• darkblurbg

ECHTSCHEIDING hoe doe je dat

echtscheiding
Gepubliceerd op: 15-12-2018

Voorbereiding echtscheiding : HET STAPPENPLAN

Echtscheiding: hoe doe je dat

waar moet u aan denken?

 

Een moeilijke tijd: teleurstelling, woede, frustratie, verdriet. Emoties.

Naast de verwerking hiervan ook afspraken maken over de toekomst.

Naast het inschakelen van goede begeleiding  helpt het u om een goed overzicht te hebben van wat u kunt verwachten. Hieronder geef ik u een stappenplan.

 • Scheidingsmelding: Vertel persoonlijk aan uw partner dat u wil scheiden en waarom.
 • Schakel hulp in: een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter, hierbij heeft u een advocaat nodig.
 • Maak een financieel plan.
 • Probeer samen afspraken te maken over de inhoud van het ouderschapsplan en over in een convenant op te nemen aangelegenheden zoals alimentatie, verdeling boedel, pensioenrechten enz. Als dit lukt kan het verzoekschrift tot echtscheiding samen met het ouderschapsplan en het convenant door een gezamenlijke advocaat aan de rechter worden voorgelegd.
 • In het ouderschapsplan legt u vast wie er dagelijks voor de kinderen gaat zorgen, wat de hoogte is van de kinderalimentatie (de advocaat berekent dit) wanneer de kinderen naar de andere ouder gaan., de wijze waarop u de andere ouder informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen. In het ouderschapsplan wordt ook vermeld dat u de afspraken (tussen de ouders) met het kind heeft besproken (op een wijze die past bij de leeftijd). De advocaat heeft wel een voorbeeld van zo’n ouderschapsplan.
 • Als u niet samen tot afspraken komt dan moet u ieder een andere advocaat in de arm nemen.
 • De advocaat moet zo snel mogelijk de volgende gegevens van u hebben:

-De persoonlijke gegevens van u en uw partner en de kinderen, nationaliteit, id-bewijs, trouwboekje, adres.                 

-Gegevens betreffende het huwelijk. Trouwdatum en plaats. Als u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent dan gelieve u zo snel mogelijk de akte huwelijkse voorwaarden aan de advocaat te geven.

 • Bezittingen en schulden. Maak een overzicht van bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel bewijsstukken.
 • Verzamel van uw partner en van uzelf de 3 laatste inkomensspecificaties, de laatste jaaropgave(s), aangifte inkomstenbelasting laatste 3 jaren (bij ondernemers ook de jaarcijfers van de laatste 3 jaren) en de vaste lasten.
 • Verzamel de bewijsstukken van de opgebouwde pensioenrechten.
 • Als het noodzakelijk is dat er snel een beslissing door de rechter moet worden genomen kan de advocaat namens u de rechter verzoeken een voorlopige uitspraak te doen. Dit kan betrekking hebben op: de toevertrouwing van de kinderen, het woonrecht/huurrecht van de woning (waarbij de ander deze dient te verlaten), kinderalimentatie, partneralimentatie/bijdrage in het levensonderhoud, afgifte dagelijkse goederen. Deze procedure wordt genoemd: Voorlopige voorzieningen.

Op een later tijdstip (dit kan vele maanden duren) geeft de rechter een definitieve uitspraak in de echtscheidingsprocedure (de bodemprocedure) welke uitspraak dan de uitspraak in voorlopige voorziening vervangt.

 • Als de rechter de echtscheiding uitspreekt bent u nog niet gescheiden. Na verloop van de termijn van hoger beroep (3 maanden, dit kan korter als u en de ex-partner de akte van berusting ondertekent) moet de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. De datum van inschrijving is de definitieve echtscheidingsdatum.

 

Scheiden met een gezamenlijke advocaat duurt(na het starten van de procedure bij de rechtbank) enkele maanden.

Scheiden met ieder een eigen advocaat duurt zeker een jaar of langer voordat over alle aspecten (kinderen, alimentatie, verdeling boedel) is beslist.

 

Algemene informatie echtscheiding

 

Werkwijze kantoor

 

Contact?

 

 

contact?

klikt u op dit nummer: 050-2115140