• darkblurbg

kinderalimentatie, wie betaalt?

mediator Groningen
Gepubliceerd op: 09-11-2021

KINDERALIMENTATIE, MOET DIT ALTIJD WORDEN BETAALD AAN DEGENE BIJ WIE HET KIND HOOFDVERBLIJFPLAATS HEEFT?

 

In een recente uitspraak is duidelijk aangegeven onder welke voorwaarden het mogelijk is dat de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft, kinderalimentatie moet betalen aan de ouder die een omgangsregeling/ zorgregeling heeft met het kind.

GERECHTSHOF AMSTERDAM 19-10-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3310 

motivering 5.5: Met betrekking tot de vraag of de moeder moet bijdragen in de kosten van het verblijf van het kind bij de vader overweegt het hof als volgt.

 

Doorgaans wordt kinderalimentatie betaald aan de ouder bij wie het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.

 

Uitgangspunt is daarbij dat de ouder waar het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft alle verblijfsoverstijgende kosten en de verblijfskosten van het kind bij hem/haar betaalt, en dat de andere ouder de kosten die samenhangen met het verblijf bij hem/haar (de zogenaamde zorgkosten) voor zijn/haar rekening neemt. Deze zorgkosten worden bij berekening van kinderalimentatie afgeleid van de behoefte van het kind, welke behoefte weer is afgeleid van de welstand waarin de ouders eerder als gezin leefden.

 

In bijzondere omstandigheden kan er wel sprake zijn van het opleggen van alimentatie voor een kind aan degene bij wie het kind niet zijn/haar hoofdverblijf heeft.

 

Die omstandigheden zijn:

1.het bestaan van een ruime omgangsregeling met de andere ouder,

2.een hoge draagkracht bij de verzorgende ouder,

3.een lage draagkracht bij de niet-verzorgende ouder,

4.de vraag in hoeverre de ouders in de totale behoefte van de kinderen kunnen voorzien.

Afhankelijk van die omstandigheden kan er aanleiding zijn om de verzorgende ouder te laten bijdragen in de zorgkosten van de andere ouder. Het is aan de ouder bij wie het kind niet zijn/haar hoofdverblijf heeft en die om een bijdrage verzoekt te stellen en, bij betwisting, aannemelijk te maken dat sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden.

 

Meer informatie over kinderalimentatie is te vinden op de volgende (doorklik) pagina's

*berekening kinderalimentatie, de algemene regels

*Vaststelling kinderalimentatie na echtscheiding. Hoe wordt dit berekend als de vader in zijn nieuwe relatie ook kinderen heeft die hij heeft erkend. Hier kunt u doorklikken naar mijn Blog

*Naast de vraag of een ouder kan afzien van kinderalimentatie ga ik in op de de vraag of de vordering kinderalimentatie verrekend mag worden met een vordering voortvloeiende uit de boedelverdeling. doorklik naar mijn blog

*Is kinderalimentatie van openbare orde? In hoeverre mag de rechter afwijken van een partijafspraak die in de aanloop naar de procedure is gemaakt? zie mijn blog

*Verwekker betaalt kinderalimentatie. De moeder trouwt en haar echtgenoot erkent de kinderen. Moet verwekker kinderalimentatie blijven betalen? zie mijn blog

 

Kinderalimentatie  Algemene informatie

 

contactformulier