• darkblurbg

geregistreerd partnerschap ontbinden - familierecht Groningen

geregistreerd partnerschap
Gepubliceerd op: 01-07-2019

geregistreerd partnerschap ontbinden omdat geregistreerd partnerschap niet in alle landen wordt erkend. Voorbeeld: Tina en Rob verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP: GELDIG IN ANDERE LANDEN?

Als u naar een ander land wilt emigreren is het van belang uit te zoeken of Geregistreerd Partnerschap aldaar wordt erkend.

Het belang hiervan maak ik duidelijk met het volgende voorbeeld:

Tina en Rob zijn in 2014 in Groningen hun geregistreerd partnerschap aangegaan

Ze hebben 2 kinderen gekregen waar ze gezamenlijk gezag over hebben. In september 2017 emigreren ze naar Duitsland. Nog geen jaar later verzoeken ze de rechter om de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap uit te spreken en hun getekend convenant deel uit te laten maken van de beschikking. Ze willen daarna samen gaan trouwen.(en in Duitsland blijven wonen)

Waarom nemen ze deze stap naar de rechter in Nederland?

In de procedure verzoekt de rechter hen uit te leggen waarom zij zeggen dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht, terwijl zij na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap willen trouwen.

(de rechter kan alleen de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitspreken als er sprake is van duurzame ontwrichting)

 

Geregistreerd partnerschap kent men niet in Duitsland

Tina en Rob vertellen dat hun geregistreerd partnerschap in Duitsland niet telt. Zij en de kinderen worden niet als gezin gezien. De kinderen worden als buitenechtelijk gezien. Ze staan in de administratie/registers van de burgerlijke stand geregistreerd als alleenstaand . Rob mag de kinderen niet meenemen als hij zonder Tina naar Nederland gaat.

 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Ze wilden hun geregistreerd partnerschap om laten zetten naar een huwelijk. Maar hun werd verteld dat het effect daarvan niet anders werd, omdat het huwelijk dan nog ontstond vanuit het geregistreerd partnerschap. En geregistreerd partnerschap kent men niet in Duitsland

Dit is de reden dat zij hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden om daarna te trouwen.

Als de rechter over een dergelijk verzoek moet beslissen en er zijn minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan bij het verzoek ingediend worden.

 

Overwegingen van de rechter:

Ter zitting hebben verzoekers hun verzoek toegelicht aldus, dat zij bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap nog geen emigratieplannen hadden en dat zij onbekend waren met de mogelijke internationale consequenties van een geregistreerd partnerschap. Er bestaan volgens verzoekers in hun situatie geen alternatieve manieren, anders dan het onderhavige verzoek, om tot een huwelijk met elkaar te komen dat internationaal wel wordt erkend.

 

Naar het oordeel van de rechtbank hebben verzoekers, ondanks:

het ontbreken van de duurzame ontwrichting en

het ontbreken van het in artikel 815 Rv vereiste ouderschapsplan,

een redelijk belang om hun geregistreerd partnerschap te ontbinden om vervolgens met elkaar in het huwelijk te kunnen treden.

 

Artikel 8 EVRM

Om verzoekers niet-ontvankelijk te verklaren acht de rechtbank, met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, niet verenigbaar met de uit artikel 8 EVRM voortvloeiende verplichting van de nationale autoriteiten, onder wie de rechter, zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en hun kinderen mogelijk te maken. De rechtbank is van oordeel dat van verzoekers niet kan worden gevergd dat zij een ouderschapsplan overleggen. In de onderhavige situatie is immers geen sprake van een situatie waarbij voorzieningen voor de kinderen dienen te worden getroffen omdat het gezin uit elkaar is.

 

 De rechter ontbindt het geregistreerd partnerschap.

 

Geregistreerd partnerschap: zie ook de algemene informatie 

 

contactformulier