• darkblurbg

De op de website vermelde gegevens zijn door Advocatenkantoor Familierecht 050 slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. Advocatenkantoor Familierecht050 is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op de website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Advocatenkantoor Familierecht 050 en de ontvanger van de informatie. Onlinelezers dienen het advies van een deskundige in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen. De website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Advocatenkantoor Familierecht 050 heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.