• darkblurbg

Wetsvoorstel Partneralimentatie

partneralimentate
Gepubliceerd op: 17-12-2018

Het voorstel Partneralimentatie is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt op 18 december 2018 de procedure. Lees meer over inhoud wetsvoorstel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Het voorstel is op 21 mei 2019 aangenomen in de eerste kamer en zal inwerkingtreden op 1 januari 2020. De wet is dan geldig voor nieuwe gevallen (van na 1 januari 2020)

Duur partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.  Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan ook over een kortere termijn worden vastgesteld of afgesproken.

Er zijn uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding in hun eigen levensonderhoud te voorzien:

2 uitzonderingen

-langdurige huwelijken

Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar) waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde  de AOW-leeftijd (dus maximaal 10 jaar).

Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren.

 

-huwelijken met jonge kinderen

 in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt.

 

 

In uitzonderlijke/schrijnende situaties is er voor de rechter een mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule)

 

-in werkingtreding

De inwerkingtreding is 1 januari 2020 .

Voor echtparen die vóór de inwerkingtreding gaan scheiden, en waarbij een verzoek vaststelling partneralimentatie is ingediend, blijven dus de regels van vóór 1 januari 2020 gelden.

 

 

 

contact?

 

Het kantoor is per 31 december 2021 gesloten. Mr Geke Knol, Groeneveld en Knol advocaten, is bereikbaar voor sommige lopende en sommige nog over te nemen zaken.

 Telefoon 0598-592385

Knol@groeneveldenknoladvocaten.nl