• darkblurbg

Wetsvoorstel Partneralimentatie

partneralimentatie berekenen, mediator Groningen, scheidingsmediatorndsverhaal advocaat Groningen
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Het wetsvoorstel Partneralimentatie is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 21 mei 2019 aangenomen in de eerste kamer en zal inwerkingtreden op 1 januari 2020. De wet is dan geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020) De grootste verandering is de duur van het recht op partneralimentatie

Hoelang recht op partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. 

Bijvoorbeeld:

huwelijk 3 jaar maximaal alimentatie 1,5 jaar

huwelijk 8 jaar maximaal alimentatie 4 jaar

huwelijk 12 jaar maximaal alimentatie 5 jaar

Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan ook over een kortere termijn worden vastgesteld of afgesproken.

Er zijn uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding in hun eigen levensonderhoud te voorzien:

2 uitzonderingen

-langdurige huwelijken

1)Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar) waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde  de AOW-leeftijd bereikt(dus maximaal 10 jaar).

2)huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan 10 jaren lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieverplichting na 10 jaar;

-huwelijken met jonge kinderen

 in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt.

 

In uitzonderlijke/schrijnende situaties is er voor de rechter een mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule). In dat geval moet, vóór afloop van de termijn een verzoek ingediend zijn bij de rechtbank inhoudende een beroep op de harheidsclausule.  

Het zal t.z.t blijken hoe de rechter met het beroep op de hardheidsclausule omgaat. De eerste zaken zullen de komende 5 jaar meer duidelijkheid geven. Deskundigen vermoeden  dat de rechter hier soepeler mee om zal gaan dan met gevallen vóór 1 januari 2020.

Ik adviseer minimaal een half jaar voordat de termijn is afgelopen bij een deskundige te informeren of beroep op de hardheidsclausule mogelijk is.

Je kan ook eerder informeren (in sommige gevallen zal je een dossier moeten aanleggen waarin de sollicitaties, afwijzingen e.d. worden verzameld. Welke pogingen er zijn ondernomen om een betaalde baan te vinden)

Ik heb veel alimentatiekwesties behandeld en hou de ontwikkelingen in de jurisprudentie bij:

contactformulier