• darkblurbg

 

 

Bij de beëindiging van de samenleving moet er veel geregeld worden. Misschien zijn er kinderen bij betrokken en moeten er afspraken gemaakt worden over de verzorging, opvoeding en kinderalimentatie.

Het is voor het overige van belang of je wel of niet een samenlevingscontract hebt.

Heb je geen samenlevingscontract dan is het van belang of jullie over bijv. de betaling van de huishoudelijke kosten wel/niet afspraken hebt. Zijn er gemeenschappelijke schulden? Welke afspraken zijn hierover?

(ik adviseer meestal om de bankafschriften van het afgelopen jaar na te kijken om op een rijtje te krijgen welke verplichtingen er zijn, welke leningen enz,)

Je spreekt af wie in de woning kan blijven. Staan hier afspraken over in het samenlevingscontract?

Zo komen er heel veel vragen op je af, hierna wijs ik je op een aantal blogartikelen op deze site waar enkele onderwerpen behandeld worden.

Kinderen en ouderschapsplan

Als jullie beiden het gezamenlijk gezag over de kinderen hebt moeten jullie bij het uit elkaar gaan samen een ouderschapsplan opmaken en ondertekenen. De wet stelt dit vereiste dus ook aan samenwonenden en niet alleen aan gehuwden en mensen met geregistreerd partnerschap.

Een ouderschapsplan moet worden gemaakt als ouders die gezamenlijk gezag hebben over een kind uit elkaar gaan.

Als slechts één van jullie beiden het gezag heeft over het kind moet bij het uit elkaar gaan  kinderalimentatie en omgangsregeling worden afgesproken. Als dit niet gebeurd kan het later nog.

gezamenlijk vermogen

Maar er zijn ook gemeenschappelijke vermogensbestanddelen die verdeeld moeten worden dan wel dient er een vermogensrechtelijke verrekening plaats te vinden. Zoals bijvoorbeeld: gezamenlijk gekochte woning, gezamenlijke bankrekening, gezamenlijk gekochte inboedel.

samenlevingscontract en uit elkaar gaan

Vaak is er een samenlevingscontract dat uitgelegd moet worden om te bezien wat de juridische gevolgen zijn van de verbreking van de samenleving. 

Het komt ook voor dat er een samenlevingscontract is, waarin afspraken staan over partneralimentatie en pensioenrechten. 

Als er geen samenlevingscontract of een andere (schriftelijke) overeenkomst/bewijs dan heeft een samenwonende die uit elkaar gaat geen recht op partneralimentatie of pensioenrechten van de ander.

 

Jurisprudentie

Is de scheiding van samenwoners met een samenlevingscontract eenvoudiger? NEE, zie:
> Rechtbank Den Haag 10-03-2021 (pub. 29-03-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:2390
Partijen zijn een periodiek verrekenbeding, partneralimentatie en verdeling ouderdomspensioen overeengekomen in het samenlevingscontract.
Bij uit elkaar gaan ontstaan de volgende complicaties:
1. Art. 1:141 BW geldt voor situatie dat partijen zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Rechtbank lost dit op door analoge wetstoepassing: verrekening vermogen.
2. Tussen partijen geldt geen wettelijke verplichting Partneralimentatie. Daarom is niet de verzoekschriftprocedure aangewezen maar de dagvaardingsprocedure (vordering nakoming alimentatieafspraak).
3. De Wet verevening pensioenrechten na scheiding is niet van toepassing op samenlevers; pensioenfonds werkt (dus) niet mee. Partijen moeten pensioenverdeling zelf regelen. Rb wijst hen de weg: maandelijkse betalingen of afkoop.

 

Meer informatie betreffende samenlevers die uit elkaar gaan in onderstaande blogberichten:

 

*Uitelkaar gaan met een koopwoning

*GELDLENING TUSSEN SAMENLEVERS DIE DAARNA UIT ELKAAR GAAN.

*beeindiging samenleving: Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie?

 

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van samenwoners die scheiden. Ik kan je op je rechten wijzen en ik kan tussen jullie bemiddelen. 

Bij het maken van het ouderschapsplan kan ik je de voordelen en nadelen van keuzes verduidelijken en mogelijkheden aanreiken waar je misschien niet aan dacht. Berekenen van kinderalimentatie kan ik ook voor je doen. Mijn tarieven kan je op mijn pagina aanbod vinden

Heb je een vraag? Ga naar mijn contactformulier. Ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden contact