• darkblurbg

 

 

Bij de beëindiging van de samenleving moet er veel geregeld worden. Misschien zijn er kinderen bij betrokken en moeten er afspraken gemaakt worden over de verzorging, opvoeding en kinderalimentatie.

Het is voor het overige van belang of u wel of niet een samenlevingscontract heeft.

Heeft u geen samenlevingscontract dan is het van belang of u over bijv. de betaling van de huishoudelijke kosten wel/niet afspraken heeft. Zijn er gemeenschappelijke schulden? Welke afspraken zijn hierover?

(ik adviseer meestal om de bankafschriften van het afgelopen jaar na te kijken om op een rijtje te krijgen welke verplichtingen er zijn, welke leningen enz,)

U spreekt af wie in de woning kan blijven. Staan hier afspraken over in het samenlevingscontract?

Zo komen er heel veel vragen op u af hierna wijs ik u op een aantal blogartikelen op deze site waar enkele onderwerpen behandeld worden.

Kinderen

Als u beiden het gezamenlijk gezag over uw kinderen heeft moet u bij het uit elkaar gaan samen een ouderschapsplan opmaken en ondertekenen. De wet stelt dit vereiste dus ook aan samenwonenden en niet alleen aan gehuwden en mensen met geregistreerd partnerschap. Een ouderschapsplan moet worden gemaakt als ouders die gezamenlijk gezag hebben over een kind uit elkaar gaan.

Als slechts één van u beiden het gezag heeft over het kind moet bij het uit elkaar gaan ook kinderalimentatie en omgangsregeling worden afgesproken. Als dit niet gebeurd kan het later nog.

gezamenlijk vermogen

Maar er zijn ook gemeenschappelijke vermogensbestanddelen die verdeeld moeten worden dan wel dient er een vermogensrechtelijke verrekening plaats te vinden. Zoals bijvoorbeeld: gezamenlijk gekochte woning, gezamenlijke bankrekening, gezamenlijk gekochte inboedel.

samenlevingscontract

Vaak is er een samenlevingscontract dat uitgelegd moet worden om te bezien wat de juridische gevolgen zijn van de verbreking van de samenleving. Advocatenkantoor Familierecht 050 heeft hier een grote ervaring in en kan u daar in bijstaan. Ik heb al bijna 20 jaar ervaring op het gebied van procesvoering. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in familierecht.

Het komt ook voor dat er een samenlevingscontract is waarin afspraken staan over partneralimentatie en pensioenrechten. 

Als er geen samenlevingscontract of een andere (schriftelijke) overeenkomst/bewijs dan heeft een samenwonende die uit elkaar gaat geen recht op partneralimentatie of pensioenrechten van de ander.

 

*Uitelkaar gaan met een koopwoning, klikt u hier door naar Blog

*GELDLENING TUSSEN SAMENLEVERS DIE DAARNA UIT ELKAAR GAAN. Zie mijn blog

*beeindiging samenleving: Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie?

contact

werkwijze

kantoor