• darkblurbg

kinderalimentatie, wie betaalt?

mediator familierecht,  scheidingsmediator, beste mediator Groningen
Gepubliceerd op: 09-07-2019

Verwekker betaalt kinderalimentatie. De moeder trouwt en haar echtgenoot erkent de kinderen. Moet verwekker kinderalimentatie blijven betalen?

teveel betaalde alimentatie terugvorderen

 

Voorbeeld kinderalimentatie : nieuwe echtgenoot wordt juridisch ouder

Maria en Albert krijgen op jonge leeftijd een relatie. Zij wonen nog bij hun beider ouders. Maria blijkt zwanger te zijn. Albert vindt het maar moeilijk en laat weinig meer van zich horen. Maria krijgt in 2015 een tweeling. Een aantal weken na de geboorte ziet Albert de tweeling, maar daarna houdt hij afstand omdat hij psychische problemen heeft.

Maria heeft in een procedure een kinderalimentatie afgedwongen van € 150,-- per kind per maand.

Maria heeft daarna Jan ontmoet, zij trouwen in de herfst van 2016 . Jan erkent de kinderen en de kinderen krijgen zijn achternaam. Jan is juridisch ouder.

Albert heeft geen contact met de kinderen. Hij komt er na een paar jaar achter dat Jan de kinderen heeft erkend.

Alimentatie niet betalen

Albert betaalt de kinderalimentatie niet en vordert via de rechter de bedragen die hij sedert de erkenning van de kinderen door Jan, heeft betaald terug van Maria.

Op grond van artikel 1:394 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de verwekker van een kind dat alleen een moeder heeft, verplicht tot het betalen van een onderhoudsbijdrage.

 

Volgens het wettelijk stelsel heeft een kind – afgezien van mogelijke aanspraken jegens een stiefouder – enkel ten aanzien van zijn juridische ouders aanspraak op kinderalimentatie.

 

Dat betekent dat het kind geen rechten kan ontlenen aan artikel 1:394 BW, zolang of zodra het kind naast de moeder een ander tot juridische vader heeft. De erkenning van een kind sluit daarom in beginsel uit dat een ander dan degene die het kind erkend heeft verplicht zou zijn over de na de erkenning lopende tijd in de verzorging van het kind te voorzien.

 

Deze regel kan worden doorbroken, indien tussen het kind en zijn biologische vader een als familie- en gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM aan te merken betrekking bestaat (family-life),

Dit kan gebeuren als bijvoorbeeld de juridische vader (de erkenner) niet of weinig kan betalen in het levensonderhoud van het kind

 

Tussen Albert en de kinderen was geen familylife (hij heeft ze al lange tijd niet gezien) Jan heeft de kinderen erkend en dus was er voor Albert geen plicht meer om kinderalimentatie te betalen.

teveel betaalde alimentatie terugvorderen

De rechter beslist dan ook dat Maria alles wat Albert sinds de erkenning heeft betaald aan hem moet terugbetalen (bijna € 8000,--)

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden