekomen dan opgelegde situaties. Als er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken wijs ik vaak, gedurende een onderhandelingsperiode of tijdens de echtscheidingsprocedure,  op de gevolgen voor de kinderen. Het is immers gewenst  voor de kinderen dat zij zo weinig mogelijk worden belast. Soms verliezen ouders in de emoties en het onbekende juridische doolhof , onbedoeld de belangen van hun kinderen uit het oog. Dit is soms begrijpelijk en dan vraag ik hoe ze denken dat de kinderen dit zullen ervaren en of ze dat willen.

Soms echter is het niet mogelijk om in overleg de noodzakelijke dingen te regelen. Dit kan zo zijn als de ene partner overheersender is dan de andere partner. Of als iemand nog niet heeft geaccepteerd dat de ander wil scheiden en erg gekwetst is. Of als onverwacht blijkt dat er een ander in het spel is. Dit kunnen redenen zijn waarom overleg eerst niet gaat, terwijl er toch zaken zijn om geregeld te worden.

Ik begeleid mijn client dan door de grote hoeveelheid emoties naar een punt waar toch beslissingen genomen kunnen worden. Ik laat weten welke zaken geregeld moeten worden.

Bespreek wat mijn client wil; welk doel bereikt moet worden; op welke wijze getracht zal worden dat doel te bereiken.

Ik laat de diverse mogelijkheden zien en laat zien waar mijn client juridisch gezien recht op heeft.

Ik bespreek de alimentatieberekeningen; verdelingsvoorstellen enz. op een begrijpelijke manier. We maken een strategie van aanpak.

Als advocaat sta ik voor de belangen van mijn client en zal ik mijn meer dan uiterste best doen ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat behaald wordt.

En dat mijn client, erop vertrouwend dat alles zo goed als mogelijk is geregeld, kan beginnen een nieuw leven op te bouwen en er weer vooruitzichten zijn.

Juridisch advies nodig?

050-2115140

Daarnaast kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier!

 Een tevreden cliënt dat is waar ik naar streef.