• darkblurbg

Gezamenlijk gezag: Conflict

zorgregeling mediator Groningen, ouderschapsplan
Gepubliceerd op: 06-06-2019

Voorbeeld rechtszaak: Ouders hebben geheel andere kijk op het verloop van het tussen hen gerezen conflict. Toch gezamenlijk gezag. Hoofdverblijfplaats bij vader, ruime omgangsregeling met moeder.

 

Zorgregeling bij gezamenlijk gezag. Wat te doen als er een conflict is?

 

Titia en Peter hebben van 2001 tot september 2015 een relatie gehad. Zij hebben samen 3 kinderen gekregen. Anton in 2007; Pieter in 2009 en Ria in 2015.

Titia en Peter hebben gezamenlijk gezag over hun kinderen.

Zij zijn een zorgregeling overeengekomen waarbij de kinderen in de voormalige gezamenlijke woning wonen en Titia en Peter elkaar afwisselen.

Eind 2016 zijn de problemen zodanig dat Veilig Thuis wordt ingeschakeld.

Peter heeft een nieuwe partner met wie hij 2 kinderen heeft.

In juni 2017 wordt Titia op straat door een man met een bivakmuts op, neergeslagen met een vuurwapen en worden er kogels in haar richting afgevuurd. Peter wordt dezelfde dag aangehouden door de politie, maar de volgende dag weer vrijgelaten.

Titia doet aangifte tegen Peter en vlucht met de kinderen naar een geheime plek,

De strafzaak tegen Peter wordt geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Kort daarna start Titia een kort geding procedure waarbij ze het gebruik van de woning vordert, met uitsluiting van Peter en een schorsing van de zorgregeling.

In de bodemprocedure verzoeken beide ouders over en weer om alleen het gezag over de kinderen te krijgen, het hoofdverblijf en een zorgregeling.

Bij beschikking van januari 2018 worden de kinderen onder toezicht gesteld van de GI (Gecertificeerde Instelling). Verder heeft de rechter bepaald dat het hoofdverblijf van de kinderen bij Peter is en het gebruik van de woning aan hem toekomt tevens wordt er een tijdelijke regeling omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vastgesteld. De kinderen verblijven iedere vrijdag (uit school) tot maandag (naar school) bij Titia. Tevens dat de definitieve zorgregeling pro-forma wordt aangehouden.

Bij beschikking van juli 2018 zijn de verzoeken van Titia tot bepalen van een-hoofdig gezag afgewezen. En wordt een zorgregeling vastgesteld waarbij de kinderen ieder eerste weekend van de maand bij Peter zijn en de overige weekenden van vrijdag tot maandag naar school bij Titia. De vakanties en feestdagen worden 50/50 verdeeld.

 

Titia gaat in oktober van de beschikking van januari en juli in hoger beroep.

 

Het Gerechtshof kijkt eerst of het beroep ontvankelijk is:

Tegen een eindbeschikking/beslissing moet je binnen 3 maanden in beroep. Titia gaat in beroep van beslissingen van januari 2018 en juli 2018.

De beslissingen van januari 2018 hebben betrekking op: wie in de woning mag wonen; het eenhoofdig gezag; hoofdverblijfplaats kinderen.

Peter voert aan dat in januari 2018 eindbeslissingen zijn genomen. Titia voert aan dat naar haar mening pas in de beschikking van juli 2018 eindbeslissingen zijn genomen.

Tegen een tussenbeschikking waar eindbeslissingen in genomen wordt moet je binnen 3 maanden in hoger beroep gaan.

Het Hof is van mening dat in januari 2018 betreffende het gebruiksrecht van de woning, de school van de kinderen en de consultatieplicht een eindbeslissing is genomen. Titia kan tegen deze beslissingen dus niet meer in hoger beroep daarvoor is ze te laat. Dus die beslissingen staan vast.

Betreffende de verzoeken tot vaststelling eenhoofdig gezag en hoofdverblijfplaats kinderen en zorgregeling is het beroep ontvankelijk.

Gezag

-Titia vindt dat de basis voor gezamenlijk gezag ontbreekt. Er is volgens haar een situatie waarbij de kinderen klem en verloren dreigen te raken indien het gezag voor de ouders samen blijft.  Titia en Peter kunnen niet meer samen communiceren en zijn niet in staat in het belang van de kinderen afspraken te maken. Ze zijn verwikkeld in een “vechtscheiding” en er zijn meerdere geweldincidenten geweest. Titia is er ook van overtuigd dat het Peter is geweest die haar in juni 2017 heeft beschoten en neergeslagen (ook al ontkent Peter dat) Zij vindt dat onder deze omstandigheden niet van haar verwacht mag worden dat zij met Peter overleg gaat plegen over de kinderen.

-Volgens Peter is er geen sprake van een situatie waarbij is voldaan aan de voorwaarden voor beeindiging van het gezamenlijk gezag. Hij erkent dat Titia en hij niet met elkaar communiceren maar dat komt volgens hem voornamelijk door Titia. De communicatie tussen hen heeft de afgelopen tijd via de gezinsmanager gelopen. Hij heeft Titia niet neergeslagen of beschoten.

-het Hof overweegt o.a. dat de kinderen sinds de beschikking van januari 2018 hun hoofdverblijf bij Peter hebben en elk weekend bij Titia waren. Ondanks dat de verstandhouding tussen Titia en Peter is verstoord gaat het onder omstandigheden goed met de kinderen. De kinderen hebben zowel met hun moeder als vader goed contact en er zijn geen zorgelijke signalen uit de omgeving (school e.d.)

Maar het is een feit dat Titia last heeft van het geweldincident en dit nog niet heeft verwerkt. Zij is er van overtuigd dat Peter erbij betrokken was. In dat licht dient de verstoorde communicatie  en de onmacht van Titia om op dit moment met Peter afspraken te maken ook gezien te worden.

Het Hof gaat ervan uit dat met behulp van de thans ingezette  hulpverlening van de Kindbehartiger hun verstandhouding verbeterd kan worden.

Voor het Hof is dan ook niet komen vast te staan dat de ouders niet binnen afzienbare tijd in staat zullen zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en dat een gezamenlijke gezagsuitoefening aansluit bij de feitelijke situatie waarbij de kinderen met beide ouders een goed en regelmatig contact hebben.

Het Hof wijst het verzoek tot gezagswijziging af.

 

Hoofdverblijfplaats

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in haar rapport vermeld dat de kinderen gebaat zijn bij contact met beide ouders. Beide ouders zijn in staat een veilige opvoedsituatie te bieden. De kinderen zijn gewend aan hun oude omgeving, woning en school. De woning is aan Peter toegewezen. Peter lijkt meer in staat (heeft meer draagkracht) dan Titia om het overleg over de kinderen te starten/onderhouden. Uit het kinderverhoor van de oudste heeft de rechter gemerkt dat de kinderen tevreden zijn met de huidige situatie.

Het Hof wijst de hoofdverblijfplaats toe aan Peter.

 

Zorgregeling. Verdeling zorg- en opvoedingstaken

Hof vindt een zorgregeling in het belang van de kinderen waarbij zij het hoofdverblijf hebben bij Peter en het eerste weekend van de maand bij Peter verblijven en de overige weekenden bij Titia en een 50/50 verdeling van de vakanties en feestdagen

 

Heb jij problemen bij de uitvoering van de zorgregeling? Neem dan contact met mij op.  ik ben een ervaren oud-advocaat familierecht die vele zaken betreffende zorgregelingen heeft behandeld. Ik ben op de hoogte van de jurisprudentie en kan je goed en adequaat (probleemoplossend) adviseren en eventueel tussen jullie bemiddelen.

 

Ouderlijk gezag over kinderen, voor meer informatie kunt u hier doorklikken

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden